Search Results

You are looking at 1 - 10 of 905 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1 Introduction: contents and context With special focus on free speech, as well as on classroom surveillance (proliferating in the Covid-pandemic digital learning environment), this paper aims to identify contextual dimensions that are relevant and

Open access

. 1990 . Óvónoi beszédviselkedés [The speech behaviour of nursery school teachers]. Budapest : Kátai Press . Horváth , I. 2012 . Interpreter Behaviour. A

Restricted access

Kutatásunkban az alkohol beszédre és rövid távú emlékezetre gyakorolt hatását vizsgáltuk jól kontrollált feltételek mellett. Ennek vizsgálatára a Jacobs-féle számterjedelemtesztet és nyelvi szintek szerint csoportosított nyelvtörőket használtunk, és összehasonlítottuk alkoholos és kontrollfeltételben a számterjedelemteszten nyújtott teljesítményt, illetve a nyelvtörők kimondása során elkövetett hibák számát és típusát. Különválasztottuk és elemeztük az emlékezeti teljesítmény romlásából fakadó és a motoros-artikulációs folyamatokból eredő hibákat. Az eredmények azt mutatják, hogy az alkohol nincs hatással a számterjedelemre, azonban hatás-sal van a nyelvtörők közvetlen felidézésére. Ugyanakkor a nyelvtörők visszamondásában elkövetett hibák 58–61% a a pontatlan artikulációból fakad. Elemeztük az artikulációs tempó, a hangmagasság és a szünetek számának változását is. Az eredmények nagyrészt egybevágnak korábbi angol és német kutatási eredményekkel, de részben ki is egészítik azokat.

Restricted access

Quatieri T. F., Dunn R. B., Speech enhancement based on auditory spectral change. Proc. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Orlando, FL, IEEE, pp. I: 257–260, 13–17 May 2002

Restricted access

Rabiner, Lawrence - Biing-Hwang Juang 1993. Fundamentals of speech recognition. Prentice Hall, New Jersey. Fundamentals of speech recognition

Full access

Allen, Jonathan - Sharon Hunnicutt - Dennis H. Klatt 1987. From text to speech: the MITalk system. Cambridge University Press, Cambridge. From text to speech: the MITalk

Full access

acoustic tube to speech production Speech Communication 42 2 227 240 . R. Carré

Restricted access

Tingley, B. M. - G. D. Allen 1975. Development of speech timing control in children. In: Child Development 46: 186-94. Development of speech timing control in children

Full access

. Broesch , T. and Bryant , G. A. ( 2011 ): Universals in infant-directed speech: Evidence from Fiji, Kenya, and US . Paper presented at the 23rd Annual Meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Montpellier, France

Restricted access

1 Introduction The importance of secure speech communication in commercial, civil, and military communication systems cannot be overstated. As a result, speech scrambling has drawn a great research interest in speech security. Speech scrambling is

Restricted access