Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,659 items for :

  • "standardization" x
  • All content x
Clear All

. Lerat , P. 1995 . Les langues spécialisées . Paris : PUF . 3. Terminology Standardization 1992. (Conference Proceedings.) Athens: Technical Chamber of Greece

Restricted access

A második ötéves tervben a Magyar Szocialista Munkáspárt továbbra is az iparfejlesztést tekin­tette elsődleges feladatnak. A gyorsabb növekedést és a gazdaságosság javulását a politika a termelés műszaki színvonalának az emelésétől várta, ami az építészet esetében a típustervezés, a tipizálás és az előregyártás követelményét jelentette. A tanulmány a hazai ipari építészet és a típustervezés vi­szonyát vizsgálja az 1961–1965 közötti időszakban, az Ipari Épülettervező Vállalatot, a hazai ipari építészet kiemelkedő műhelyét állítva a középpontba. A határokat az ötéves terv mellett az időszak két meghatározó, az ipari építészet témájával foglalkozó konferenciája jelöli ki: az 1961-es I. Ipari Építési Konferencia, illetve az UIA 1964-ben hazánkban tartott III. Ipari Építészeti Szemináriuma. A tanulmány bemutatja az ipari épületek tervezésében résztvevő építészek és konstruktőrök véle­ményét a típustervezés különböző szinteken történő hasznosíthatóságáról, a méretegységesítés, az egységesített szerkezeti elemek, az ipari típuselemek, illetve a tipizált szekciók kidolgozása mellett és ellen szóló érveket, valamint a gyakorlatot, a mintaként állított épületeket. Bár a gyakorlat felszín­re hozta az erőltetett üzemi előregyártás ellentmondásait, és így azokat igazolta, akik a fejlesztést a méretegységesítésben és a feladatokhoz igazított részleges előregyártásban, nem pedig az előregyár­táshoz igazított tervezésben látták, a párt egyre erősödő nyomásától az ipari épületek tervezői sem térhettek ki teljesen. Igaz, ez sohasem jelentette ugyanazt a kötöttséget, mint a középületek vagy a la­kóépületek esetében.

Restricted access

Purwantiningsih, Hussin, A.H. & Chan, K.L. (2010): Phase I drug metabolism study of the standardised extract of Eurycoma longifolia (TAF-273) in rat hepatocytes. Int. J. Pharm. & Pharm. Sci. , 2 , 147–152. Chan K

Restricted access

Introduction Whereas standardization has conventionally been believed to be an obstacle to innovation, there are growing public policies and academic literature that perceive standardization as an ‘enabler or catalyst’ for

Restricted access

Abstract  

Within industrial thermal analysis applications there is an increasing requirement for more rigorous standardisation to ensure that the data obtained can be reproduced within any other laboratory, using the same procedures. Fundamental to all Quality Accreditation programmes is the need to generate ‘equivalent data’. The paper highlights TA applications where this is not achieved despite the use of standard calibration procedures, where true calibration is difficult to establish due to hardware/software design limitations or the absence of proven and traceable reference materials. Lack of standardisation can have important commercial or legal consequences for both instrument manufacturer and end-user.

Restricted access

Abstract  

The work of the ICTAC Committee on Standardisation is reviewed and current Task Group activities are summarised.

Restricted access

supported by the Bolyai János Research Grant. References AGTSGN 2007 . = Addendum for Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. http

Restricted access

Abstract  

Short survey on the latest developments on standardisation and standard reference materials for particles, surfaces and pore size analysis.

Restricted access

The present state of the certification of the reference materials for thermal analysis is considered. Six sets of reference materials for temperature calibration, resulting from the research work of the ICTA Standardization Committee, are discussed.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Kincső Sára Kovács, Anna Rebeka Kovács, Balázs Harangi, Rudolf Lampé, and Péter Török

of the classical golden ratio. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013; 42: 713–717. 12 Shepard M, Filly RA. A standardized plane for biparietal diameter

Open access