Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "saturated hydraulic conductivity" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

-transfer function for saturated hydraulic conductivity of lowland paddy soils. Paddy Water Environ. 7. 217–225. Brakensiek, D. L., Rawls, W. J. & Stephenson, G. R., 1984. Modifying SCS Hydrologic Soil Groups and Curve

Restricted access

References A imrun , W. , & A min , M. S. M. , 2009 . Pedotransfer function for saturated hydraulic conductivity of lowland paddy soils . Paddy and Water Environment

Restricted access

saturated hydraulic conductivity of soils from particle size distribution and bulk density data. Trans. ASAE. 35. (2) 557–560. Jarvis , N. J. et al., 2002. Indirect estimation of near-saturated hydraulic

Restricted access

–1105. Anderson, J. L. & Bouma, J., 1973. Relationships between saturated hydraulic conductivity and morphometric data of an argillic horizon. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 37. 408–413. Arya, L. M. & Paris, J. F., 1981

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Zsófia Bakacsi
,
Sándor Koós
,
András Nagymarosy
, and
Péter László

A kovával átitatott, alig mállott riolittufát feltáró fúrásban élénk vízmozgás volt megfigyelhető a fizikai aprózódás során felnyílt kőzetrepedéseknek köszönhetően, a mérések alapján számolt hidraulikus vezetőképessége a vályog–homokos vályog fizikai talajféleségű szintekéhez hasonló.

A megjelenése alapján „vulkáni homok”-ként aposztrofált, mállott riolittufa víz-vezető képessége az előzetesen vártnál kisebb volt, nagyságrendekkel maradt el a „tényleges” homok vezetőképességétől, megjelenése jelentősen lelassította a szel-vényekben tapasztalt vízmozgást; számolt hidraulikus vezetőképessége nagyság-rendileg az agyagos vályogéhoz áll közel. A tapasztalt jelenség oka egyrészt az, hogy a mállás során a kőzetrepedések eltömődtek, eltűntek, másrészt pedig az, hogy a mállott agyagos rész a durvább szemcséjű „mállási maradék” pórusterébe üleped-ve a nedvességmozgás számára rendelkezésre álló pórusteret jelentősen lecsökken-tette.

Az eredmények azt jelzik, hogy a szőlőterületek termőhelyi adottságait meghatá-rozó tényezők értékelésénél nemcsak a felszínközelben található kőzet típusát, de annak mállottsági fokát is figyelembe kell venni.

Munkánkat a Tokaj Kereskedőház Zrt. támogatta.

Restricted access

. 42 1609 1614 SULEIMAN, A. A. & RITCHIE., J. T., 2001. Estimating saturated hydraulic conductivity from soil porosity. Transactions of the ASAE. 44

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Michaela Červeňanská
,
Adam Janík
, and
Dana Baroková

] Fatehnia M. , Tawfiq K , Ye M. Estimation of saturated hydraulic conductivity from doublering infiltrometer measurements , European Journal of Soil Science , Vol. 67 , 2016 , pp. 135 – 147

Restricted access

41 945 950 Bouma, J., Jongerius, A., Schoonderbeek, D. (1979) Calculation of saturated hydraulic conductivity of some pedal clay soils using

Restricted access

1635 Jarvis, N. J. et al., 1999. Measurement and prediction of near-saturated hydraulic conductivity for use in dual-porosity models. In: Characterization and Measurement of Hydraulic

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Attila Dunai
,
András Makó
, and
Gyöngyi Barna

Loll, P. et al., 1999. Predicting saturated hydraulic conductivity from air permeability: Application in stochastic water infiltration modeling. Wat. Resour. Res. 35. 2387–2400. Loll P

Restricted access