Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,457 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

1 This paper is a shorter version of a larger research project ‘All Styles All Stars’. Specific sections of this paper were taken from different chapters of the said Research Project. Literature D esmond , J. 1993 : Embodying

Restricted access

. (2001): Cognitive appraisals associated with high trait anger. Personality and Individual Differences , 30 (1): 31–45. Kardum, I., Krapic, N. (2001): Personality traits, stressful life events, and coping styles in early

Restricted access

. , & Matson , C. ( 2014 ). Sense of humor and social desirability: Understanding how humor styles are perceived . Personality and Individual Differences , 66 , 176 – 180 . Cattell , R

Restricted access

Szabolcsi: Haydn Bellman: Style Hongrois BELLMAN, Jonathan: The Style Hongrois in the Music of Western Europe . Northeastern Univerity Press, Boston 1993

Restricted access

His life-style: Architect. Miklós Ybl, the confidant of the Academy

Einleitung zu der wissenschaftlichen Konferenz und der Kabinettausstellung in der Kunstsammlung der Akademie anlässlich des 200. Geburtstages von Miklós Ybl, gehalten am 8. April 2014

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
Author: Ernő Marosi

Döhmer 1979 - Döhmer, Klaus: „In welchem Style sollen wir bauen?” Architekturtheorie zwischen Klassizismus und Jugendstil . München, 1979. Döhmer K

Restricted access

styles and their substance use: Concurrent and longitudinal analyses Journal of Research on Adolescence 11 401 423 . S. L

Open access

, suggest that the relationship between problem gambling and scratch card play warrants further exploration. One other area of gambling research that remains understudied is the influence of individual differences in thinking style, which may play a

Open access

A szülői nevelői stílus azonosítására alkalmas Parenting Styles and Dimensions Questionnaire hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok

Measurement experience with Parenting Styles and Dimensions Questionnaire developed for identifying parenting styles

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Hadházi Éva, Takács Szabolcs, Csikós Gábor, Homoki Adél, Czinkóczki Annamária, Törő Krisztina, Kövesdi Andrea, and F. Földi Rita

: C.G . Jung , Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről ( 7 ). Budapest : Kossuth Könyvkiadó Arafat Yasir S.M . ( 2018 ). Validation of Bangla parenting style and dimension questionnaire . Global Psychiatry , 1 ( 2 ), 95 – 107

Open access

winning ( Delfabbro, Lahn, & Grabosky, 2006 ; Froberg, 2006 ; Turner, Macdonald, Bartoshuk, & Zangeneh, 2008 ). Moreover, copying styles, which can be conceptualized as the way in which people deal with life circumstances, and regarded as a

Open access