Search Results

You are looking at 1 - 10 of 53 items for :

  • "social integration" x
  • All content x
Clear All

possible role in taking part in social and personal level of social participation. How does this forum theatre project influence on the attitudes of participants on social integration issues? We observe how works the forum theatre-based project

Open access

Abstract  

The effects of team consolidation and social integration on individual scientists’ activity and performance were investigated by analysing the relationships between these factors and scientists’ productivity, impact, collaboration patterns, participation in funded research projects and programs, contribution to the training of junior researchers, and prestige. Data were obtained from a survey of researchers ascribed to the Biology and Biomedicine area of the Spanish Council for Scientific Research, and from their curricula vitae. The results show that high levels of team consolidation and of integration of the scientist within his or her team are factors which might help create the most favourable social climate for research performance and productivity. Researchers who carried out their activity in a social climate characterized by these factors participated in more domestic research projects and supervised more doctoral dissertations than the rest of their colleagues. They were also more productive, as shown by the higher number of papers published in journals included in the Journal Citation Reports and the higher number of patents granted. These metrics are the main indicators taken into account in the evaluation of the research activity of Spanish scientists, and are therefore the activities that scientists invest the most energy in with a view to obtaining professional recognition. The results corroborate the importance of research teamwork, and draw attention to the importance of teamwork understood not as two or more scientists working together to solve a problem, but as a complex process involving interactions and interpersonal relations within a particular contextual framework

Restricted access

Abstract  

The aim of this paper is to explore to what extent social integration influences scientists’ research activity and performance. Data were obtained from a survey of researchers ascribed to the Biology and Biomedicine area of the Spanish Council for Scientific Research, as well as from their curricula vitae. The results provide empirical evidence that researchers who were highly integrated within their teams performed better than their less integrated colleagues in aspects of research activity such as collaboration with the private sector, patenting, participation in domestic funded research and development projects, and supervision of doctoral dissertations. Nevertheless, highly integrated researchers did not seem to be more prestigious than less integrated colleagues, nor did the former’s publications have a higher impact.

Restricted access

: Holden Day Phillips, D.P., & Feldman, K.A. (1973). A dip in deaths before ceremonial occasions: Some new relationships between social integration and mortality. American Sociological Review, 38 , 678

Restricted access

European political and social integration model. Solidarity among European states has been seriously questioned in the dominant political discourse of several EU member states. The concept of fortress Europe reemerges putting the whole European unification

Open access

Az elmúlt másfél évtizedben a szociális szolgáltatásokban olyan szakmai, technikai és szervezeti innovációk történtek, amelyeket a rendszerváltozás nagy társadalmi kihívása nemcsak ösztönzött, de a súlyos problémákkal való szembenézés elengedhetetlenné is tett. A tanulmány a szociális szférának a munkaerőpiaci válságból fakadó társadalmi integrációs törekvéseket elősegítő erőfeszítéseit és ezek szakmai, intézményi, szervezeti, szakmapolitikai korlátait elemzi. Tárgya a munkaerőpiaci intézmények és a foglalkoztatásba integrálást felvállaló szociális szolgáltatások szervezetei közötti párhuzamok együttműködéssé, szinergiákká alakításának lehetősége is. A szociális szolgáltatások technikai innovációit is bemutatva az írás a szociális igazgatás informatikai fejlesztéseinek szakmai, szervezeti hatásaira is kitér.

Restricted access

university – Academic integration at university – Social integration at university – Personal efforts and motivations for studying – Information and admission requirements – Prior academic achievement in school – Personal characteristics of the student

Open access

migrant students is the acquisition of the Hungarian language, which defines educational progress, career paths, and social integration. It is the characteristic of primary education that migrant students who do not speak Hungarian well perform better in

Open access

Absztrakt:

A tanulmány, mely az Educatio® társadalomtudományok erőtereivel foglalkozó tematikus számának bevezetőjéül is szolgál, a kritikai társadalomtudomány-történetírás sajátos kihívását mutatja be. A tudománymetria a tudományos erőtérben elért pozíciók, megszerzett tőkék alapján mutatja be egy-egy társadalomtudomány helyzetét, míg Mannheim óta tudjuk, hogy a társadalmi rendszer kihat a társadalomtudományok eredményeire, tehát a politikai hatalom által befolyásolt tudományos pozíciók/tőkék és a történelmi távú tudományos eredményesség között ellentmondás lehet. Kuhn óta tudjuk, hogy az önmagukat védő tudományos paradigmák nem adnak pozitív választ a jövőbe mutató tudományos kihívásokra. A tanulmány megoldásokat sorol a kétféle megközelítésmód különbségének csökkentésére, bár azzal a bourdieu-i csapdával, hogy az önkritikus tudomány éppen önkritikusságával próbálja önmagát a valóságosnál hitelesebbnek feltüntetni, így is szembe kell néznie.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A neonatológia fejlődésével a koraszülöttek életben tarthatóságának határai kitolódtak, így nőtt az utóbetegségekkel túlélők aránya. A koraszülöttek későbbi életminőségét, életkilátásait és szociális integrációját leginkább befolyásoló kórképek a retinopathia prematurorum (ROP), az intraventricularis haemorrhagia (IVH) és a bronchopulmonalis dysplasia (BPD). Célkitűzés: A 2500 gramm alatti születési súlyú (LBW) kisgyermekek kétéves kori pszichomotoros fejlődésének leírása a leggyakoribb utóbetegségek (ROP, IVH, BPD) tekintetében. Módszer: Vizsgálati mintánkat 200 LBW-kisgyermek alkotta kétéves korban. A pszichomotoros készségeket a Brunet–Lézine-féle fejlődési skálával mértük fel, valamint az újszülöttkori zárójelentéseket elemeztük retrospektív módon. Eredmények: A születési súly az életkori korrekciót követően is pozitívan korrelált a kétéves kori fejlődési kvócienssel (FQ), míg a kórházi tartózkodás hossza negatívan. Az utóbetegségek közül az I/II. stádiumú újszülöttkori IVH nem, a III/IV. stádiumú azonban szignifikáns előrejelzőnek bizonyult az alacsonyabb FQ tekintetében. Hasonló összefüggést találtunk a ROP stádiumaival is, az enyhe fokú nem, a III/IV-es azonban szignifikánsan befolyásolta a kétéves kori pszichomotoros fejlettségi szintet. A BPD-nek nem találtuk jelentős összefüggését az FQ-val. A szignifikánsnak talált kórképek homogenitásvizsgálata azt mutatta, hogy egymástól független hatásokról beszélhetünk. Alátámasztottuk továbbá azon összefüggést, miszerint egy koraszülött minél több betegségben szenved, annál veszélyeztetettebb a későbbi fejlődési elmaradás tekintetében. Következtetés: Ajánljuk az 1500 gramm alatti születési súlyú gyermekek körében a fejlődésük szempontjából leginkább veszélyeztetettek – mint az újszülöttkori súlyos ROP-on és IVH-n átesettek – minél korábbi életszakaszban történő korai fejlesztését az esetleges képességdeficitek csökkentése érdekében és fejlődésük utánkövetését, így megelőzve későbbi mentális, motoros nehézségeket. Orv Hetil. 2020; 161(5): 183–192.

Open access