Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "student clusters" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Tanulói egészségmagatartási csoportok jellemzői és azok területi megoszlása

The Characteristics and Territorial Distribution of Student Clusters in The Light of Health-Behaviour

Educatio
Author: Karolina Eszter Kovács

Absztrakt:

A tanulmány célja a középiskolás diákok tanulmányi és nem tanulmányi eredményességének vizsgálata az egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség egyes faktorai alapján létrehozott klaszterek által. A minta 48 középiskola tanulóit tartalmazza hazánk hét régiójából és Budapestről, valamennyi évfolyam (9–12) bevonásával (n = 2 864). Klaszteranalízis alapján négy tanulói klaszter vált elkülöníthetővé: a deviáns (rossz egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség), flegma (jobb egészségmagatartás, rosszabb tanulmányi eredményesség), stresszes (jobb egészségmagatartás, rosszabb mentális egészség és tanulmányi eredményesség) és kiegyensúlyozott (jobb egészségmagatartás és jó tanulmányi teljesítmény) klaszterek. Eredményeink alapján a nem, az évfolyam és a területi elhelyezkedés tekintetében a klasztertagságok megoszlásában jelentős különbségek mutathatóak ki.

Open access

): Students cluster into 4 groups according to the factors influencing their dietary intake. Journal of the American Dietetic Association, 98: 1464–1467. Hutchinson, D. M., Rapee, R. M. (2007): Do friends share similar body image

Restricted access

. ( Pusztai, Fényes, Szigeti, & Pallay, 2019 ) studied student dropout scenarios, and created four student clusters on the basis of the identified factors. Researchers of Budapest University of Technology and Economics have worked out a method for predicting

Open access