Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "spiritual growth" x
Clear All

A poszttraumás növekedés (PTN) és vallásosság kapcsolatának eddigi vizsgálatai során a vallásosságot túlnyomórészt néhány itemmel és egydimenziós jelenségként mérték. Vizsgálatunkban figyelembe vettük, hogy mind a PTN, mind a vallásosság multidimenzionális természetű, és az egyes jellemzők közötti kapcsolatokat komplexitásukban kívántuk megragadni. Feltételeztük továbbá, hogy a PTN egyik összetevője, a spirituális növekedés közvetíteni fog a vallásosság dimenziói és a PTN további tartományai között. Kérdőíves vizsgálatunkban 282 egyetemista és főiskolás hallgató vett részt, akik bevallásuk szerint valamennyien megéltek jelentős negatív életeseményt a vizsgálatot megelőző öt évben. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban töltötték ki a Poszttraumás növekedés kérdőívet. A vallásosságot a Kritika utáni vallásosság skálával, az Intrinzik és extrinzik vallásosság kérdőívvel és a Vallásos keresés kérdőívvel mértük. A vallásosságskálák pontértékein főkomponens-elemzést végeztünk, és a következő három faktort kaptuk: hit, vallásos keresés és vallásos konformitás. Eredményeink szerint a spirituális változás a hit és a további növekedésdimenziók kapcsolatát mediálta, a másik két vallásosságfaktor tekintetében viszont nem bizonyult közvetítő változónak. A vallásosságfaktorok közvetlen utakkal is kapcsolódtak a növekedés egyes dimenzióihoz. Összességében az adatok arra utalnak, hogy a vallásosság különböző jellemzői és a PTN összetevői között sokrétű, de alapvetően pozitív kapcsolat van, és az itt mért hitfaktor a PTN legerősebb előrejelzője.

Restricted access

Szemle, 4, 3–18. Mozolovszky, S. (1940). Az öngyilkosságok statisztikájának első tíz éve (1928–38). Statisztikai Szemle, 18 (2), 95–101. Natale, S.M. (1986). Loneliness and spiritual growth

Restricted access

consumption on streets – not part of any organized ayahuasca seminar. Kristensen ( 1998 ) found four general motivational categories: (a) self-exploration and spiritual growth, (b) curiosity, (c) physical and emotional healing, and (d) desire for a vacation to

Open access

.09.012 Roberts , T. B. ( 2012 ). Spiritual growth with entheogens: Psychoactive sacramentals and human transformation . Rochester, VT : Inner Traditions Bear and Company

Open access

other psychiatric disorders, AUDs are most closely attached to spiritual interventions, either through AA or 12-step-based treatments ( Allen et al., 2014 ). Traditional 12-step programs rely on a higher-power and promote spiritual growth ( Morris, 2006

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors: Eduardo Ekman Schenberg, Maria Angélica de Castro Comis, João Felipe Morel Alexandre, Luís Fernando Tófoli, Bruno Daniel Rasmussen Chaves and Dartiu Xavier da Silveira

contexts, as well as other settings where ibogaine is currently offered as both a treatment or a tool for spiritual growth (sometimes illegally). For example, in the non-medical context the use of iboga includes rhythmic music and dancing, sometimes with

Open access

did so for the purpose of spiritual growth. The aforementioned studies do not provide a direct comparison to the results obtained by Rigg ( 2017 ). Yet, they may serve as a starting point for further investigation into motivations for

Open access

to treat a specific malady or diagnosis. This distinguishes them from psychedelic sessions that have non-illness-related intentions, such as those undertaken for personal or spiritual growth. Most contemporary psychedelic research has focused on

Open access

cultural and religious fabric of ancient India for most of its existence. This tradition of entheogen use spanning thousands of years, which the modern rational mind may reject outright, creatively anchored the intellectual and spiritual growth in that

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors: Robert Beckstead, Bryce Blankenagel, Cody Noconi and Michael Winkelman

facilitate spiritual growth and wished to introduce it as a general form of religious worship. Death of Joseph Smith Friction between Mormonism and their Missouri neighbors increased to the breaking point, and war broke out with

Open access