Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • "sowing time" x
Clear All

aspects the influence of sowing time of winter oilseed rape production in the conditions north-east Baragan. Lucrari Stiintifice, Universitatea de Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara ‘Ion Ionescu de la Brad’ Iasi. Seria Agronomie , 54 , 163

Restricted access

I'só, I. (1959): A kukorica vetésidejéről. (About the sowing time of maize.) Magyar Mezòazdaság , 14 , 8-9. A kukorica vetésidejéről. (About the sowing time of maize

Restricted access

. Kukoricatermesztési kísérletek 1958–1960. 138–142. pp. Sárvári M.: 2005. Impact of nutrient supply, sowing time and plant density on maize yields. Acta Agronomica Hungarica. Vol. 53. No. 1. 59–70. pp

Restricted access

37. 3 8 Surovcik, J. (2001): Yield reaction of sunflower ( Helianthus annuus ) to sowing time and weed treatment. Vedecke Prace

Restricted access

Studies on plant development phases and yield component patterns of wheat are essential for a better understanding of adaptation in wheat. Our main aim was to carry out detailed phenological analyses of 18 wheat genotypes in three sowing times for determining the effect of sowing date on individual phenophases, and yield components. Sowing date had the single greatest effect on the start of intensive stem elongation. The longer vegetation period had a favourable effect on main spike length and on the spikelet number per spike, but had no influence on thousand-kernel weight and grain number per spike. The time between the first node appearance and start of intensive stem elongation had a significant effect on the number of reproductive tillers. A close association (R2 = 0.191) was observed during the second phase of intensive stem elongation between the boot stage-to-heading interval and the number of spikelets per spike. Two-way analysis of variance on the yield components showed that the sowing date, as a main factor, had a weaker effect on the phenophases than on morphological and developmental parameters. The insensitive allele of the Ppd-D1 gene shortened the time required for first node appearance and heading both in autumn and spring sowing.

Restricted access
Növénytermelés
Authors: István Kristó, Márton Jolánkai and István Mihály Petróczi

Összefoglalás

Csíraszám- és vetésidő-vizsgálatainkat mélyben sós réti csernozjom talajon, 4 tenyészidőszakban (2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007), 4 őszi búzafajtával (GK Garaboly, GK Kalász, GK Petur, GK Holló), 4 ismétlésben, 10 m2-es, véletlen blokk elrendezésű parcellákon állítottuk be, őszi káposztarepce elővetemény után. A parcellák növényápolási és növényvédelmi munkái nem különböztek, csak a vetési adatokban tértek el egymástól. A vetést október közepén és november elején, 300 és 500 csíra/m2 vetéssűrűséggel végeztük.

Megállapítható, hogy a vetésidő szignifikáns hatást gyakorol az őszi búza területegységre jutó hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám értékeire, viszont a vetésidő szemszámra és szemtömegre gyakorolt hatását statisztikailag nem tudtuk igazolni. A vizsgált négy év és négy genotípus alapján megállapítható, hogy a szegedi termőhelyen a november eleji vetésidő kis mértékben előnyösebb, mint az október közepi, bár ettől a GK Kalász és GK Petur fajta, illetve a 2003/2004-es és a 2005/2006-os évjárat is eltérést mutatott. Vizsgálatunkban az eltérő csíraszám következtében kialakult területegységenkénti hajtásszám, kalászszám, kalászkaszám és szemtömeg értékei szignifikáns különbséget mutattak. A csíraszám csökkentése a terméselemek többségét és a terméshozamot is csökkentette, viszont az őszi búza jó alkalmazkodóképessége lehetővé tette, hogy a kisebb vetéssűrűségű állomány jobban bokrosodjon, így a mért terméskomponensek csökkenése nem volt arányban a vetőmagmennyiség változásával. Az őszi búza termesztése során a csíraszám és a vetésidő szorosan összefüggő agrotechnikai tényezők, amelyeket mindig együtt kell értékelni, valamint a fajta- és az évjárathatást is figyelembe kell venni.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Márton Jolánkai, Ferenc Nyárai, Ildikó Farkas and Zsolt Szentpétery

. 309 324 Sárvári, M. 2005: Impact of nutrient supply, sowing time and plant density on maize yields. Acta Agronomica Hungarica. 53.1. 59–70 pp

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Z. Áy, Z. Kerényi, A. Takács, M. Papp, I. Petróczi, R. Gáborjányi, D. Silhavy, J. Pauk and Z. Kertész

The reliable monitoring of field virus infections of crop species is important for both farmers and plant breeders. The aim of this study was to detect virus infections of winter wheat in the 2006/2007 season. Twelve well-known winter wheat varieties were sown on two different dates (11 th of October and 3 rd of November 2006). Leaves of two individuals from each genotype were collected on 23rd of April 2007 to detect the virus infections ( Barley stripe mosaic virus — BSMV, Barley yellow dwarf virus — BYDV-PAV, Wheat dwarf virus — WDV and Wheat streak mosaic virus — WSMV) after an extra mild autumn- and wintertime. Virus infections were detected by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR). The aphid-transmitted BYDV-PAV was found frequently whereas other viruses were presented very rarely or were not detected. Forty-six per cent of the tested wheat plants proved to be infected by BYDV-PAV in ELISA, while using PCR, the virus infections with BYDV-PAV was found in 58% of the samples. Further, these results suggest that the optimal sowing time is critical in the control of cereal virus diseases, and additionally, that wheat varieties respond to the virus infections differently.

Restricted access

. (2005): Impact of nutrient supply, sowing time and plant density on maize yields. Acta Agronomica Hungarica, 53(1), 59–70. Sárvári M. Impact of nutrient supply, sowing time and plant

Restricted access