Search Results

You are looking at 1 - 10 of 983 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Buildings as embodiments and symbols of security and power

Az épület mint a biztonság és a hatalom megtestesítője és szimbóluma

Scientia et Securitas
Author:
Borbála Jász

Summary. In this paper I argue that based on the analysis of the relationship between security and representation, three different approaches can be distinguished in architecture: visible security; represented security; and functional security. In my analysis, I use a history-based approach, which I try to supplement at each point. These approaches are not able to cover all architectural functions because of the heteronomy, multifunctionality and regional-cultural dependence of architecture. I first give a general introduction to the close connection between architecture and security from the beginning. I then, following Nikolaus Pevsner, focus on the analysis of government buildings as a primary architectural task.

Összefoglalás. Tanulmányomban amellett érvelek, hogy a biztonság és a reprezentáció kapcsolatának elemzése alapján az építészetben három megközelítés különíthető el. Az első a látható biztonság, a második a reprezentált biztonság, a harmadik pedig a funkcionális biztonság. A három kategória azonban az építészet heteronómiája, multifunkcionalitása és regionális-kulturális függősége miatt nem képes lefedni a biztonsággal kapcsolatos összes építészeti funkciót. Bevezetésként bemutatom, hogy városlakóként hogyan találkozunk a biztonság kérdésével az épített környezetben. Ennek illusztrálására Jane Jacobs és Jan Gehl munkáira támaszkodom. A biztonság a kezdettől fogva alapvető emberi szükségletnek számított, pusztán az épített környezet változott, újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg. A látható biztonság kérdése Vitruviusig nyúlik vissza, kinek a tanai az építészet alapvető kérdései szempontjából ma is aktuálisak. A reprezentált biztonság témáját a 19. századi kormányzati építkezések elemzéséhez kapcsolódóan magyar példákkal vizsgálom (Parlament, Nemzeti Bank). A példák elemzéséhez Nelson Goodman tipológiáját használom. Tanulmányom utolsó része a funkcionális biztonság kérdésével foglalkozik, amely a kortárs építészet egyik legnagyobb kihívása. A vastag falak helyett ma már különféle biztonsági berendezések állnak rendelkezésre a védelmi funkció ellátására. Amellett érvelek, hogy a hagyományos értelemben vett biztonság kérdésköre ma már az akadálymentesítés építészeti kérdésére is kiterjed.

Open access

The essay poses the question whether the so-called Arab spring offers the potential to complete the 1989 revolutions. It first discusses what was hoped to be achieved in 1989, and it then argues that the post-1989 arrangements failed to prevent new security challenges from emerging. The Islamist threat came to play the role that the Communist threat had played to the West or the Western threat had played to the East. The essay then turns to the question on what needs to happen if current events are to lead to something better. It argues that there is a need to overcome the legacies of the past and adapt institutions to the global present. The world must move away from nationalist and bloc thinking towards a concept of human security — a concept which came out of the Helsinki Agreements in 1975. The case of the recent intervention in Libya illustrates the need for a human security approach in practice.

Restricted access

Water resources management and its homeland security aspect in Hungary

Vízbiztonság mint belbiztonság Magyarországon

Scientia et Securitas
Authors:
László Balatonyi
,
Krisztina Ligetvári
,
László Tóth
, and
Ádám Berger

Summary. As a consequence of climate change, extreme weather events will have a profound impact on water resources, environmental security and long-term social compatibility. This is particularly true in the Danube river basin countries. Declining water resources and increasing foreign water use due to climate change could pose a serious security challenge for Hungary in the future. This is because our water resources are significant, but also vulnerable, as more than 95 percent of the water in our watercourses comes from across the border. This case study summarises the floods in the DRB over the last two decades and provides a more detailed analysis of Hungary. It also assesses water-related risks as a domestic security issue, based on national and international literature.

