Search Results

You are looking at 1 - 10 of 106 items for :

  • "social identity" x
  • All content x
Clear All

. (1998): Responding to negative social identity: a taxonomy of identity management strategies. European Journal of Social Psychology , 28, 697-729. Responding to negative social identity: a taxonomy of identity management

Restricted access

A szociálpszichológia hazai intézményesítésben különösen fontos szerepet játszott Pataki Ferenc, aki 1965-ig a közösségi nevelés kiemelkedő szaktekintélye volt, majd az MTA Pszichológiai Intézetében egy szociálpszichológiai csoport kialakítására vállalkozott. Az ideológiai fenntartásokba ütköző szaktudomány legitimizálásának harcát ő vívta meg, amellett érvelve, hogy a szociálpszichológia művelése teszi teljessé a tudományos társadalomképet és kamatozik a gyakorlatban az emberek és csoportok kapcsolataiban. A hazai tradíciókra építve a csoportpszichológiával kezdte kutatómunkáját, amely a szociális identitás korszerű témájában teljesedett ki. Mint a szociálpszichológia akadémikus képviselője esszéisztikus írásaiban elemző figyelemmel foglalkozott a rendszerváltozás társadalmi atmoszférájával, veszélyes konfliktusaival és politikai fordulataival. Munkásságának záró szakaszán a magyar nemzeti tudat és a hazai demokrácia alapkérdéseit tanulmányozta és világította meg.

Restricted access

: Social identity, social representations, society and the individual. In G. Moloney, & I. WALKER (Eds.), Social Representation and Identity ; Content, Process and Power (pp. 85–107). New York: Palgrave Macmillan. Liu, J. H

Restricted access

, 41–56. Markova, I. (2007). Social identities and social representations. How are they related? In G. Moloney, & I. Walker (Eds.), Social representations and Identity. Content, process and power (pp. 215–236). New York

Restricted access

information about social identity and personality. European Journal of Social Psychology , 35 , 785-796. Making sense of life stories: The role of narrative perspective in communicating hidden information about social identity and

Restricted access

Pataki Ferenc az énnelés a társadalmi identitástudattal foglalkozó nagyszabású művé__

Restricted access

129 Jackson, J. , & Smith, E. (1999). Conceptualizing social identity: a new framework and evidence for the impact of different dimensions. Personality and Social Psychology

Restricted access

, P. C. , (1985) Patterns of cognitive appraisal in emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 813–838. Smith, E. R. , (1993) Social identity and social emotions: toward new conceptualizations of

Restricted access

The paper focuses on the presence of reported speech in journalistic texts. It concentrates on the role of quotation marks as introducers of reported speech elements, marking not only voices different from the author’s one, but also pieces of reference sets that are not his own. Words and segments introduced by quotation marks thus show fragments of foreign discourses and foreign individual and social identities. The distance taken by the journalist from the other people’s words will be examined on a corpus of French journalistic texts.

Restricted access

Roman Catholic Church and the Transformation of Social Identity in Eastern and Central Europe, in: BOROWIK, Irena-BABINSKI, Gregorz (eds), New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe. Kraków: Nomos, 61-81. The Roman Catholic Church and

Restricted access