Search Results

You are looking at 1 - 10 of 88 items for :

  • All content x
Clear All

Nemzeti Szalon közgyűlése. Az Ujság, 1909. máj. 18., 13 . 70. Benczúr-ünnep Nyíregyházán. Pesti Napló, 1909. okt. 20., 13 . 71. “A sajtó […] nem nézheti szó nélkül, ha kezdő

Restricted access

) Berács, J.-Keszey, T.-Sajtos, L. (2001): A magyarországi vállalatok marketing megközelítése, stratégiája és teljesítménye 2000-ben (OTKA T030028) (Marketing Approach, Strategy and Performance of Hungarian Companies in 2000). Budapest: Budapesti

Restricted access

for the study of woven composites, Computational Mechanics , vol. 27. (2001) 445-462. Hegyi D.,-Sajtos I.,-Geiszter Gy.,-Hincz K.: 8-node Quadrilateral Double-Curved Surface Element for Membrane Analysis. Computers

Restricted access

Vető, D. — Sajtos, I.: Application of Geometric Method to Determine the Buckling Load of Spherical Shells. Pollack Perodica Vol. 4 (2009) No. 2. 123–134. Sajtos I. Application of

Restricted access

://www.bma.arch.unige.it/PDF/CONSTRUCTION_HISTORY_2009/VOL3/WENDLAND-David_Paper_layouted.pdf 2012. 02. 20 Ther, T. – Sajtos, I. – Armuth, M. – Strommer, L. (2010): Ribbed vaults of the Nagyvázsony monastery church. Periodica Polytechnica – Architecture Vol. 41. No. 1. 3

Restricted access

1924 őszén a korabeli sajtó egy „párját ritkító” régészeti felfedezésről adott hírt: a tószegi Laposhalmon folytatott ásatások során egy fából készült csónak maradványai kerültek elő. Jelen tanulmány ennek a sanyarú sorsú, a magyarországi bronzkorból máig példa nélkül álló leletnek a történetét járja körül. Az írás kísérletet tesz a csónakkal kapcsolatban rendelkezésre álló különféle források bemutatására, majd azok kritikai elemzésén keresztül a tárgy fizikai jellemzőinek, előkerülési körülményeinek, valamint későbbi sorsának rekonstruálására.

Restricted access

The economy of the exotic

The relation of shell architecture and industrialization in Hungary between 1949–1970

Építés - Építészettudomány
Authors: Orsolya Gáspár and István Sajtos

Galantay , E.Y : Les voiles minces et la couverture autoportante . AA ( 1956 ) 64 . 28 – 45 . Gáspár Orsolya – Sajtos István : Parallel

Restricted access

Tóth D. (2004): Magyar sajtó — vidéken. Debreceni Disputa 2. évf. 3, 30–32. Tóth D. Debreceni Disputa 2004

Restricted access