Összefoglalás. A szélsőséges időjárási körülmények, mint az éghajlatváltozás következményei, negatívan hatnak a vízkészletekre, a környezet biztonságára és egyes közép-európai országok, mint például Magyarország, társadalmi viszonyaira is. A szélsőséges események, mint az árvizek és az aszályok fokozódása, jelentős hatással van a közgazdasági mutatókra is. Emellett a mindennapi életünk részévé váltak a korábban extrémnek minősített időjárási események, de negatívan hatnak a mezőgazdaságra, az erdőgazdaságra, az iparra, valamint az épített környezetre és az infrastruktúrára is. Az éghajlatváltozás miatt csökkenő vízkészletek és a növekvő külföldi vízfelhasználás Magyarország számára komoly biztonságpolitikai kihívást jelenthet a jövőben. Ennek oka, hogy bár a hazai vízkészletek jelentősek, ugyanakkor nagyon sérülékenyek is, hiszen vízfolyásaink vízkészleteinek több mint 95 százaléka a határon túlról származik. Az alvízi helyzetből való kitettségünk magas, ezért a vízkészletek tekintetében függünk a felvízi országoktól. Különösen igaz ez vízhiány idején. A 19 országot érintő Duna-vízgyűjtő területe a világ „legnemzetközibb” vízgyűjtőjének tekinthető, így számos kihívás éri a területén fekvő országokat. Egymástól való függőségük jelentős, ezért különösen fontosak a vízgyűjtő szintű együttműködések. Ilyen például az EU Duna Régió Stratégiája, amely integrált keretet biztosít a nemzetek közötti együttműködés megerősítéséhez. Ennek keretében 12 prioritási területen, 115 millió embert fog össze és teszi számukra a környezetet biztonságosabbá azáltal, hogy a célkitűzések között szerepel többek között az árvízkockázat csökkentése, valamint a vízhiányból fakadó kihívások kezelése. Ezekre a kihívásokra csak együtt lehet hatékony választ adni, európai, illetve regionális szinten történő összefogás keretében. A vízzel és éghajlatváltozással összefüggő természeti katasztrófák közül Európában jelenleg az árvíz a legkockázatosabb esemény. Az elmúlt évszázadok során a Duna-medence országai számos katasztrofális árvízi eseményt szenvedtek el. Ezzel összefüggésben a tanulmány ismerteti a Dunán az utóbbi két évtizedben levonult árvizek hatásait, különös tekintettel Magyarországra. Az elmúlt 20 év áradásai egyértelművé tették, hogy Magyarországon rendkívüli árvizekkel kell számolni a jövőben is. Hazánk szükségszerűen és helyesen ismerte fel az ár- és belvízi védekezés, valamint az árvízi kockázat csökkentésének belbiztonsági jelentőségét. Jelen cikk a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján tárgyalja a Magyarországon és a Duna vízgyűjtőjén felmerülő, az előzőekben említett vízgazdálkodási témakörökkel összefüggő biztonságpolitikai kihívásokat és kockázatokat.

Open access

(e.g., in self-driving cars, smart cities and homes, health, government, and financial sectors), hence security failures and vulnerabilities have an increasing effect. One reason behind many security vulnerabilities is the low quality of the source

