Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "salinity/alkalinity" x
  • All content x
Clear All

In the hydrogeologically closed Carpathian Basin subsurface waters have particular importance in the salinization/alkalization processes. In the poorly-drained low-lying areas the capillary flow transports high amounts of water soluble salts from the shallow, „stagnant” groundwater with high salt concentration and unfavourable sodium-carbonate(bicarbonate) type ion composition to the overlying soil horizons. Due to the strongly alkaline soil solution, the Ca and Mg salts (mostly carbonates and bicarbonates) are not soluble and Na + became absolutely predominant in the migrating soil solution which leads to high ESP even at relatively low salt concentration. High Na + saturation of heavy-textured soils with high amount of expanding clay minerals results in unfavourable physical-hydrophysical properties and extreme moisture regime of these soils, which are their main ecological constrains and the limiting factors of their fertility, productivity and agricultural utility. The simultaneous hazard of waterlogging or overmoistening, and drought sensitivity in extensive lowland areas, sometimes in the same places within a short period, necessitates a precise, “double function” soil moisture control against their harmful ecological/economical/social consequences. Most of the environmental constrains (including salinity/alkalinity/sodicity) can be efficiently controlled: prevented, eliminated, or - at least - moderated. But this needs permanent care and proper actions: adequate soil and water conservation practices based on a comprehensive soil/land degradation assessment. It includes continuous registration of facts and changes (monitoring); exact and quantitative knowledge on the existing soil processes, their influencing factors and mechanisms.

Restricted access

Várallyay, Gy. (2002): Environmental stresses induced by salinity/alkalinity in the Carpathian Basin. Agrokémia és Talajtan. 51. 233–242. Várallyay Gy. Environmental stresses induced by

Restricted access

induced by salinity/alkalinity in the Carpathian Basin (Central Europe). (In Hungarian) Agrokémia és Talajtan, 51 (1–2):233–242. Várallyay Gy. Environmental stresses induced by

Restricted access

A Duna–Tisza közi hátságban az elmúlt évtizedekben jelentős változások zajlottak le a terület hidrológiai viszonyaiban történt változások miatt. A hátság egyik legérzékenyebb természeti képződményei a szikes tavak. Ezek állandóságához nem csupán megfelelő vízellátottság, de megfelelő mennyiségű és minőségű oldható só is szükséges. A hátságban zajló regionális és lokális vízforgalom tér- és időbeli koncepcionális modellje alapján, a Szappanostó példáján számszerűen jellemeztük az elmúlt 31 év folyamán a talajok sótartalom-változását. Ehhez négy, 1983-ban már vizsgált mintapontban a talajvíz szintjét, összetételét és a talajt is elemeztük — lehetőség szerint ugyanolyan módszerrel.

A területen a talajvízszint süllyedt és a felszíni vízborítás jelentősen csökkent, valamint csökkent a talajvíz sótartalma, lúgossága és nátriumtartalma. A talaj felszínközeli rétegeiben csökkent a sótartalom, a pH és a nátriumtartalom.

A CaCO3-tartalom mélységi lefutási görbéi átrendeződtek, ebben a kilúgzás mellett a tómederben és a partján működő ráhordás/lehordás is jelentős szerepet játszhatott.

A tómedret teljesen benőtték a növények, az 1983-ban jellemző sókedvelő, nagy sótartalmat is tűrő növényekhez képest 2014-re a kis talajsótartalmat kedvelő növé-nyek terjedtek el, teljesen beborítva a felszínt. Megnövekedett a talaj humusztartal-ma és kiterjedt a füvek kaszálása.

Restricted access

of Soil Science, Brisbane. 33-36. Kanwar, J. S., 1961. Clay minerals in saline alkaline soils of the Punjab. Journal of Indian Society of Soil Science. 9 . 35–40. Kapoor, B. S., Rózsavölgyi J

Restricted access

. Multiple resources limit plant growth and function in a saline-alkaline desert community. J. Ecol. 93:113–126. Richards J.H. Multiple resources limit plant growth and function in a

Restricted access

. Talajtani Kutatások. Tudományos Kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban 1975–1984 1984 Várallyai, Gy. 1999. Salinization/alkalinization

Restricted access

limiting factor of the fertility of salt affected soils. Agrokémia és Talajtan. 30. 73–96. Várallyay, Gy., 2002. Environmental stresses induced by salinity/alkalinity in the Carpathian Basin (Central Europe). Agrokémia és Talajtan. 51. 233

Restricted access

. Zhang , Y. , Zhang , H. , Zou , Z. R. , Liu , Y. , Hu , X. H. ( 2015 ) Deciphering the protective role of spermidine against saline-alkaline stress at physiological and proteomic levels in tomato . Phytochem. 110 , 13 – 21 .

Restricted access

mycorrhizal fungal community structure and diversity in coastal saline-alkaline land in Eastern China as revealed by Illumina sequencing . Appl. Soil Ecol. 98 : 140 – 149 . Dong , S.K. , L

Restricted access