Search Results

You are looking at 1 - 10 of 32 items for :

  • "stroke volume" x
  • All content x
Clear All

) ) 3. Convertino VA , Cooke WH : Relationship between stroke volume and sympathetic nerve activity: new insights about autonomic mechanisms of syncope . J. Gravit. Physiol. 9 ( 1 ), P63 – P66 ( 2002 ) 4. Convertino VA , Cooke WH

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dávid Zakariás, Gábor Marics, Kata Kovács, Ágnes Jermendy, Barbara Vatai, György Schuster, Péter Tóth-Heyn, Attila Szabó J., and Csaba Lódi

Caplow J, McBride SC, Steil GM, et al. Changes in cardiac output and stroke volume as measured by non-invasive CO monitoring in infants with RSV bronchiolitis. J Clin Monit Comput. 2012; 26: 197

Open access
Physiology International
Authors: Zs Major, R Kirschner, N Medvegy, K Kiss, GM Török, G Pavlik, G Simonyi, Zs Komka, and M Medvegy

on the blood flow (Q), but also on pulmonary vascular resistance (PVR) and left atrium pressure (LAP): mPAP = (PVR × Q) + LAP ( 8 , 20 , 26 , 32 ). Among transthoracal echocardiography (TTE) parameters, the LV stroke volume (SV) correlates best

Restricted access

Bevezetés: A bal pitvar egy dinamikus mozgást végző, a mitralis billentyűn és annak anulusán keresztül a bal kamrával közlekedő szívüreg. Célkitűzés: Jelen vizsgálat célja annak elemzése volt, milyen összefüggések mutathatók ki a bal pitvar és a mitralis anulus morfológiai és funkcionális paraméterei között egészségesekben háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfia segítségével. Módszer: A tanulmányba 35 egészséges önkéntest vontak be. Valamennyi esetben meghatározták a maximális (Vmax) és minimális (Vmin), valamint a pitvari kontrakció előtti bal pitvari térfogat (VpreA) értékét, volumetrikus adatokon alapuló funkcionális paramétereket, valamint a mitralis anulus morfológiai és funkcionális jellemzőit. Eredmények: Míg a Vmax a szisztolés és a diasztolés mitralis anulus paraméterekkel is korrelált, addig a Vmin-VpreA csak a szisztolés paraméterekkel mutatott összefüggést. Míg a teljes bal pitvari stroke volume a szisztolés és a diasztolés mitralis anulus paraméterekkel is korrelációt mutatott, addig a passzív bal pitvari stroke volume csak a diasztolés értékekkel. Következtetések: Korreláció mutatható ki a bal pitvar és a mitralis anulus morfológiai és funkcionális jellemzői között egészségesekben. Orv. Hetil., 2014, 155(38), 1517–1523.

Restricted access

Left atrial (LA) distension has been demonstrated to be linked with aortic stiffness in different patient populations. Three-dimensional (3D) speckle-tracking echocardiography (STE) seems to be a promising tool for volumetric and functional evaluation of the LA. The aim of the present study was to determine whether correlations exist between 3DSTE-derived LA volume-based and strain parameters characterizing all phasic functions of the LA and echocardiographic aortic elastic properties in healthy subjects. The study included 19 healthy volunteers (mean age: 37.9 ± 11.4 years, 11 men) who had undergone complete two-dimensional (2D) Doppler transthoracic echocardiography extended with the assessment of aortic elastic properties and 3DSTE. Results: None of LA volumes correlated with echocardiographic aortic elastic properties. Active atrial stroke volume correlated with aortic stiffness index (ASI, r = 0.45, p = 0.05). None of other volume-based functional properties signifcantly correlated with aortic stiffness parameters. Global peak 3D strain correlated with aortic strain (r = ‒0.46, p = 0.05). global radial pre-atrial contraction strain correlated with ASI (r = ‒0.49, p = 0.04) and AS (r = ‒0.50, p = 0.04). Conclusions: Correlations exist between 3DSTE-derived LA functional parameters and eschocardiographic aortic elastic properties in healthy subjects.

