Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "school resilience" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Az iskola nem sziget kutatásban olyan multietnikus környezetben található iskolákat keresünk fel, amelyek hátrányos társadalmi összetételük ellenére kimagasló eredményeket érnek el a tanulókkal. A kutatás során az iskolai és települési reziliencia feltételeiről szeretnénk mélyebb megértést szerezni. Tanulmányunkban bemutatjuk a kutatás elméleti és módszertani alapvetéseit, valamint összefoglaljuk a statisztikai elemzések és a terepmunka első eredményeit.

Open access

-being. For these reasons, in Chapter 17, the authors advocate for implementing whole-school resilience program and for prioritizing the preoccupation for the development of students’ well-being and of their social and emotional learning. A strong

Open access