Search Results

You are looking at 1 - 10 of 98 items for :

  • "social learning" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Theoretical Biology 246 129 135 . Enquist M. , Eriksson , K. , and Ghirlanda , S. ( 2007 ): Critical social learning: A solution

Restricted access

. K. N. Laland 2005 Social learning in animals: Empirical studies and theoretical models BioScience 55 489 499

Restricted access

. References A. Bandura 1977 Social Learning Theory General Learning Press New York

Restricted access

M. W. Feldman 2005 The emergence of social learning in a temporally changing environment: A theoretical model Current Anthropology 46 334

Restricted access

, 2004 ). These transmission biases (also referred to as ‘social learning strategies’) increase the likelihood that individuals will copy particular behaviours (content biases), and copy the behaviours of specific models, under particular circumstances

Open access

selectively copy the individual with the best available (randomly derived) variant of a cultural trait (see Wood, Kendal, & Flynn, 2013 , for a review of such biased social learning strategies). This mechanism has been exemplified in theoretical models (e

Open access

M Rigamonti M Poli 2006 Social learning in pig-tailed macaques and adult humans on a two-action Perspex fruit Journal of

Restricted access

Közösségi tanulás járvány idején

Social Learning in Pandemic

Educatio
Authors:
Katalin Forray R.
and
Tamás Kozma

-most-derul-ki-hogy-a-magyar-oktatast-es-a-tarsadalmat-is-csak-a-retteges-tartja-ossze [Letöltve: 2020. 09. 19.] 3 Bandura A. (1977) Social Learning Theory . New York, General Learning Press. 4

Open access

Culture and the Darwinian Renaissance in the social sciences and humanities

For a special issue of the Journal of Evolutionary Psychology, “The Darwinian Renaissance in the Social Sciences and Humanities”

Journal of Evolutionary Psychology
Author:
Alex Mesoudi

. Aoki J. Y. Wakano M. W. Feldman 2005 The emergence of social learning in a temporally changing environment: A

Restricted access

Dolgozatom célja, hogy feltárjam, milyen társadalmi (szocioökonómiai, szociokulturális), környezeti és egyéni tényezők játszanak szerepet abban, hogy milyen rendszerességgel sportol egy hallgató a partiumi térségben, s ezáltal hogyan lehetne több hallgatót bevonni a rendszeres sportolásba. E kérdés megválaszolásához egy három elméleti pillérből álló megközelítést alkalmaztam: Bourdieu tőke- és habituselmélete, Hradil társadalmi miliőkről szóló és Bandura szociális tanulás elmélete. Az elemzéshez a HERD-kutatás kérdőíves felméréséből származó adatbázist használtam fel (N=2619). A többlépcsős lineáris regresszió eredményei szerint a nem és az objektív anyagi helyzet mint szocio-demográfiai változók, illetve a sportolás fontossága iránti attitűdök, a sportrendezvények látogatása és a legjobb barát sportolása mint szubjektív, szellemi, környezeti tényezők befolyásolják azt, hogy egy hallgató milyen gyakran sportol. Az eredmények elsősorban Hradil elméletét támasztották alá, ugyanakkor igazolták részben Bourdieu elméletét is a gazdasági tőke hatásának hangsúlyozásával. A legjobb barát sportolásának hatása jól mutatja Bandura szociális tanulás elméletének érvényességét a kortársak körében.

Restricted access