Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "soil organic carbon (SOC)" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The present study aimed to determine the effect of precipitation and fertilization (NPKCaMg) on the changes in soil organic carbon (SOC) in a long-term field experiment set up in Nyírlugos (Nyírség region, Hungary: N: 47° 41′ 60″ and E: 22° 2′ 80″) on a Haplic Luvisol with popular rotation crops. Over the 40 year period, from 1962 to 2002, SOC pool values ranged between 2.32 and 3.36 mg·kg −1 . On the untreated control plots the values remained nearly constant (3.31 mg·kg −1 : ±0.29 mg·kg −1 and 0.52 mg·kg −1 ). In the 1st 20-year period (1963–1982), there was a significant ( P < 0.001) decrease (16%) on all experimental plots, which may be due to the winter half year (WHY) precipitation (228 mm), summer half year (SHY) precipitation (288 mm), the NPKCaMg fertilizer application rate (64 kg·ha −1 ), and the potato-rye-wheat-lupin-sunflower crop sequence. In the 2nd 20-year period (1983–2002) SOC pool values varied between 3.13 and 4.47 mg·kg −1 . The 16.9% significant ( P < 0.001) increase 16.9% could be attributed to the lower WHY (204 mm) precipitation, higher SHY (320 mm) precipitation, higher NPKCaMg fertilizer rate (213 kg·ha t-1 ), and the sunflower-grass-barley-tobacco-wheat-triticale cropping system. NPKCaMg fertilization resulted in a significant ( P < 0.001) decline (16.6%) in SOC in comparison to the control plots in the 1st 20-year interval, while in the 2nd 20-year period a significant ( P < 0.001) rise (up to 31.9%) was registered. During the 40 experimental years the seasonal correlations (R2) among SOC (mg·kg −1 ), WHY and SHY precipitation (mm) ranged from 0.3343 to 0.9078 (on the P < 0.001 significance level). The correlations (R 2 ) on the influence of NPKCaMg fertilization on SOC (mg·kg −1 ) and precipitation (mm) were significant ( P < 0.001): the means for WHY, SHY and over the 40 years were 0.4691, 0.6171 and 0.6582, respectively. Organic carbon reserves (mg·kg −1 ) in soils decreased linearly as precipitation increased (from 3.22 to 7.27 mm·yr −1 ). In case this trend — increasing precipitation caused by climate change reduces SOC in arable soils — will continue, and is aggravated by warming temperatures and a more altering climate (as predicted by climate change forecasts), the livelihoods of many Hungarian and European farmers may be substantially altered. Thus, farmers must take into consideration the climate (WHY and SHY precipitation), fertilization (NPKCaMg), and cropping (tuber-seed-tobacco-protein-oil-forage) changeability to optimize their SOC pool, soil carbon sequestration, soil sustainability and crop management in the nearest future.

Restricted access

Húsz éves avarmanipulációs kísérlet hatásai barna erdőtalaj szén tartalmára és vízkapacitására: Síkfőkút DIRT Project

The effects of a twenty-year litter manipulation experiment on the carbon content and water retention capacity of the examined Luvisols: Síkfőkút DIRT Project

Agrokémia és Talajtan
Authors:
István Fekete
,
Áron Béni
,
Katalin Juhos
, and
Zsolt Kotroczó

A talajok a szárazföldi széntároló rendszerek egyik legjelentősebb tagját jelentik, melyek szénelnyelése, illetve szénkibocsátása jelentős mértékben hat a klímára, ugyanakkor a klímaváltozás is befolyásolja a talajok szénraktározó képességét. Az avar produkció mennyiségi és minőségi változásai jelentősen befolyásolják ezeket a folyamatokat, azonban ezek mértéke, sőt időnként iránya sem ismert pontosan.

A klímaváltozás mellett a területhasználat változások is befolyásolják a talajba kerülő szerves anyagok mennyiségét és ezen keresztül számos egyéb talajfizikai, kémiai és biológiai paramétert. Ezeknek a hatásoknak a rendszerszintű vizsgálatát segítik a nemzetközi avarmanipulációs projektek, melyek azonos kezeléseket alkalmazva, de eltérő klímaviszonyok mellett vizsgálják a mesterségesen átalakított avar inputok hatását a talajrendszerekre. A Síkfőkút project területén, mely 2000-ben csatlakozott a nemzetközi DIRT projecthez, vizsgáltuk az avar input növekedésének és csökkenésének hatásait egy cseres tölgyes erdőben a talajok szén körforgalmára, illetve a vízháztartására. Ezeken a kutatásokon belül vizsgáltuk a kezelések talajaiban a talajnedvesség tartalmat, vízkapacitást és térfogatsűrűséget, valamint CNS analizátorral a talajok szerves szén tartalmát.