Open access

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások már a XXI. század kezdetén a század szimbólumává váltak. A World Trade Center eltűnő ikertornyainak dupla felkiáltójelével írták a globális e-társadalom építményének immár repedésekkel teli falára az új harcrendet (Echelon): NYÍLT GLOBALIZÁCIÓ ELLEN REJTETT HÁBORÚ. A terrortámadások által felszínre került mély társadalmi problémákra alapjaiban téves biztonságpolitikai válasz született. A hidegháborús időkben fogant Echelon-projekt eszközrendszeréből – a technika rohamos fejlődésével – a Földet behálózó, globális Nagy Testvér, azaz a globális hatalom kezében összpontosuló globális „harcrend” alakul. Az adózók dollár százmilliárdjaiból fenntartott, új „brute force” biztonságpolitika, amelynek zászlajára a „terrorizmus elleni küzdelem” jelszavát írták, mégsem a terrorizmusra mért megsemmisítő csapást, csupán áthelyezte a terrorcselekmények színtereit az Egyesült Államokból. Az új „harcvonal” a 2000-es évek közepére már Európában volt. 2004: Madrid, 2005: London. 2010-ben az Európai Unió kilenc tagállamában 249 terrortámadást regisztráltak. Joggal vetődik fel mindenkiben a kérdés, hogy az évente több százmilliárd dollárt felemésztő globális harcrend, amelynek zászlaján már régen nem a hidegháború, hanem a „terrorizmus elleni globális küzdelem” áll óriási betűkkel, kinek a biztonságát biztosítja. Lehet, hogy ez a „brute force” biztonságfilozófia éppen a terrorizmus biztonsága? Az ártatlan civil társadalomnak, a „megvédett” embereknek csupán filozófia? A dolgozatban igyekszem rámutatni, hogy a terrorizmus rejtett háborújára nem megfelelő válasz a mérhetetlen költséggel, de kis hatékonysággal működő globális „harcrend”. Ha megértjük a globalizáció mélyén lappangó társadalmi törvényeket, világossá válik, hogy globális „harcrend” ellen nem lehet egy másik globális harcrend a válasz. Vagyis éppen a nyílt, globális „harcrend” kényszerítette ki a rejtett háború válaszát.

Restricted access

.] Orv. Hetil. 2009 150 99 108 Felkai, P.: Are the flight security measures good

Restricted access

The Security of Hope

The Confraternity of the Living Rosary

Acta Ethnographica Hungarica
Author:
Gábor Barna

The Living Rosary Association, a renewed form of the rosary confraternity, was principally an association of the peasantry and lower social strata in Hungary. The paper presents and interprets the confraternity practice of a settlement (Kunszentmárton, Jász-Nagykun-Szolnok County on the Hungarian Great Plain), through confraternity minutes (1851-1940), the fraternity's religious literature and journal, interviews and comparison with other fraternities. The rosary was principally a form of female devotion. However, up to the 1940s the leaders were men. The high degree of feminisation can be interpreted in the frame of the process of secularisation. In the course of the processes of economic, social and cultural modernisation, the tasks of the private sphere within the family (running the household, raising children) fell to women. Within this frame they also provided for the family's sacral world. Until the 1940s the rosary confraternity preserved its character as a women's mass movement. At the turn of the 19th-20th century the prayer groups were organised on a family and neighbourhood basis. The confraternity also established its own funeral society, linking the living and the dead in prayer. Among the reasons for the popularity of the rosary were its democratic nature and the clear religious goals: it provided the faithful with an institutional frame for their charitable activity; it set readily understandable and easily performed tasks for its members; it required the acceptable co-ordination of individual and communal forms of religious practice. The prayer had a flexible spatial and temporal structure, that is, the prayers could be said at any time and anywhere, even during work. This ensured for devotions a required intimacy but at the same time also a communal character. We have a tendency in research to regard the religious confraternities only as a sociological and cultural phenomenon, forgetting the transcendental aspects they have for members. Besides the few characteristics mentioned so far, membership of the rosary confraternity offered and still offers its members the possibility of salvation through the certainty of faith. This gives the members the security of hope for the future.

Restricted access

) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security. Official Journal L 055, 05/03/2010 P. 0001–0055. Weinberger, S

Restricted access

Regulation No 2320/2002/EC of the European Parliament and European Council establishing common rules in the field of civil aviation security. 16 December 2002. [2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.] Európai

Restricted access

We analyze the effect of data-compression on security of encryption both from theoretical and practical point of view. It is demonstrated that data-compression essentially improves the security of encryption, helps to overcome technical difficulties. On the other side, it makes crypt-analysis more difficult and causes extra problems. At present data-compression applied rarely and frequently defectively. We propose a method which eliminates the negative effects. Our aim is initiate data compression as an aid for data security. To this end we provide an overview of the most frequently used cryptographic protocols. A comparison with encryption software reveals that even the most frequently used protocols do not support encryption and compression.

Restricted access