Search Results

You are looking at 1 - 10 of 67 items for :

  • "social integration" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

international trade and competition. 7 In this light, social integration in the EU, especially when it is designed to be implemented through binding legal regulation, is associated with considerable difficulty

Open access

possible role in taking part in social and personal level of social participation. How does this forum theatre project influence on the attitudes of participants on social integration issues? We observe how works the forum theatre-based project

Open access

Abstract  

The effects of team consolidation and social integration on individual scientists’ activity and performance were investigated by analysing the relationships between these factors and scientists’ productivity, impact, collaboration patterns, participation in funded research projects and programs, contribution to the training of junior researchers, and prestige. Data were obtained from a survey of researchers ascribed to the Biology and Biomedicine area of the Spanish Council for Scientific Research, and from their curricula vitae. The results show that high levels of team consolidation and of integration of the scientist within his or her team are factors which might help create the most favourable social climate for research performance and productivity. Researchers who carried out their activity in a social climate characterized by these factors participated in more domestic research projects and supervised more doctoral dissertations than the rest of their colleagues. They were also more productive, as shown by the higher number of papers published in journals included in the Journal Citation Reports and the higher number of patents granted. These metrics are the main indicators taken into account in the evaluation of the research activity of Spanish scientists, and are therefore the activities that scientists invest the most energy in with a view to obtaining professional recognition. The results corroborate the importance of research teamwork, and draw attention to the importance of teamwork understood not as two or more scientists working together to solve a problem, but as a complex process involving interactions and interpersonal relations within a particular contextual framework

Restricted access

Abstract  

The aim of this paper is to explore to what extent social integration influences scientists’ research activity and performance. Data were obtained from a survey of researchers ascribed to the Biology and Biomedicine area of the Spanish Council for Scientific Research, as well as from their curricula vitae. The results provide empirical evidence that researchers who were highly integrated within their teams performed better than their less integrated colleagues in aspects of research activity such as collaboration with the private sector, patenting, participation in domestic funded research and development projects, and supervision of doctoral dissertations. Nevertheless, highly integrated researchers did not seem to be more prestigious than less integrated colleagues, nor did the former’s publications have a higher impact.

Restricted access

Elméleti háttér: Durkheim fogalmazta meg elsőként a társadalmi integráció és az öngyilkosság közötti összefüggést. Vizsgálatai során azt találta, hogy az az egyén, aki lazán kötődik a társadalomhoz, nagyobb öngyilkossági kockázatnak van kitéve. A társadalmi integráció egy sajátos része, aspektusa a közösség nagyobb eseményeiben, ünnepeiben való részvétel. A társadalomba stabilan integrálódott személy nem csak elfogadja, hanem gyakorolja is közössége ünnepeit, kiemelt eseményeit, mert egy-egy ilyen alkalommal is ki tudja nyilvánítani a társadalom iránti elkötelezettségét, a közösséghez tartozás érzését. Phillips szerint ilyen társadalmi integrációt erősítő esemény az USA-ban az elnökválasztási időszak. Megfigyelése szerint a választások éveinek két hónapjában (szeptember—október) az összhalálozási ráta alacsonyabb, mint a nem választási évek azonos hónapjaiban. Ezt a jelenséget „death-dip effect”-ként írta le, melyet később több szerző az elnökválasztások előtti időszak alatt tapasztalható öngyilkossági gyakoriságra is érvényesnek talált. Cél: A parlamenti választások és az öngyilkossági események számának alakulása közötti összefüggések vizsgálata magyarországi viszonyok között. Módszer: A szerzők a magyarországi országgyűlési választások évének három hónapjában az öngyilkossági események gyakoriságáról kapott adatokat összevetették a nem választási évek megfelelő hónapjainak adataival. Vizsgálták továbbá a választás napját megelőző és követő héten, valamint a választás napján történt öngyilkos cselekmények számát. A vizsgálat során varianciaanalízist (ANOVA), Poisson-modellt és idősoros megközelítést alkalmaztak. Eredmények: 1. A hazai parlamenti választási napokon az öngyilkosságok száma magasabb volt, mint a nem választási márciusi—áprilisi—májusi vasárnapokon, de a különbség nem bizonyult szignifikánsnak. 2. Nem jelentkezett az öngyilkosságok számának változása a választások előtti és utáni hét napjain sem. 3. Vizsgálatunk szerint nem volt kimutatható az öngyilkossági esetek számának csökkenése az országgyűlési választások két hónapjában (április—május) a többi, nem választási év azonos hónapjainak öngyilkossági eseményeivel összevetve sem. Következtetések: A vizsgálatok azt mutatták, hogy hazai viszonyok között nem bizonyítható a parlamenti választások társadalmi integrációt fokozó hatása, így a death-dip jelenség sem volt észlelhető. Figyelemre méltó eredmény ugyanakkor, hogy a választások vasárnapjain az országos öngyilkosságok számai magasabbak voltak a nem választási vasárnapokhoz képest, bár a különbség nem volt szignifikáns.

Restricted access

Abstract

In order to develop and enhance the quality of life in Tunisian urban spaces, the integration of street furniture became a new challenge for urban designers to use new methods and techniques to combine functionality and aesthetics into their design. The main objective of this paper is to focus on the analysis of the street furniture user’s needs in urban spaces to understand and discuss the requirements that should be considered while designing.

Open access

Abstract

In order to develop the quality of urban spaces, street furniture seems to be the significant element that defines the city’s social attraction points. It stimulates outdoor spaces because of its location, buildings and sidewalk meet. This study explores the issues of design criteria that introduce sustainability into street furniture design in urban public space in Tunisia. This research is based on the role of street furniture and its importance in urban public spaces, and the possibility of supplementing a recycling design. This paper aims to explore the necessary criteria to design sustainable street furniture in order to present its importance in a way that helps to ameliorate the quality of living in urban areas and cities.

Open access

European political and social integration model. Solidarity among European states has been seriously questioned in the dominant political discourse of several EU member states. The concept of fortress Europe reemerges putting the whole European unification

Open access

as socioeconomic factors, culture, politics, and social changes. The proximal factors of social relationships are social networks (social integration), social support, and social engagement (social involvement, social participation

Open access

Az elmúlt másfél évtizedben a szociális szolgáltatásokban olyan szakmai, technikai és szervezeti innovációk történtek, amelyeket a rendszerváltozás nagy társadalmi kihívása nemcsak ösztönzött, de a súlyos problémákkal való szembenézés elengedhetetlenné is tett. A tanulmány a szociális szférának a munkaerőpiaci válságból fakadó társadalmi integrációs törekvéseket elősegítő erőfeszítéseit és ezek szakmai, intézményi, szervezeti, szakmapolitikai korlátait elemzi. Tárgya a munkaerőpiaci intézmények és a foglalkoztatásba integrálást felvállaló szociális szolgáltatások szervezetei közötti párhuzamok együttműködéssé, szinergiákká alakításának lehetősége is. A szociális szolgáltatások technikai innovációit is bemutatva az írás a szociális igazgatás informatikai fejlesztéseinek szakmai, szervezeti hatásaira is kitér.

Restricted access