Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "safety culture" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

] 2 Nieva, V. F., Sorra, J.: Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. Qual. Saf. Health Care, 2003, 12 (Suppl. II), ii17–ii23

Open access

A nemkívánatos események általános okai és kezelési lehetőségei az egészségügyben.

Eredmények és tanulságok a hazai NEVES jelentési és tanulórendszerbe érkezett jelentések alapján

Aggregate causes of adverse events and possible methods to mitigate them within healthcare.

Results and lessons learned based on the reports sent to the Hungarian NEVES reporting and learning system
Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Belicza
,
Viktor Dombrádi
,
Gergely Mikesy
, and
Erika Sinka Lászlóné Adamik

, 2015. [Hungarian] 24 Sammer CE, Lykens K, Singh KP, et al. What is patient safety culture? A review of the literature. J Nurs Scholarsh. 2010; 42

Open access

Abstract  

The United States (U.S.) and Russia are dismantling nuclear weapons and generating hundreds of tons of excess plutonium and high-enriched uranium fissile nuclear materials that require disposition. The U.S. Department of Energy and the Ministry of the Russian Federation for Atomic Energy (Minatom) organizations are planning and implementing safe, secure storage and disposition operations for these materials in numerous facilities. This provides a new opportunity for technical exchanges between Russian and U.S. scientists that can establish an improved and sustained common safety culture for handling these materials. An initiative that develops and uses personal relationships and joint projects among Russian and U.S. participants involved in nuclear materials safety management contributes to improving nuclear materials nonproliferation and to making a safer world. Technical exchanges and workshops are being used to systematically identify opportunities in the nuclear materials facilities to improve and ensure the safety of workers, the public, and the environment.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Judit Lám
,
Viktória Sümegi
,
Cecília Surján
,
Lajos Kullmann
, and
Éva Belicza

Absztrakt

Az Egészségügyi Világszervezet nemkívánatos események jelentési és tanulórendszereivel foglalkozó, 2005-ben megjelent irányelve fektette le a betegbiztonsággal foglalkozó jelentési rendszerek kialakításának alapelveit. Mára Magyarországon is egyre több egészségügyi intézményben jelentkezik igény a betegbiztonsági szemlélet és szervezeti kultúra kialakítására. Ebben nyújt segítséget a 2006-ban elindult és a megújult NEVES (NEm Várt ESemények) elnevezésű jelentési és tanulórendszer, valamint a hozzá kapcsolódó Betegbiztonsági Fórum továbbképző és konzultációs sorozat. A program bemutatásának aktualitását az egészségügyi törvény 2016. január 1-jétől hatályos, a betegbiztonság javítását is elváró módosítása adja. Orv. Hetil., 2016, 157(26), 1035–1042.

Open access

A vállalati biztonsági háló meghatározó tényezői

Determining factors of the corporate safety-net

Scientia et Securitas
Author:
Ágnes Kemendi

Összefoglalás.

A ma vállalata dinamikusan változó üzleti és kockázati környezetben működik, behálózzák az információs és kommunikációs technológiák. Mindez a biztonság területén is felkészültséget igényel. A sikeres vállalati működés fontos pillére a kívánt biztonsági szint megteremtése és fenntartása. Jelen tanulmány szakértői kutatás eredményeit tartalmazza, és a megalapozott elmélet módszertana alapján készült. A kutatás a nyereségorientált vállalatok szemszögéből vizsgálja a biztonság kérdéskörét, javaslatokat tesz, eszközöket mutat ebben a dinamikus és innovatív környezetben a biztonsági kérdések kezelésére, és azonosítja a vállalatot behálózó belső kontrollrendszer, az ún. vállalati biztonsági háló meghatározó tényezőit. A kutatás lényeges megállapítása, hogy a vállalati biztonsági háló kulcseleme a vezetői elkötelezettség.

Summary.

A company of these days operates in a dynamically changing business- and risk environment, surrounded by information and communication technologies; all this calls for thorough grounding in the field of security. This study contains the results of expert research and was prepared based on the methodology of grounded theory. The research examines the matter of security from the perspective of profit-oriented companies; makes suggestions and shows tools on how to ensure the smooth handling of security matters in this dynamic and innovative environment, and furthermore identifies what is the determining factor in the digital age behind the operation of the internal control system that encompasses the company, the so-called corporate safety-net. Security represents value for companies, its economic benefit must be shown to decision-makers. Resiliency is important from business and security perspective as well.

The safe operation of business processes requires the appropriate management of related risks, i.e., controlled processes, tools, or appropriate management of human risks are necessary. A network-like relationship can be identified between the key factors of corporate security. Safe operation requires safety-conscious, and rule-following behaviour of the human factors. Staying up-to-date in the digital era requires both up-to-date digital technology solutions and up-to-date users and developers of the solutions. This can be ensured through continuous learning and development. The security aspects of digital transformation projects should be diligently managed from the very beginning of the development process of the digital solution, as well as people should accept and support the changes. The design and operational testing of controls are the keys to ensure safe operation later on.

The key finding of the research is that the key element of the corporate safety-net is top management commitment that is the most important factor determining a company’s safety culture and corporate security.

Open access

Az információbiztonság időszerű kérdései a magyarországi kkv-k körében

Current issues of information security among SMEs in Hungary

Scientia et Securitas
Authors:
Adrienn Kiss
and
Csaba Kollár

(letöltve: 2023. 10. 16.) 11 Lazányi K. (2016) A biztonsági kultúra szerepe a vezetői döntések támogatásában. The Role of Safety Culture in Supporting the Leaders’ Decision

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ágnes Fehér
,
Mónika Fekete
,
János Tamás Varga
, and
Ildikó Horváth

–553. 23 Yassi A, Lockhart K, Buxton JA, et al. Vaccination of health care workers for influenza: promote safety culture, not coercion. Can J Public Health 2010; 101(Suppl 1): S41–S45

Open access

, 47 (1), 49–55. 16 Sorra, J., Nieva, V., Fastman, B. R., et al.: Staff attitudes about event reporting and patient safety culture in hospital transfusion services

Open access

into working contract with enterprise, no other health data were found within the employees' files. The factors mentioned above represent the contextual factors related to “Information, safety culture and leadership”. According to Fernández-Muñiz [ 26

Open access

Az egészségügyi szakdolgozók létszámváltozása az európai egészségügyi rendszerekben 2000 és 2018 között

Changes in the number of healthcare professionals in European healthcare systems between 2000 and 2018

Orvosi Hetilap
Authors:
Diána Elmer
,
Dóra Endrei
,
Noémi Németh
,
Tímea Csákvári
,
Luca Fanni Kajos
,
Bálint Molics
, and
Imre Boncz

K, et al. Internationally trained nurses and host nurses’ perceptions of safety culture, work-life-balance, burnout, and job demand during workplace integration: a cross-sectional study. BMC Nurs. 2021

Open access