Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "seed sowing" x
  • All content x
Clear All

We studied the early vegetation dynamics in former croplands (sunflower and cereal fields) sown with a low-diversity seed mixture (composed of 2 native grass species) in Egyek-Pusztakócs, Hortobágy National Park, East-Hungary. The percentage cover of vascular plants was recorded in 4 permanent plots per field on 7 restored fields between 2006 and 2009. Ten aboveground biomass samples per field were also collected in June in each year. We addressed two questions: (i) How do seed sowing and annual mowing affect the species richness, biomass and cover of weeds? (ii) How fast does the cover of sown grasses develop after seed sowing? Weedy species were characteristic in the first year after sowing. In the second and third year their cover and species richness decreased. From the second year onwards the cover of perennial grasses increased. Spontaneously immigrating species characteristic to the reference grasslands were also detected with low cover scores. Short-lived weeds were suppressed as their cover and biomass significantly decreased during the study. The amount of litter and sown grass biomass increased progressively. However, perennial weed cover, especially the cover of Cirsium arvense increased substantially. Our results suggest that grassland vegetation can be recovered by sowing low diversity mixtures followed up by yearly mowing. Suppression of perennial weed cover needs more frequent mowing (multiple times a year) or grazing.

Restricted access

Turnbull, L.A., Crawley, M.J. and Rees, M. 2000. Are plant populations seed-limited? A review of seed sowing experiments. Oikos 88: 225–238. Rees M. Are plant populations seed

Restricted access

Összefoglalás

Szeged-Öthalmon mélyben sós réti csernozjom talajon 4 tenyészidőszakban (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007) 4 őszi búzafajtával (GK Garaboly, GK Kalász, GK Petur, GK Holló) 2 csíraszám- (300 csíra/m2, 500 csíra/m2) és 2 vetésidő-kezelést (október közepe, november eleje) végeztünk. A terméselemzéshez szükséges minták szedését a parcellák aratása előtt, a növények teljes érésének időszakában végeztük. A növények fejlődésének grafikus ábrázolását Sváb-féle kumulatív terméselemzés segítségével értékeltük.

A terméshozam több terméskomponensből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a termés nagyságát. Az egyes ökológiai és termesztéstechnikai tényezők, mint a vetéssűrűség, vetésidő és évjárat lényegesen befolyásolja az őszi búza fejlődését, így az egyes fejlődési fázisok végtermékeit, a terméskomponenseket is. Ezért a terméselemek vizsgálatával sokszor hatékonyabban lehet következtetni az egyes termesztési tényezők hatására, illetve azok esetleges változtatására, mintha csupán a terméshozamot elemeznénk.

Megállapítható, hogy a vetőmagmennyiség csökkentése október közepi vetésnél kisebb kockázatú, mint a november eleji vetésnél. A fajták jól elkülöníthető fejlődési jellemzőkkel rendelkeznek, viszont a genotípusok vizsgált terméselemeit a termesztési és környezeti körülmények (csíraszám, vetésidő és évjárat) jelentősen módosítják.

Restricted access

] Kravchenko , I. A ( 1982 ) The study of the watermelon seeds sowing process by the seeding device SBN-3 of the cucurbits seeder . Interuniversity collection, Integrated mechanization and automatization of agricultural production . Rostov

Restricted access

Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer IV. Növényfajok. Turnbull, L. A., Crawley, M. J. and Rees, M. (2000): Are plant populations seed-limited? A review of seed sowing experiments. - Oikos

Restricted access