Search Results

You are looking at 1 - 10 of 40 items for :

  • "somatostatin analogues" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Mondok, Miklós Tóth, Attila Patócs, Nikolette Szücs, Péter Igaz, Péter Pusztai, Sándor Czirják, Gabriella Bekő, Edit Gláz, Károly Rácz, and Zsolt Tulassay

patients previously resistant to the somatostatin analogue? Clin. Endocrinol., 2007, 67 , 310–315. Kodaira S. Does partial surgical tumour removal influence the response to

Open access

Igaz P., Rácz K., Tulassay Zs.: Hatékony somatostatin analóg kezelés hormonálisan inaktív carcinoid daganatos betegben: a szérum chromogranin A alkalmazása a klinikai követés során. Orv. Hetil., 2007, 148 , 2343

Open access

., Feelders, R. A., van Eijck, C. H., Esser, J. P., Kam, B. L., Krenning, E. P.: Radiolabeled somatostatin analog [177-Lu-DOTA O Tyr3]octreotate in patients with endocrine gastroenteropancreatic tumors. J. Clin. Oncol., 2005, 23 , 2754

Restricted access

–79. Grozinsky-Glasberg, S., Shimon, I., Korbonits, M., et al.: Somatostatin analogues in the control of neuroendocrine tumours: efficacy and mechanisms. Endocr. Relat. Cancer, 2008, 15 (3), 701–720. Shimon, I., Taylor, J

Open access

A carcinoid daganatok jelentős hányada hormonálisan inaktív. E daganatok diagnózisára és követésére a klasszikusan alkalmazott biokémiai, illetőleg hormonvizsgálatok nem alkalmasak, de a neuroendokrin daganatok többségére jellemző tumormarkert, a chromogranin-A-t a hormontúltermeléssel nem járó carcinoid daganatok is termelhetik. A hormonálisan inaktív carcinoidokra is jellemző a somatostatin-receptorok expressziója, ami mind a képalkotó diagnózis, mind a kezelés terén nagy jelentőségű. Esetismertetés: A szerzők egy bronchialis kiindulású, többszörös májáttéteket adó, hormonálisan inaktív carcinoid daganatban szenvedő beteg kórtörténetét ismertetik. A bronchus carcinoid műtéti eltávolítását követően kialakult májáttétek somatostatinreceptor-expressziójára alapozva, tartós hatású octreotidkezelést, valamint ittriumizotóppal kapcsolt somatostatin-analóg terápiát alkalmaztak. A kezelés megkezdése előtt jelentősen megnövekedett szérum-chromogranin-A-szint a kezelések hatására fokozatosan csökkent. A 19 hónapos észlelés időtartama alatt a májáttétek mérete és száma nem növekedett. Következtetés: A szérum-chromogranin-A hatékonyan alkalmazható a hormonálisan inaktív carcinoid daganatok klinikai követésére. A somatostatin-analógok nemcsak a hormontúltermeléssel járó, hanem a hormonálisan inaktív carcinoidok esetében is gátolhatják a daganat progresszióját.

Restricted access

somatostatin analog octreotide induces captopril-insensitive sleep responses. Am. J. Physiol. 277(5), R1297–R304 (1999) Krueger J.M. Central administration of the somatostatin analog

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Miklós Tóth, Nikolette Szücs, Zsuzsa Jakab, Attila Doros, Zoltán Nemes, and Károly Rácz

Romeo, S., Milione, M., Gatti, A. és mtsai: Complete clinical remission and disappearance of liver metastases after treatment with somatostatin analogue in a 40-year-old woman with a malignant insulinoma positive for somatostatin receptors type 2. Horm

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Judit Dénes, Márta Korbonits, Erika Hubina, and Miklós Góth

Cozzi, R., Attanasio, R., Lodrini, S. és mtsai: Cabergoline addition to depot somatostatin analogues in resistant acromegalic patients: efficacy and lack of predictive value of prolactin status. Clin. Endocrinol., 2004, 61 , 209

Restricted access

2010 39 799 800 Appetecchia, M., Baldelli, R.: Somatostatin analogues in the treatment of

Restricted access

523 Bousquet, C., Lasfargues, C., Chalabi, M., et al.: Clinical review: Current scientific rationale for the use of somatostatin analogs and mTOR inhibitors in neuroendocrine

Open access