Search Results

You are looking at 1 - 10 of 40 items for :

  • "somatostatin analogue" x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Mondok, Miklós Tóth, Attila Patócs, Nikolette Szücs, Péter Igaz, Péter Pusztai, Sándor Czirják, Gabriella Bekő, Edit Gláz, Károly Rácz and Zsolt Tulassay

patients previously resistant to the somatostatin analogue? Clin. Endocrinol., 2007, 67 , 310–315. Kodaira S. Does partial surgical tumour removal influence the response to

Open access

Igaz P., Rácz K., Tulassay Zs.: Hatékony somatostatin analóg kezelés hormonálisan inaktív carcinoid daganatos betegben: a szérum chromogranin A alkalmazása a klinikai követés során. Orv. Hetil., 2007, 148 , 2343

Open access

., Feelders, R. A., van Eijck, C. H., Esser, J. P., Kam, B. L., Krenning, E. P.: Radiolabeled somatostatin analog [177-Lu-DOTA O Tyr3]octreotate in patients with endocrine gastroenteropancreatic tumors. J. Clin. Oncol., 2005, 23 , 2754

Restricted access

–79. Grozinsky-Glasberg, S., Shimon, I., Korbonits, M., et al.: Somatostatin analogues in the control of neuroendocrine tumours: efficacy and mechanisms. Endocr. Relat. Cancer, 2008, 15 (3), 701–720. Shimon, I., Taylor, J

Open access

A carcinoid daganatok jelentős hányada hormonálisan inaktív. E daganatok diagnózisára és követésére a klasszikusan alkalmazott biokémiai, illetőleg hormonvizsgálatok nem alkalmasak, de a neuroendokrin daganatok többségére jellemző tumormarkert, a chromogranin-A-t a hormontúltermeléssel nem járó carcinoid daganatok is termelhetik. A hormonálisan inaktív carcinoidokra is jellemző a somatostatin-receptorok expressziója, ami mind a képalkotó diagnózis, mind a kezelés terén nagy jelentőségű. Esetismertetés: A szerzők egy bronchialis kiindulású, többszörös májáttéteket adó, hormonálisan inaktív carcinoid daganatban szenvedő beteg kórtörténetét ismertetik. A bronchus carcinoid műtéti eltávolítását követően kialakult májáttétek somatostatinreceptor-expressziójára alapozva, tartós hatású octreotidkezelést, valamint ittriumizotóppal kapcsolt somatostatin-analóg terápiát alkalmaztak. A kezelés megkezdése előtt jelentősen megnövekedett szérum-chromogranin-A-szint a kezelések hatására fokozatosan csökkent. A 19 hónapos észlelés időtartama alatt a májáttétek mérete és száma nem növekedett. Következtetés: A szérum-chromogranin-A hatékonyan alkalmazható a hormonálisan inaktív carcinoid daganatok klinikai követésére. A somatostatin-analógok nemcsak a hormontúltermeléssel járó, hanem a hormonálisan inaktív carcinoidok esetében is gátolhatják a daganat progresszióját.

Restricted access

somatostatin analog octreotide induces captopril-insensitive sleep responses. Am. J. Physiol. 277(5), R1297–R304 (1999) Krueger J.M. Central administration of the somatostatin analog

Restricted access

analogues in the management of acromegaly. Eur. J. Endocrinol., 2005, 152 , 569–574. Ross R. Effectiveness of adding dopamine agonist therapy to long-acting somatostatin analogues in the

Restricted access

17 3441 3447 Brown, C., Subramanian, V., Wilcox, C. M., et al.: Somatostatin analogues in the treatment of recurrent bleeding from

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Reismann, Zoltán Kender, Gabriella Dabasi, Lídia Sréter, Károly Rácz and Péter Igaz

111 129 Van Essen, M., Krenning, E. P., De Jong, M. és mtsai: Peptide receptor radionuclide therapy with radiolabelled somatostatin analogues in patients with

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Erika Hubina, Ágnes Tóth, Gábor László Kovács, Judit Dénes, László Kovács and Miklós Góth

Neggers, S. J., van Aken, M. O., de Herder, W. W. és mtsai: Quality of life in acromegalic patients during long-term somatostatin analog treatment with and without pegvisomant. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2008, 93 , 3853

Restricted access