Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "structural policy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The EU budget review, launched by the Commission in 2007, is a unique opportunity to critically examine EU policies and instruments. Structural Funds are at the heart of the EU’s cohesion efforts, and amount to almost one-third of the Community’s budget. They have two declared objectives, economic growth and regional convergence, but these do not always complement each other. The allocation of the Structural Funds is not efficient from a pure growth standpoint, and a large proportion of transfers takes place within regions. With enlargement, cross-country transfers increased significantly to 40% of total flows, and intra-regional redistribution decreased. In a more diverse EU, this is a step to the right direction. Yet, almost three-quarters of intra-country redistribution still happens within regions.

Restricted access

Tanulmányunkban az uniós regionális fejlesztési filozófia két elemének - a decentralizációnak és a partnerségnek - a helyzetével és perspektíváival foglalkozunk. E két szorosan összekapcsolódó tényező nemcsak a hagyományos területpolitikai feladatok, hanem az egész európai gazdasági tér teljesítményét fokozó versenyképesség szempontjából fontos, és egyéb más közös politikai célt is szolgál. Az új kelet-közép-európai tagállamok integrálódásának sikere nem kis mértékben azon múlik, hogy a nemzeti intézmények e két alapelv érvényesülését milyen mértékben képesek elősegíteni. A méltányosság és a szolidaritás mellé felzárkózó versenyképesség követelménye a struktúrapolitikai alapelvek megvalósítását szolgáló intézmények és mechanizmusok felülvizsgálatát igényli a jelenlegi tagállamokban is. Kelet-Közép-Európában a feladat nyilvánvalóan bonyolultabb, a regionális politika korábban ismeretlen kategóriáit a piacgazdaság és a demokratikus politikai rendszer megszilárdításával párhuzamosan kell intézményesíteni.

Restricted access

113 Tarschys, D. (2003): Reinventing Cohesion: The future of European structural policy. Swedish Institute for European Policy Studies Report No. 17. Torres, F. et al

Restricted access

2008 Tarchys, D. (2003): Reinventing Cohesion — The Future of European Structural Policy . Stockholm: SIEPS

Restricted access

Regionalism in Western Europe: Territorial restructuring and political change Marks, G. (1993): Structural policy and multilevel governance in the EC. In: Cafruny - Rosenthal (eds

Restricted access

Commission, COM(2002)551 final. EC (2003a): Innovation Policy; updating the Unions approach in the context of the Lisbon Strategy . COM(2003)112 final. EC (2003b): Structural Policies

Restricted access

IBO (2002): The Financing of the EU Structural Policy in the Context of the Enlargement of the EU. The Hague: Interdepartmental Policy Study Series, No. 2. IBO

Restricted access

18 295 303 World Bank (1999): Uzbekistan Social and Structural Policy Review. Grey Cover Report, No. 19626. Zettelmeyer

Restricted access

. Eicher , T. – Schreiber , T. ( 2010 ): Structural Policies and Growth: Time Series Evidence from Natural Experiments . Journal of Development Economics , 91 : 169 – 179

Restricted access

Papers , 2005/4. Beugelsdijk, M. — Eijffinger, S. C.W (2003): The Effectiveness of Structural Policy in the European Union: An Empirical Analysis for the EU-15 during the Period 1995–2001. CEPR Discussion Paper , No. 3879

Restricted access