Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,673 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

building it from a superimposition of triads. As for the Bartók concerto (BB 117), it has been customary to see in it, since Bence Szabolcsi, the beginning of a mellower, “warmly melodic” style – a “late style” for Bartók, as it were. 2

Restricted access

-based methods to study the translator's style, but reached contradictory conclusions due to methodological differences and/or ignorance of the translators' linguistic preferences in their original texts (see e.g., Baker, 2000 ; Burrows, 2002 ; Malmkjær, 2004

Restricted access

1 This paper is a shorter version of a larger research project ‘All Styles All Stars’. Specific sections of this paper were taken from different chapters of the said Research Project. Literature D esmond , J. 1993 : Embodying

Restricted access

nom au style néo-basque, Kós a celui du mouvement transylvaniste. Est-ce un hasard ? Géographiquement, les deux hommes sont nés à proximité, mais pas à proprement parler dans leur province de prédilection. Assez près pour bien la connaître et en être

Restricted access

Introduction L'on a décidé, par cet article, de traiter du style animalier dit « hybride » en analysant des exemples italiens d'origine lombarde, issus en particulier du Regnum Langobardorum Maior . Le style animalier

Restricted access

burnout ( Wan, Yu, Yan, & Huang, 2020 ). There seems to be a strong link between parenting styles and adolescent PIU among many related factors, which is supported by a range of studies (e.g., Cetinkaya, 2019 ; Dogan, Bozgeyikli, & Bozdas, 2015

Open access

Recent interpretations of both Haydn’s personality (as a man) and his musical style (or ‘persona’) have focused on the two opposed categories earnestness and wit . The present essay adds a third category on both sides of the equation: sensibility (German Empfindsamkeit ), and argues that it is equally important. The various meanings of sensibility are laid out and their applicability to Haydn discussed, including his rich and varied relationships with lovers and intimate friends. The problematics of the possible correlations between an artist’s personality and his style are discussed; it is argued that, contrary to recent theories of their separation into different domains, these are in fact closely related. Sensibility was a central aspect of mid- and late 18th-century aesthetics, both in ideas about ideal human behavior, and in prose fiction, opera and drama, etc. — as well as instrumental music (Carl Philipp Emanuel Bach). In Haydn’s case, not surprisingly, it has so far been located in genres destined primarily for private use: keyboard music and lieder; this is illustrated by an analysis and interpretation of “Das Leben ist ein Traum” (Hob. XXVIa:21; published 1784). In such works we may imagine Haydn as ‘speaking to’ the dedicatee of the work, as well as the sympathetic listener. However, sensibility is also an important aspect of style in the string quartet and symphony, where it has almost never been considered relevant. Examples are discussed in the slow movements from the quartet op. 76 no. 5 and the symphonies nos. 75, 88, 92, 98, 99, and 102. It is argued that the old notion of ‘Classical style’ (fortunately now on the decline), with its rigid demarcation of ‘high’ instrumental genres from both vocal music (Haydn’s operas) and earlier instrumental Empfindsamkeit (Emanuel Bach), was the primary reason that scholars and listeners have until now remained unmoved by Haydn’s sensibility.

Restricted access

Validation of the Hungarian version of the Humor Styles Questionnaire (HSQ-H)

A Humor Stílus Kérdőív magyar változatának (HSQ-H) validálása

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Judit Boda-Ujlaky
,
László Séra
,
Ferenc Köteles
, and
Attila Szabó

. , & Matson , C. ( 2014 ). Sense of humor and social desirability: Understanding how humor styles are perceived . Personality and Individual Differences , 66 , 176 – 180 . Cattell , R

Restricted access

Szabolcsi: Haydn Bellman: Style Hongrois BELLMAN, Jonathan: The Style Hongrois in the Music of Western Europe . Northeastern Univerity Press, Boston 1993

Restricted access