Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "social ecology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. törvény 35. §-ának (1) bekezdése.] [Hungarian] http://www.social-ecology.org/ http://www.social-ecology.org/learn/ma-program-in-social-ecology/

Restricted access

Magyarországon a környezetvédelmi magánjog alaptényállása a szomszédjogi zavarás törvényi tényállása a polgári törvénykönyvben. Ezt két szankciórendszer teszi lex perfectává: a birtokvédelmi és a kártérítési. A környezetvédelmi magánjog kártérítési felelősségi szankciója kvázi deliktualitást mutat. A környezetvédelmi magánjog mint tudományos kifejezés kevésbé terjedt el Magyarországon, mint például az angol, a francia vagy a német szaknyelvben. A környezetvédelmi magánjog joggyakorlata ellenben széles körű kazuisztikával bír. A környezetvédelmi magánjog absztrakcióját nem vagy alig végezte el a magyarországi jogtudomány, ezért a környezetvédelmi magánjogot jobbára csak a „beavatott”, a konkrét szakterületen tevékenykedő jogászok ismerik behatóan. Ezen a helyzeten a jogi oktatás hivatott változtatni.

Restricted access

Scheuch, E. K. (1974): Social context and individual behavior. In Dogan, M. and Rokkan, S., eds.: Social Ecology. Cambridge-London: M.I.T. Press. 133-155. Social

Restricted access

preschool: Interrelations between measures, influences of social ecology, and relations to attachment history. Developmental Psychology, 21 , 56-69. Profile of peer competence in the preschool: Interrelations between measures

Restricted access

Scheuch , E.K. (1966) ‘Social Context and Individual Behavior’ in M. Dogan & S. Rokkam , eds., Social Ecology (The MIT: Boston) 133-55. Scheuch E

Restricted access

: IIASA. Report on Project FUGI: Future of Global Interdependence Sallach, D. L. (2002): Situated Social Ecology: An Integrated Design Hermeneutic. In: Macal, Ch

Restricted access

Bookchin, M. (1993): What Is Social Ecology? In: Zimmerman, M. E. (ed.): Environmental Philosophy: From Animal Rights to Radical Ecology . Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Bookchin M

Restricted access

resilience: A systematic review . International Journal of Research Studies in Education , 7 ( 4 ). https://doi.org/10.5861/ijrse.2017.1880 . Ungar , M. (Ed.). ( 2012 ). The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice . New York

Open access