Search Results

You are looking at 1 - 10 of 141 items for :

  • "self-concept" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

addiction is highest during adolescence. The main developmental task during this period is the formation of a personal identity (also referred to as self-concept; Erikson, 1968 ; Marcia, 1966 ). This process includes the acceptance of physical changes

Open access

disordered gambling or disordered eating. In the current research, we addressed this gap in knowledge by assessing whether three factors—perfectionism, focused self-concept (i.e., placing overriding importance on a single area of life for self-definition and

Open access

virtual interactions to meet all needs for social contact. Self-Concept Clarity (SCC), or the extent to which “contents of self-concept are clearly and confidently defined, internally consistent and temporally stable” ( Campbell et al., 1996 , p

Open access

-world identity from their online identity, and made strong clarifying statements to this effect. Avatars were described as separate and distinct from their actual-self, and as having no relationship or influence on their self-concept or vice-versa (e.g., It

Open access

spontaneous self-concept. Journal of Cross-cultural Psychology, 14, 153–171. B ROWN , J. D., K OBAYASHI , C. (2002) Self-enhancement in Japan and in America. Asian Journal of Social Psychology, 5, 145

Restricted access

Az utóbbi két évtizedben több fejlődés-lélektani irányzat is elkezdett érdeklődni a szülő—gyerek párbeszédek fejlődésben betöltött szerepe iránt. Bebizonyosodott, hogy a gyermek által átélt érzelemteli események megbeszélése jelentős szerepet tölt be az érzelmi szocializációban, formálja a gyerekek önéletrajzi emlékezetét, és a szülő—gyerek kötődés fontos színteréül szolgál. Jelen tanulmányban a szülő és a gyermek közti párbeszédek fejlődési szerepét két szempontból tekintjük át. Egyrészt kitérünk arra, hogyan járulnak hozzá a szelf fejlődéséhez azok a párbeszédek, amelyeknek célja, hogy a gyermek által átélt vagy a szülővel közösen megtapasztalt negatív érzelmi töltetű vagy konfliktusos eseményeket közösen felidézzék és újraépítsék a résztvevők. Másrészt amellett érvelünk, hogy a szülő—gyerek dialógusok az affektív jelentésalkotás színterei, melyben a gyermekek az anya szenzitív támogatása mellett biztonságban fedezhetik fel belső világukat.

Open access

.), ( 1992 ). Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából II . (pp. 173 – 204 ). Budapest : Tankönyvkiadó . Oyserman , D. , Elmore , K. , & Smith , G. ( 2012 ). Self, Self-Concept

Restricted access

Énkép egyértelműség mérése és korrelátumai

Adaptation of the Self-Concept Clarity scale in Hungary

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Hargitai Rita, Rózsa Sándor, Hupuczi Ernő, Birkás Béla, Hartung István, Hartungné Somlai Eszter, Tiringer István, Martin László, and Kállai János

Appel , M ., Schreiner , C ., Weber , S ., Mara , M ., & Gnambs , T . ( 2016 ). Intensity of Facebook use is associated with lower self-concept clarity: Cross-sectional and longitudinal evidence . Journal of Media Psychology, Theories

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Tagrid Leménager, Julia Dieter, Holger Hill, Sabine Hoffmann, Iris Reinhard, Martin Beutel, Sabine Vollstädt-Klein, Falk Kiefer, and Karl Mann

.e., the fear of being socially rejected; associated with a higher degree of loneliness; Anderson & Harvey, 1988 ; Caplan, 2007 ; van Rooij, Schoenmakers, & van de Mheen, 2015 ; Weinstein et al., 2015 ) as well as self-concept deficits ( Lemenager et

Open access

Absztrakt

Bevezetés: A dadogás témakörével összefüggő analitikus és rendszerszemléleti elméleteket számba véve szükségessé vált azok aktualizálása. Célkitűzés: A vizsgálat célja, hogy rámutasson olyan összefüggésekre, amelyek a frusztrált megkapaszkodás ösztönéből eredeztethetők, ám jelenünkre új kontextusba helyezhetők. Módszer: 48 dadogó személynél két kérdőívet alkalmaztunk. A Rosenberg-féle Önértékelési Skála a gyermekek magukról alkotott képét, a Gyermek Multidimenzionális Szorongás Skála szorongásuk mértékét mutatja meg. Az első kitöltés során magukra vonatkoztatva, a második során egy hétköznapi, ép beszédű emberre gondolva kellett kitölteniük azokat. Eredmények: Beigazolódott az a hipotézis, amely szignifikáns szerepet tulajdonít a dadogók önértékelésében a beszédzavaruknak. Eszerint szorongásuk szignifikáns fokát teszi ki a deficitjük. Nem várt eredmény, hogy a lányok a fiúkhoz közel hasonló szorongásszintet tulajdonítanak az ép beszédű embereknek, valamint a másokra vonatkoztatott önértékelésszintben sincs szignifikáns különbség közöttük. Következtetések: Az evolúciós pszichológia tézise szerint a nők mint családösszetartók számára fontosabb a beszéd adekvát használata. Mindez eredményezheti, hogy a dadogásra kardinális mértékű hátráltató tényezőként tekintenek. Orv. Hetil., 2016, 157(21), 825–829.

Restricted access