Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "spectroradiometer" x
Clear All

Kernel samples of two maize hybrids (46308 and 463017) with different levels of resistance to Fusarium ear rot were collected from artificially and naturally infected plants. The spectral characteristics of the samples were analysed with an ASD Fieldspec 3 MAX spectroradiometer in the wavelength range of 350 to 2500 nm using an ex situ method. The different extents of artificial and natural Fusarium infection on the maize kernels resulted in spectral differences detectable with a spectroradiometer. The data showed that for both genotypes the level of Fusarium infection generated by artificial inoculation was significantly higher than that caused by natural infection over a wavelength range of 2030 to 2080 nm. Principal Component Analysis (PCA) on the data set for this range revealed that the first component explained 77.0% of the variability for hybrid 46308 and 97.0% for hybrid 46317.

Restricted access

The application of spectroradiometric index such as the normalized difference vegetation index (NDVI) to assess green biomass or nitrogen (N) content has focused on the plant canopy in precision agriculture or breeding programs. However, little is known about the usefulness of these techniques in isolated plants. The few reports available propose the use of a spectroradiometer in combination with special adaptors that improve signal acquisition from plants, but this makes measurements relatively slow and unsuitable. Here we studied the direct use (i.e. without adaptors) of a commercial cost-effective spectroradiometer, GreenSeeker™ (NTech Industries Ins., Ukiah, California, USA) provided with an active sensor (i.e. equipped with its own source of radiation) for measuring NDVI in four genotypes of durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum) grown in pots under a range of water and N regimes. Strong correlations were observed between NDVI measurements and dry aboveground biomass (AB), total green area (TGA), green area without spikes (GA) and aboveground N content (AN). To prove the predictive ability of NDVI measured under potted conditions, linear regression models for each growth trait and for plant N content were built with the data of two genotypes. The models accurately predicted growth traits and N content, confirming the direct relationship between total plant biomass and spectroradiometric readings.

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: K. Szalay, B. Keller, R. Rák, N. Péterfalvi, L. Kovács, J. Souček, F. Sillinger and A. Jung

spectroradimeter, and a snapshot hyperspectral camera were used. Portable spectroradiometers can widely be used both in field and laboratory. It is adequate to carry out independent, fast and precise evaluations in an economic way. The device extends the range of

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: K. Szalay, B. Keller, R. Rák, N. Péterfalvi, L. Kovács, J. Souček, F. Sillinger and A. Jung

spectroradimeter, and a snapshot hyperspectral camera were used. Portable spectroradiometers can widely be used both in field and laboratory. It is adequate to carry out independent, fast and precise evaluations in an economic way. The device extends the range of

Open access

-Atmospheres 108 4664 Justice, C. and J. Townshend. 2002. Special issue on the moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS): a new generation of land surface

Restricted access

Napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik olyan technológiák és módszerek kidolgozására és alkalmazására, melyek lehetővé teszik a gyors, költséghatékony és környezetbarát talajadat-felvételezést és kiértékelést. Ezeknek az igényeknek felel meg a reflektancia spektroszkópia, mely az elektromágneses spektrum látható (VIS) és közeli infravörös (NIR) tartományában (350–2500 nm) végzett reflektancia-mérésekre épül. Figyelembe véve, hogy a talajokról felvett reflektancia spektrum információban nagyon gazdag, és a vizsgált tartományban számos talajalkotó rendelkezik karakterisztikus spektrális „ujjlenyomattal”, egyetlen görbéből lehetővé válik nagyszámú, kulcsfontosságú talajparaméter egyidejű meghatározása. Dolgozatunkban, a reflektancia spektroszkópia alapjaira helyezett, a talajok ösz-szetételének meghatározását célzó módszertani fejlesztés első lépéseit mutatjuk be. Munkánk során talajok szervesszén- és CaCO3-tartalmának megbecslését lehetővé tévő többváltozós matematikai-statisztikai módszerekre (részleges legkisebb négyzetek módszere, partial least squares regression – PLSR) épülő prediktív modellek létrehozását és tesztelését végeztük el. A létrehozott modellek tesztelése során megállapítottuk, hogy az eljárás mindkét talajparaméter esetében magas R2 értéket [R2 (szerves szén) = 0,815; R2 (CaCO3) = 0,907] adott. A becslés pontosságát jelző közepes négyzetes eltérés (root mean squared error – RMSE) érték mindkét paraméter esetében közepesnek mondható [RMSE (szerves szén) = 0,467; RMSE (CaCO3) = 3,508], mely a reflektancia mérési előírások standardizálásával jelentősen javítható. Vizsgálataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a reflektancia spektroszkópia és a többváltozós kemometriai eljárások együttes alkalmazásával, gyors és költséghatékony adatfelvételezési és -értékelési módszerhez juthatunk.

Restricted access

reaction system under the visible light irradiation by a 400-W (OSRAM, HQL 400 Standard) mercury lamp. The light intensity outside the quartz reactor was measured by an ocean optics USB4000XR (covering all wavelengths from ~200–1,025 nm) spectroradiometer

Restricted access
Central European Geology
Authors: Zsófia Pálos, István János Kovács, Dávid Karátson, Tamás Biró, Judit Sándorné Kovács, Éva Bertalan, Anikó Besnyi, György Falus, Tamás Fancsik, Martina Tribus, László Előd Aradi, Csaba Szabó and Viktor Wesztergom

-Mark 1992 : Cooling rate of an active Hawaiian lava flow from nighttime spectroradiometer measurements . – Geophysical Research Letters , 19 / 17 , pp. 1783 – 1786 . 10.1029/92GL01577

Open access