Search Results

You are looking at 1 - 10 of 75 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

League and the German Bundesliga. PhD Thesis, University of Plymouth (UK). Chadwick, S. — Thwaites, D. (2005): Managing Sport Sponsorship Programmes: Lessons from a Critical Assessment of English Soccer. Journal

Restricted access

Aim

Very few studies have investigated the temporal specificity of melatonin (MEL) ingestion upon short-term maximal athletic performances. The aim of the present study was to explore the effect of morning MEL ingestion on cognitive and physical performances measured in the afternoon.

Methods

Twelve soccer players from a Tunisian squad (17.9 ± 1.3 years, 1.74 ± 0.06 m and 62.0 ± 8.8 kg) participated in the present study. They performed two testing sessions at 08:00 h, 12:00 h and 16:00 h after either MEL (5mg) or placebo (PLA) ingestion, in a randomized order. During each period, the participants performed the following cognitive and physical tests: reaction time and vigilance tests, medicine-ball throw (MBT), five jumps, handgrip strength (HG), and agility tests.

Results

cognitive and physical performances were significantly higher at 16:00 h compared to 08:00 h during the two conditions (p < 0.05). Moreover, performances of MBT and HG were lower in the morning with MEL in comparison to PLA (p < 0.05). However, MEL ingestion did not affect physical and cognitive performances measured at 12:00 h and 16:00 h.

Conclusion

morning MEL ingestion has no unfavourable effect on afternoon physical and cognitive performances in soccer players.

Restricted access
Physiology International
Authors:
György Szigeti
,
Gábor Schuth
,
Tamás Kovács
,
Péter Revisnyei
,
Alija Pasic
,
Ádám Szilas
,
Tim Gabbett
, and
Gábor Pavlik

Introduction The physical demands of soccer have increased considerably in recent years, with players required to perform more high-intensity efforts and sprints, and explosive actions during Premier League matches [ 1 ]. Global Positioning System

Restricted access
Acta Physiologica Hungarica
Authors:
V. Zivkovic
,
P. Lazarevic
,
D. Djuric
,
D. Cubrilo
,
M. Macura
,
M. Vuletic
,
N. Barudzic
,
M. Nesic
, and
Vladimir Jakovljevic

Despite worldwide popularity of soccer, there are still insufficient data about the effects of training process on oxidative stress-induced damage, which may occur during chronic exercise. The present study aimed to determine the effects of a six-month training programme on basal redox status of young male soccer players. The study included 26 male soccer players, aged 12–13, who participated in a six-month training programme, and 26 age-matched non-athletes who were not implemented in the training process. Blood samples were collected (before and after six-month training programme) in order to measure the following oxidative stress markers: index of lipid peroxidation (measured as TBARS), nitrites (NO2 ), superoxide anion radical (O2 ), hydrogen peroxide (H2O2), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and reduced glutathione (GSH) level. After six months, the levels of TBARS and NO2 were significantly increased, while the O2 and H2O2 remained unchanged. On the other hand, SOD and CAT activity increased, while GSH decreased. A carefully prepared training programme could strengthen most components of antioxidant defence systems and, except lipid peroxidation, does not promote oxidative stress in response to regular physical activity. These findings could help in the improvement of training programmes for young athletes.

Restricted access

Labdarúgó akadémiások sporton kívüli tevékenységei

Non-Sporting Activities of Soccer Academies’ Players

Educatio
Authors:
József Bognár
,
Zoltán Kiss
,
Diána Déri
, and
István Csáki

Összefoglaló. Vizsgálatunk célja, hogy összehasonlítsa az edzők, a sportolók és a szülők nézeteit és tapasztalatait arra vonatkozóan, hogy az edzők mennyire foglalkoznak a fiatal játékosok sporttevékenységen kívüli életvitelével. A vizsgálatot egy magyar kiemelt labdarúgó akadémián végeztük el, a zárt végű kérdőívet edzők (n = 18), utánpótlás korú labdarúgók (n = 87) és szüleik (n = 80) töltötték ki. Az egészséges életmód, az edzők nevelői attitűdje és az iskolai oktatáshoz kapcsolódó terület tekintetében bizonyos hasonlóság mellett különbség is mutatkozott az alminták között, hasonlóan, a különböző korosztályt képviselő labdarúgók között is. Fontos az edzők azon ismerete és tevékenysége, mely a játékosok sportoláson kívüli életére vonatkozik, mivel ez fejlesztheti az együttműködést és kommunikációt a szülőkkel és a játékosokkal is, így jótékony hatású a közösségre és a teljesítményre is.

Summary. The aim of our study is to compare the views and experiences of coaches, athletes and parents about the extent to which coaches deal with young players’ non-sporting lifestyles. The study was carried out in a Hungarian elite soccer academy, closed-ended questions were answered by coaches (n = 18), young soccer players (n = 87) and their parents (n = 80). In addition to some similarities in terms of healthy living, educational attitudes of coaches, and the area related to school education, there were also differences between the subsamples, as well as between soccer players of different ages. The knowledge and activity of coaches regarding the non-sporting lives of players is important as it can improve collaboration and communication with parents and players as well, thus benefiting the community and performance as well.

Open access

Az edző–sportoló kapcsolat egy labdarúgó akadémián

The Coach–Athlete Relationship at a Football Academy

Educatio
Author:
Máté Kasuba

Absztrakt:

A tanulmány célja, hogy bemutassa egy elit labdarúgó akadémia edzőinek és játékosainak véleménye alapján a tehetséggondozás, beválás, edző–sportoló kapcsolat, család problémaköreit. Kutatásomat egy magyarországi elit labdarúgó akadémián végeztem. Speciálisan ehhez a kutatási témakörhöz tartozó kérdőívvel felmértem az akadémián főállásban dolgozó edzőket (N 1 = 9) és a klub U19-es csapatát (N 2 = 18). Kutatásom eredményei alátámasztják több szakirodalom kutatását is, miszerint az edzőknek és a játékosoknak kölcsönösen empatikusabbnak, nyitottabbnak kellene lenniük egymás felé. Jobban meg kellene ismerniük a másikat mint embert, így talán eredményesebb, sikeresebb lehetne az utánpótlásképzésünk.

Open access

Alentorn-Geli E, Myer G, Silvers H, Samitier G, Romero D, Lázaro-Haro C, Cugat R: Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 1: Mechanism of injury and underlying risk

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Philip W.S. Newall
,
Lukasz Walasek
,
Rebecca Vázquez Kiesel
,
Elliot A. Ludvig
, and
Caroline Meyer

the three main outcomes of a soccer match (home win, draw, away win, called “home-draw-away” bets here), this research initially found a constant bookmaker profit margin of 10.5% in the late 1990s ( Forrest & Simmons, 2001 ; Kuypers, 2000 ). Online

Open access

, systematic resistance training was not included in the training schedule. Subjects Twenty-one elite male professional soccer players (mean ± SD: age: 25.4 ± 4.8 years; height: 179.5 ± 6.9 cm; body mass: 75

Open access