Restricted access

The present study compared morphological and functional parameters of the left ventricle by magnetic resonance imaging (MRI) in competitive athletes engaged in endurance and power activities and sedentary control subjects. Twenty male subjects, 7 endurance-trained athletes (ETA) (age 23.8±3.5 yr), 7 strength-trained athletes (STA) (age 22.8±4.0 yr), and 6 sedentary controls (age 24.1±2.2 yr) were studied by MRI. In the ETA group body size related left ventricular mass (rel.LVM) was significantly higher than that in the STA group (71.0±9.2 vs 57.4±15.7 g/m3). The difference between their size related left ventricular wall thickness (rel.LVWT) values (9.37±1.0 vs 8.37±1.8 mm/m) was near to the level of significance (p=0.057). Relative left ventricular internal diameter (rel.LVID) was significantly higher in the ETA group compared to the STA group (42.3±1.0 vs 40.1±2.5 mm/m, p<0.05). The muscular quotient (MQ=LVWT/LVID) of the ETA group was not significantly higher compared to the strength athletes. Relative left ventricular end-diastolic volume (LVEDV) was also higher in the ETA group than in the STA group (69.5±6.7 vs 59.9±8.2 ml/m3, p<0.05) and the controls (53.6±3.7, p<0.001). Significantly higher relative stroke volume (SV) was measured in the ETA group compared to the STA group and the controls (41.0±5.7; 32.6±6.9; 32.0±3.2 ml/m3). According to the present data, the strongest impact on LV cavity size and wall thickness is caused by long-term high intensity endurance training. Intense strength training does not necessarily induce wall thickening.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Pál Soltész, Melinda Vass, Ágnes Diószegi, Ivetta Mányiné Siket, Ildikó Garai, Csaba Kun, Orsolya Bene, Attila Kertész, and István Édes

Absztrakt:

A dilatatív cardiomyopathia (DCM) képezi a szívtranszplantáció egyik fő indikációját. Az esetek mintegy 50%-ában a kóroki tényező nem ismert. Kutatók számos szívizom-specifikus antitestet azonosítottak eddig, melyek ronthatják a balkamra-funkciót, valamint kamrai tachycardiát vagy akár hirtelen szívhalált is előidézhetnek. A dilatatív cardiomyopathia gyógyszeres kezelésének fejlődése ellenére a DCM prognózisa nem biztató. Nemzetközi irodalmi adatok alapján az immunadszorpciós kezelés reménykeltőnek tekinthető, ugyanis az antitestek eltávolításával javulás következhet be a szív pumpafunkciójában, a NYHA-stádiumban, valamint kitolódhat a betegek szívtranszplantáció-/LVAD-implantáció-mentes túlélési ideje. A Belgyógyászati Intézet Belgyógyászati Angiológiai Tanszék és Terápiás Aferezis Részlegén az országban elsőként végeztünk immunadszorpciós kezelést. Betegünk 43 éves, NYHA IV. stádiumú, idiopathiás dilatatív cardiomyopathiában szenvedő, transzplantációjelölt férfi volt, akinél Western blot vizsgálattal IgG típusú myocardiumellenes antitest pozitivitása igazolódott. Kezelését megelőzően ejekciós frakciója 18% volt. Kardiológusaival történt egyeztetést követően immunadszorpciós kezelése mellett döntöttünk. Intenzív osztályunkon öt kezelést végeztünk, egymást követő napokon. Az utánkövetés első hónapjában a betegnél funkcionális javulást detektáltunk, terhelhetősége fokozódott. Az echokardiográfia az isovolaemiás kontrakció javulását (465 Hgmm/s-ról 575 Hgmm/s-ra), a stroke-volumen növekedését (49 ml-ről 66 ml-re) detektálta. A kezelést követő harmadik hónapban megismételt SPECT-vizsgálat az ejekciós frakció növekedését igazolta, 18%-ról 32%-ra. Orv Hetil. 2018; 159(13): 532–536.

Restricted access

Quail AW, Traugott FM, Porges WL, White SW: Thoracic resistivity for stroke volume calculation in impedance cardiography. J. Appl. Physiol. 50(1), 191-195 (1981) Thoracic resistivity for stroke volume calculation in impedance

Restricted access

1559 Fritzsche RG, Switzer TW, Hodgkinson BJ, Coyle EF: Stroke volume decline during prolonged exercise is influenced by the increase in heart rate. J. Appl. Physiol. 86, 799–805 (1999

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Róbert Romvári, András Szabó, Gabriella Andrássy, Zsolt Petrási, Tamás Donkó, and Péter Horn

An, P., Rice, T., Gagnon, J., Leon, A. S., Skinner, J. S., Bouchard, C., Rao, D. C. and Wilmore, J. H. (2000): Familial aggregation of stroke volume and cardiac output during sub maximal exercises: the HERITAGE

Restricted access