Search Results

You are looking at 1 - 10 of 82 items for :

  • "stress management" x
Clear All
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Sándor Rózsa, Natasa Kő, Csilla Csoboth, György Purebl, András Beöthy-Molnár, Imre Szebik, Rita Berghammer, János Réthelyi, Árpád Skrabski and Mária Kopp

–486. Rahe, R. H., Tolles, R. L. (2002): The Brief Stress and Coping Inventory: A Useful Stress Management Instrument. International Journal of Stress Management , 9 (2): 61-70. Rahe, R. H., Veach, T. L., Tolles, R. L

Restricted access

with 3 months follow-up. J. Am. Diet. Assoc., 2009, 109 (8), 1427–1432. 32 Christaki, E., Kokkinos, A., Costarelli, V., et al.: Stress management can facilitate

Open access

. CHIESA , A. , & SERRETTI , A. ( 2009 ). Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: a review and meta-analysis . Journal of Alternative and Complementary Medicine , 15 ( 5 ), 593 – 600

Restricted access

). The role of stress management in weight control . Paper presented at the 5th Central European Congress on Obesity, Budapest, 2015. október 1–3. Czeglédi , E. ( 2016 ). A

Open access

., 2004, 56 (4), 445–448. 9 Stauder, A.: Stress and stress management. In: Kállai, J. Varga, J., Oláh, A. (eds.): Health psychology in practice. [Stressz és

Open access

Lifestyle modifications (increased level of physical activity, favourable nutrition, and stress management) are important factors in the prevention of and the therapy for cardiovascular (CV) diseases

Restricted access

work does not mean being productive; they can help to adjust their employees’ work behaviors by establishing norms and values that cater to maintain both work efficiency and work-health balance, and offering their employees training in time and stress

Open access

, 49 (4): 195–199. Rahe, R. H., Tolles, R. L. (2002): Brief Stress and Coping Inventory: a useful stress management instrument. International Journal of Stress Management. 9 (2): 61–70. Rahe, R

Restricted access

Bevezetés: A stressz-szint már orvostanhallgatók körében is igen magas, ezért fontos lenne felkészítésük a megelőzésre. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki orvostanhallgatók stressz-szintjének, pszichoszomatikus tüneteinek, copingstratégiáinak, valamint az élettel való elégedettségük mértékének vizsgálatát. Módszer: Preklinikai orvostanhallgatókat (N = 155) kérdeztek a Szegedi Tudományegyetemen. Az adatgyűjtésre csoportos formában, önkitöltés útján került sor, önkéntes és anonim módon. Eredmények: A felmérésben részt vevő orvostanhallgatók stresszterheltségi szintje és élettel való elégedettségének mértéke megfelelt a nemzetközi, illetve a hazai adatoknak. Nemek szerint nem volt eltérés az élettel való elégedettség mértékében, a stresszterheltség és a pszichoszomatikus index viszont lányok esetében magasabb volt. Az élettel való elégedettséget elsősorban az észlelt stressz-szint, valamint a copingmódok befolyásolták. Következtetések: Preklinikai orvostanhallgatók stresszterheltsége, pszichoszomatikus tünetképzése, az általuk alkalmazott copingstílusok, valamint az élettel való elégedettség között jelentős összefüggések vannak. Az orvosképzés során szükség van olyan készségek fejlesztésére is, mint a hatékony konfliktusmegoldási vagy stresszkezelési technikák. Orv. Hetil, 2014, 155(33), 1312–1318.

Restricted access

Pécsett a hajléktalanok ellátása 16 éve a Pécsi Gondozási Központ feladata. A hajléktalan emberek növekvő száma sürgetővé teszi egy átfogó módszer kidolgozását, amely magában foglalja a szociálpolitikai, a szociológiai, és a pszichológiai gondolkodásmódot egyaránt. A hajléktalanság, az otthontalanság a nélkülözés maximuma, mely sok tényező összhatásának a végeredménye. A korai traumák és a velük együttjáró viselkedési és emocionális problémák olyan diszfunkciókat hoznak létre és hozzájárulnak a hajléktalanság előidézéséhez és rögzüléséhez. Ez az életmód azonban nagyfokú identitás- és személyiségváltozással is jár. A hajléktalanság természeténél fogva a társadalmi intézményektől és a személyes kapcsolathálózatoktól való elszigetelődést eredményezi. A hajléknélküliség gátolja a családtagokkal és a barátokkal való a tartós kommunikációt a kapcsolatok ápolását. Az elszigeteltség oka és következménye is a hajléktalan állapotnak.

Restricted access