Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "sajtóelemzés" x
  • All content x
Clear All

A sajtóelemzés képes annak kimutatására, hogy mit jelentett a válság 2007-ben, amikor a napjainkban is tartó válság valójában elkezdődött. A két legnagyobb példányszámú hazai napilap elektronikus archívumainak áttekintése után azt állapíthatjuk meg, hogy a válsággal összefüggésben a lapok elsődlegesen részben annak a politikai válságnak a következményeiről cikkeztek, amely 2006 őszén kezdődött az akkori miniszterelnök Balatonőszödön elmondott beszédének nyilvánosságra hozatalával, részben a nemzetközi pénzügyi válság kirobbanásáról tudósítottak, harmadrészt az akkori legnagyobb ellenzéki párt megszólalóinak szociális válságként tálalt megnyilatkozásait tárgyalták. A két lap – politikai irányultságának megfelelően – eltérően írt a válságról a politikai és a szociális válság tekintetében, viszont lényegében azonos módon tárgyalta a pénzügyi válság kibontakozását.

Restricted access
Társadalomkutatás
Authors: István Jávor, Tibor Papházi, and Tamás Rozgonyi

A tanulmány a 2001 tavaszi felső-Tisza-vidéki árvízről készült sajtóbeszámolókat elemzi. A szerzők a beszámolók három vonatkozására összpontosítanak: az események és helyzetek leírásának stílusára, az egyes értékelések politikai aspektusaira és az árvíz gazdasági kihatásaira. A tanulmány továbbá foglalkozik a sajtónak a vízgazdálkodási szervek iránt megnyilvánuló attitűdjével is. Az elemzés a magyar sajtó három (kormány­zati, ellenzéki és semleges) szektorában született mintegy 250 íráson alapul.

Restricted access

A társadalomban tapasztalható rendkívül erős politikai megosztottság még a családdal kapcsolatba hozható cikkekben is megjelenik. A családpolitika önállóan elsősorban akkor kerül bele a politikai sajtóba, ha valamilyen konkrét politikai eseményhez, kormányzati intézkedéshez kapcsolható. Mivel az önálló családpolitika általában nem jelent fajsúlyos kérdést a napi- és heti sajtóban, lényegében beolvad a szociálpolitikába.

Restricted access

-Tisza-vidéki árvíz 2001. Sajtóelemzés, szociológiai közvélemény-kutatás. Budapest, Kézirat. Felsö-Tisza-vidéki árvíz 2001 Ferencz Zoltán - Rozgonyi Tamás - Tamás

Restricted access