Eredményeink azt mutatták, hogy az avar produkció mennyiségi változása, éghajlati viszonyoktól függően, eltérően hat a talajok SOC tartalmának változásaira. A kezelésekkel modellezett avar produkció változások nemcsak közvetlen úton hatnak a talajok szerves anyag tartalmára, de közvetett módon a megváltozott mikroklimatikus viszonyok révén is befolyásolják a talajok szén és vízforgalmi viszonyait. A nagyobb avar produkció a szárazabb síkfőkúti erdőben növelte a talajok szén tartalmát (szemben a nedvesebb amerikai területeken tapasztalt visszaeséssel, vagy stagnálással) és magasabb szerves anyag tartalom társulva a vastagabb avartakaróval magasabb átlagos talajnedvességet és vízmegtartó képességet eredményezett az avar elvonásos kezelésekkel szemben. Ezek a hatások összefüggésben lehetnek azzal is, hogy az avarelvonásos kezeléseknél szignifikánsan magasabb térfogattömeg értékeket mértünk, ami a pórustérfogat csökkenését jelentheti ebben az esetben, csökkentve ezzel a talajban tárolható víz mennyiségét.

Az általunk végzett avarmanipulációs kísérletek nemzetközi kontextusában közelebb juthattunk a biogeokémiai ciklusok, ezáltal a mineralizáció és a humifikáció közötti összefüggések megértéséhez különböző erdőtípusokban és különböző klimatikus feltételek között.

Open access
Cereal Research Communications
Authors:
K.G. Mandal
,
K. Kannan
,
A.K. Thakur
,
D.K. Kundu
,
P.S. Brahmanand
, and
A. Kumar

Three-year (2007/2008–2009/2010) field experiment was conducted at the Directorate of Water Management Research Farm under Deras command in Odisha, India to assess the crop yield, irrigation water use efficiency (WUE), sustainable yield index (SYI), land utilization index (LUI) and changes in soil organic carbon (SOC) for dominant rice systems, viz. rice-maize-rice, rice-cowpea-rice, rice-sunflower-rice, rice-tomato-okra and rice-fallow-rice. Results revealed that crop yield, in terms of total system productivity (TSP) increased by 273, 113, 106 and 58% in rice-tomato-okra, rice-sunflower-rice, rice-maize-rice and rice-cowpea-rice, respectively, when compared to rice-fallow-rice. Irrigation WUE was 49–414% greater in rice-based diversified systems than the existing rice-fallow-rice (2.98 kg ha−1 mm−1). The SYI ranged from 0.65 to 0.75 indicating greater sustainability of the systems. Three crops in a sequence resulted in greater LUI and production efficiency compared to rice-fallow-rice. The gross economic return and benefit-cost ratio was in the order: rice-tomato-okra > rice-maize-rice > rice-sunflower-rice > rice-cowpea-rice > rice-fallow-rice. The SOC storage ranged from 40.55 Mg ha−1 in rice-fallow-rice to 46.23 Mg ha−1 in rice-maize-rice system. The other systems had also very close values of SOC storage with the rice-maize-rice system; there was a positive change of SOC (7.20 to 12.52 Mg ha−1) for every system, with highest in rice-maize-rice system and the lowest in rice-fallow-rice. It is concluded that the appropriate rice-based system would be rice-tomato-okra followed by rice-maize-rice, rice-sunflower-rice and rice-cowpea-rice. Rice-fallow-rice is not advisable because of its lower productivity, lower LUI and economic return.

Restricted access

Introduction Soil organic carbon (SOC) is a crucial factor in global carbon cycling and land use development under changing climatic conditions. However, the complexity of biological transformation processes is not yet fully

Restricted access

Introduction Organic matter content is a critical factor of soil quality and an important regulator of CO 2 in the atmosphere. The dry combustion method of measuring soil organic carbon (SOC) concentration dates back to 1900

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Tibor Tóth
,
Tibor Novák
,
András Makó
,
Bence Gallai
,
Szabolcs Czigány
,
Mátyás Árvai
,
János Mészáros
,
Mihály Kocsis
,
Péter László
,
Sándor Koós
, and
Kitti Balog

NDVI values during the ten years (R_NDVI), 0–0.3 m pH 2.5 , Na 2.5 , CaCO 3 %, Soil organic carbon % (SOC), hygroscopicity (%), ECe (µS cm –1 ) . Classification first level is indicated by CAPITAL, second level by Italic , third level by underscoring

Open access

/microbiota, Soil Organic Carbon/SOC, etc.), of which one might have been disregarded from the analysis. However, as the overlaps were difficult or impossible to identify in all cases, we decided that we leave all keywords, that are over the threshold and display

Open access

) suspensions, respectively (MSZ 08-0206/2:1978). The NO 3 – -N, ammonium lactate (AL) soluble phosphorous and potassium contents were determined according to the Hungarian Standard MSZ 20135:1999. Soil organic carbon (SOC) was estimated according to the MSZ-08

Open access