Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "seasonal effect" x
Clear All

Összefoglalás

Dolgozatunkban a kukorica műtrágyázásával foglalkozva két szabadföldi kísérlet eredményeiről számolunk be.

1. Négy éven át (1976–1979) négy különböző talajadottságot képviselő termőhelyen (Balástya, Ebes, Újszeged, Öthalom) kukoricával vetésváltás nélküli NPK dózis kísérletet állítottunk be. A műtrágya 2:1:1 NPK arányú dózisait (kontroll, 250 kg/ha és 500 kg/ha) minden évben négy ismétlésben azonos parcellákra (56 m2) juttattuk ki.

A termés mennyiségét, valamint a műtrágyázás termésnövelő hatását a termőhely, s ezen túlmenően az évjárat hatása határozta meg. A kísérlet éveinek múlásával a termőhelyek átlagában következetesen csökkent a kontroll parcellák termése, és ezzel összefüggésben nőtt a műtrágyázás hatására kapott terméstöbblet.

A kevés adatból végzett szórásszámítás eredményei szerint a kontroll parcellákon a termőhely alig módosította az évjárat hatását. A műtrágyázás a kedvező vízellátottságot biztosító talajokon (Ebes, Újszeged) jelentősen csökkentette, ezzel szemben a rossz vízgazdálkodású talajon (Öthalom) – a műtrágyahatás csapadékviszonytól való függősége miatt – lényegesen növelte az évjárat hatását.

A termőhely hatásának évenkénti különbsége a kontroll parcellákon volt a legnagyobb, amelynek mértékét a műtrágyázás jelentős mértékben csökkentette.

2. Az 1979-ben beállított műtrágyázási tartamkísérletünk öt éves (2005–2009) termésadatai arra utalnak, hogy az újszegedi Tisza-menti réti öntéstalajon a műtrágyázás gazdaságossági és agroökológiai optimumát a hektáronkénti 140 kg nitrogén-, 150 kg P2O5 és a 150 kg K2O hatóanyag dózisok jelentették (öt év átlagában a hektáronkénti 140 kg nitrogén dózis esetében 10,2 t/ha, a 210 kg nitrogén dózisnál ugyancsak 10,2 t/ha termést takaríthattunk be). A talajvizsgálati eredmények viszont arra utalnak, hogy ezen műtrágyakezelés parcelláin 1979-től 2006-ig eltelt időszakban az altalaj P2O5 készletének mérsékelt, a K2O tartalmának jelentős mennyiségű csökkenése következett be.

Az adatok értékelése azt is bizonyítja, hogy műtrágya nélkül, vagy kevés nitrogén műtrágya használata esetén a búza elővetemény a kukoricához viszonyítva jelentős mennyiségű termésnövekedést (megbízhatóan 1,9 t/ha) eredményezett. A műtrágyázott parcellák termésadatai azt igazolják, hogy még a jó vízellátottságú talajon is jelentős évhatással kell számolnunk. Annak ellenére, hogy a szórásadatok szerint a műtrágyázással jelentősen csökkentettük az évenkénti termésingadozást.

A beltartalmi vizsgálatok adatai bizonyítják, hogy a N-dózis növelésére nem nagy értékekkel, de következetesen csökkent (a kontrollhoz viszonyítva 1–3 relatív százalékkal) a szem keményítőtartalma. Ezzel szemben a vizsgált három év átlagában a nitrogén dózis növelése következetesen és nagy értékekkel (a kontrollhoz viszonyítva 10–23 relatív százalékkal) növelte a kukoricaszem nyers fehérje százalékát.

A talajvizsgálati eredmények szerint műtrágya nélküli termesztéssel, vagy kevés műtrágya használata esetén a talajunk tápanyag készletét zsaroljuk. A túlzó mennyiségű nitrogén műtrágya (280 kg/ha N-hatóanyag) használatával viszont az altalajunkat -NO3 nitrogénnel szennyezhetjük. Végső következtetésként azt állapíthattuk meg, hogy a talajvizsgálati eredményeken alapuló szakszerű műtrágyázással a környezetünket nem szennyezzük.

Restricted access

Monthly variations of the algal abundance in different soils of the Balaton Upland National Park were measured by a direct cell counting method in a one year long investigation. Variance and regression analyses were used to evaluate the effects of environmental factors on the quantitative changes in algae. Results underlined the basic role of soil depth and cultivation, while soil type had a significant effect on cyanobacteria and diatoms. The seasonal effect in the abundance of eukaryotic algae was registered by summer maximum cell numbers.  Taking all three investigated algal groups into consideration, the humus content of soil seemed to be the most important factor, being in negative correlation with their abundance, while the actual water content of soil had a slight positive effect on cell numbers. A negative correlation was found between the nitrogen content of soil and cyanobacterial abundance. The carbonate content of soils had a positive effect, while plasticity, zinc concentration and the actual pH of soil were in negative correlation with diatomal abundance. The actual pH of soils was the most important factor in the negative correlation with other eukaryotic algal abundance.  Coefficients of determination showed that only 16.1%, 14.6% and 8% of the total variance in the abundance of cyanobacteria, diatoms and other eukaryotic algae, respectively, can be explained by measured soil and meteorological parameters.

Restricted access

Aly, M. Z.Y. (1990a): Seasonal effect of moonlight on the vertical distribution of Paederus alfierii Koch (Staphylinidae: Coleoptera). Bull. Soc. Ent. Egypte, 69, 1

Restricted access

. 35 187 192 Massey, J. M. and Oden, A. J. 1984: No seasonal effect on embryo donor performance in the southwest region of the USA. Theriogenology 21

Restricted access

Preparation and thermal characterization of inclusion complex of Brazilian green propolis and hydroxypropyl-β-cyclodextrin

Increased water solubility of the chemical constituents and antioxidant activity

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Bruno Alves Rocha, Marina Rezende Rodrigues, Paula Carolina Pires Bueno, Ana Rita de Mello Costa-Machado, Mirela Mara de Oliveira Lima Leite Vaz, Andresa Piacezzi Nascimento, Hernane Silva Barud and Andresa Aparecida Berretta-Silva

. Sforcin , JM , A Fernandes Jr , Lopes , CAM , Bankova , V , Funari , SRC . Seasonal effect on Brazilian propolis antibacterial activity . J Ethnopharmacol . 2000 ; 73 : 243 – 249 . 10.1016/S0378

Restricted access

. Another method for tendency detection is the moving average, and as seasonal component has a probable effect on the time series, a moving average of 12 tags that should eliminate a part of the seasonal effect, is applied, and every mean seasonal deviation

Open access