Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "socio-economic scenarios" x
Clear All

Az elmúlt évtizedekben több fejlett piacgazdaságú ország indított olyan nagyszabású előretekintési programokat, amelyek keretében a tudományos és a gazdasági élet szakemberei az államigazgatás szereplőivel együtt mérik fel a legfontosabb hosszú távú tudományos, társadalmi és gazdasági trendeket. A magyar Technológiai Előretekinté_Ä

Restricted access

. (2003b) Socio-economic scenarios of Central and Eastern European agriculture. ACCELCEEC Workshop SZIE, Gödöllő, 9–11 October. Giupponi, C. and Rosato, P. (2003). A proposal to integrated socio-economics in climate change

Restricted access

th EAAE Seminar, Gent, Belgium, New Policies and Institutions for European Agriculture Fekete:Farkas, M., MoInar, J., Szucs, I. (2003b) Socio-economic scenarios of Central and Eastern European agriculture. ACCELCEEC

Restricted access

. 2004 . Effects of climate change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios . Global Environmental Change , 14 : 53 – 67 . Peakall , R. , Smouse

Restricted access

Dimension of Sustainability in a Socio-economic Scenario. Paper presented at the 7 th Biennial Conference of the International Society for Ecological Economics , 6–9 March, Sousse, Tunisia. Typescript. Pfahl, S. (2005

Restricted access