Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "science management" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az elmúlt évtizedek makroszintű változásai olyan társadalmi és gazdasági környezetet teremtettek, amelyben elkerülhetetlen volt egyebek mellett a felsőoktatási szektor átalakulása is. Maga a tudomány is megváltozott, a vizsgálható problémák köre bővült és átalakult, modernizálódtak az eszközök, módszerek; az akadémiai és a felsőoktatási kutatói világban strukturális változások következtek be. Tanulmányunk egy olyan vizsgálat tapasztalatait foglalja össze, amely a hazai felsőoktatási innováció sajátosságait, valamint a felsőoktatási kutatás és a gazdaság kapcsolatát hivatott feltárni, és mindezekből következően az innováció egyéni szintjét, a kutatókat és a kutatói érdeklődést kiemelt problémának tekinti. Dolgozatunkban elsősorban a társadalomtudományi területre összpontosítunk, arra keressük a választ, hogy milyen jellemzőkkel írható le ma, a projektek világában a tudomány, a kutatások gyakorlata és ebből adódóan a kutatói lét maga. A nemzetközi trendek szerint a tudomány az utóbbi évtizedekben autonómiáját vesztette, és a finanszírozók ellenőrzése alá került: a projektek váltak uralkodóvá, és megrendelések határozzák meg a kutatások (témáját és) jellegét. Ezt a helyzetet úgy lehetne jellemezni, hogy a „kis tudományt” (az egyéni érdeklődést és a tudós weberi ideáltípusát) felváltotta a „nagy tudomány” (és a projektmenedzser). Feltételeztük, hogy ez a jelenség még nem teljes mértékben figyelhető meg a hazai tudományos szférában, és mindemellett az átalakulási folyamat tudományáganként eltérő stádiumban van. Eredményeink szerint a „nagy tudománnyá” válás valóban elindult a vizsgált társadalomtudományi területen, ami vélhetően annak köszönhető, hogy a projektekben finanszírozott kutatási célok sok esetben olyan társadalmi, illetve társadalompolitikai problémák, amelyek egyébként a „kis társadalomtudomány” vizsgálati körébe tartoznak. A bekövetkező változások a kutatói létre és tevékenységre is hatással vannak. Tapasztalataink szerint egy kettős struktúra figyelhető meg az egyéni érdeklődés vezérelte kutatások és a projektek között, amelyek, bár tematikájukban ritkán egyeznek meg maradéktalanul, de egzisztenciális szempontból kiegészítik egymást. Összességében azt mondhatjuk, hogy bár „nagy tudományról” még nem beszélhetünk, a társadalomtudományi kutatási gyakorlatok egyértelműen átalakulni látszanak.

Restricted access

1 I am grateful for the substantive comments during my presentation of the paper at the Contemplative Science & Management International Transdisciplinary Conference, 19

Restricted access

via Mobile Applications: A Privacy Calculus Perspective . International Journal of Information Science Management 36 ( 4 ): 531 – 542 . Xie , C. – Bagozzi , R. P. – Troye , S

Open access

Introduction Bibliometric indicators have gained increasing importance and use in science policy and science management where it has been frequently used in the domain of research evaluation and assessment (Moed 2009 ). The

Restricted access

Number of these in the areas of economic sciences, management and managerial science 504 433 Not applicable Not applicable Not applicable

Restricted access

nec = Not Elsewhere Classified. Conservation/renewable natural resources; Dairy science; Fish/wildlife science; Fisheries science/management; Food distribution; Food engineering; Food sciences; Food sciences nec; Forest biology; Forest engineering

Restricted access

code ,” Int. J. Instrum. Meas. , vol. 2 , pp. 1 – 10 , 2017 . [6] R. Tare , R. Bhonde , and S. Gupta , “ PC based oscilloscope using Arduino ,” International Conference on Emanations in Mordern Engineering Science & Management , India

Open access

MIS quarterly Marketing science Management science All journals Number of papers 726

Restricted access

management research. The focus is on the research areas covered in the Division of Management II under the Department of Humanities and Social Sciences. Management research is mainly conducted by university professors. In Taiwan there are more than

Restricted access

/Computer Science/Management/Operations Research/Communication Research/Artificial Intelligence Taiwan's NDLTD The NDLTD is a searchable

Restricted access