Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "social emotions" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmány a Bombi és munkatársai (Bombi, Pinto és Cannoni, 2007) által kifejlesztett PAIR (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship) rajzelemző eljárást ismerteti, mely módszer segítségével a 6–14 éves gyermekek interperszonális kapcsolatokat ábrázoló rajzai elemezhetők és hasonlíthatók össze hat fő szempont mentén (kohézió, távolítás, hasonlóság, érték, érzelmek és konfliktus). Az eljárás olyan kommunikációs eszközként kezeli a rajzokat, mely kiválóan alkalmas a gyermekek szociális világról, társas jelenségekről és társas érzelmekről való tudása tudományosan megbízható megismerésére. Segítségével feltárható hogyan értelmezik a gyermekek az interperszonális jelenségeket (például barátság, versengés, együttműködés stb.), a társadalmi státuszt (szegény, gazdag), milyen módon differenciálnak a különböző társas kapcsolatok között (például baráti és testvérkapcsolat, győztes és vesztes), és hogyan észlelik ugyanazon kapcsolatot különböző feltételek mentén (például harmonikus és konfliktustelített testvéri kapcsolat). A módszer lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek által megjelenített társas interakciókat és az ezeket kísérő érzelmeket egységes rendszerben lehessen értelmezni. Az eljárás előnyei közé tartozik, hogy objektív, kidolgozott komplex rendszerrel rendelkezik a diádikus interperszonális kapcsolatok (két teljes alakban ábrázolt személy) elemzésére, és a klinikai rajzvizsgálatokkal szemben jól alkalmazható olyan fejlődés-szociálpszichológiai kutatásokban is, amelyekben a gyerekek társas kapcsolati tudását kívánják vizsgálni. A jelen tanulmány célja, hogy a részletes ismertetéssel beemelje ezt a rajzos vizsgálatot a hazai fejlődés szociálpszichológiai vizsgálati módszerek sorába.

Restricted access

Abstract

Previous research on children's understanding of social contracts has shown that children are able to identify violations of social contracts from an early age, that they attribute negative feelings including anger to victims of contract violations, and that attributions of negative (moral) feelings to violators increase with age. This study examines two questions that have not been systematically investigated in prior work. First, do children attribute specific types of negative emotion, guilt and anger, to violators and victims of social contracts, and do these attributions change with age? Second, do children's attributions of guilt and anger depend on the social roles of the parties in the contract, including parents and offspring, siblings, and friends? Using a bilateral social contract scenario with first and fourth graders, we found that children in both age groups were able to identify contract violations, and attributed guilt to violators and anger to victims of social contract violations. Although anger and guilt attributions increased with age, they were high across both ages, and relatively unaffected by type of role relationship. These results suggest that children understand the moral emotions associated with violations of social contracts.

Restricted access

The principal claim of the essay is that sentiments and assumptions about senti­ments -   have an important role in setting up constitutional designs and interpretation (“evolving standards of decency”); -            constitutional arrangements do have impacts on social emotions; -                the disregard of the interrelation of emotions and other forms of cognition condemns legal theory to one-sidedness and the efforts of behavioral economics seem not to undo this one-sidedness.              For example, fear is present in the making of many constitutions. Constitutions are designed to give assurances against fear that stems from, among others, pre-constitutional oppression, mob rule and factional passions. Constitutional rights are also structured by emotions: Compassion and indignation serve as emotional grounds to accept and claim human rights.     A simplified vision of modernity claims that law and constitutional design is all about rationality. Brain imaging studies indicate that moral emotions guide many moral judgments or are in competition with reasoning processes. Of course, moral emotions contribute to the shaping of law through moral judgments. To the extent law intends to shape behavior, it will rely on its legal folk psychology. A theory of constitutional sentiments shall reconstruct the assumptions on human nature as emotional nature that shape the constitution and its interpretation. Historically, constitutional path dependence presupposes emotional choices and emotional action tendencies that are institutionalized and 'imposed' on law and society. Paradigmatic changes in constitutional law cannot be explained without considering the path-breaking rule of emotions. For example, the commitment to abolish slavery cannot be explained without the emotional condemnation (based on disgust and resulting in indignation) of the institution. The ban on torture is also rooted in sentiments of disgust. Concepts of cruel and unusual punish­ment are rooted in emotions of disgust. Law is both trying to script emotions (in order to prevent challenges to the status quo) and accommodates prevailing (or preferred) emotions (hence the difficulty of a non-revenge based criminal policy).

Full access

A hála gyakorta átélt társas érzelmeink egyike. Jellemzően olyan helyzetekhez kötődik, amelyekben azt észleljük, hogy a másik személy (szándékos) cselekvése ránk nézve pozitív következménnyel jár, vagyis számunkra valamilyen módon hasznos. A hála megjelenhet vallási kontextusba ágyazottan vagy attól függetlenül, egy olyan általánosabb életszemlélet részeként is, amely az életünk pozitív aspektusainak felismerésével és fokozott értékelésével függ össze. A kétezres évektől kezdve (döntően a pozitív pszichológia térnyeréséhez kapcsolódóan) ugrásszerűen megnőtt a hálával kapcsolatos tudományos publikációk, azon belül is főként a hála és egyes személyiségvonások, a jóllét, a pszichopatológiák, a társas kapcsolatok és a megküzdés összefüggéseit feltáró empirikus kutatások száma. A jelen tanulmány célja egyfelől annak bemutatása, hogyan gondolkodik a pszichológia tudománya a hála természetéről, milyen módon konceptualizálja és teszi mérhetővé azt; másrészt azoknak a kutatási eredményeknek az áttekintése, amelyek a hála átélése és kifejezése, valamint a mentális egészség és boldogság közötti összefüggéseket vizsgálják. Végül olyan terápiás intervenciók is említésre kerülnek, amelyek hatékonynak bizonyultak a hála, és azon keresztül a jóllét fokozása szempontjából.

Restricted access

. Smith , E. R. ( 1993 ): Social identity and social emotions: Toward new conceptualizations of prejudice . In: D. M. Mackie , D. L. Hamilton (eds), Affect, Cognition, and Stereotyping: Interactive Processes in Group Perception . San Diego

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Csertő, Zsolt Péter Szabó, Noémi Zsuzsanna Mészáros, Ben R. Slugoski, and Tibor Pólya

. Smith , E. R. ( 1993 ). Social identity and social emotions: toward new conceptualization of prejudice . In D. M. Mackie , & D. L. Hamilton (Eds), Affect, cognition, and stereotyping: interactive processes in group perception (pp

Restricted access

Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning and Recovery . New York , Metropolitan Books . 36. Smith , E. R. ( 1993 ): Social identity and social emotions: Toward new

Restricted access

HOMPSON , S. S. , B IRD , G. , & B LAKEMORE , S. J. ( 2011 ). Pubertal development of the understanding of social emotions: Implications for education . Journal of Learningand Individual Differences , 21 , 681 – 689

Restricted access

“Big Three” explanations of suffering. In Brandt, A., Rozin, P. (eds) Morality and health . 119–169. Routledge, New York Smith, E. R. (1993) Social identity and social emotions. Toward new conceptualizations of prejudice. In

Restricted access

Interaction Garland New York 319 332 . K.C. Barrett 2005 The origins of social emotions and self

Restricted access