Search Results

You are looking at 1 - 10 of 81 items for :

  • "subculture" x
  • All content x
Clear All

NAGY, Terézia 2001: A hip-hop mint globális szubkultúra megjelenése egy nagyvárosi (szegedi) kulturális térben [The appearance of hip-hop as a global subculture in the cultural space of a city (Szeged)]. Manuscript

Restricted access

Hármas tagolású írásom – amely 2009-es szociológiai-közgazdasági témájú munkám rövidített változata, s amely így a módszerek megbízhatóságát illetően szükségszerűen korlátozott – a mai magyar bio-élelmiszerpiac „főszereplőiről” ad körképet. Az első harmadban bio- és nem biotermékek árainak összehasonlítását végzem el két helyszínen annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk az árszínvonal-különbségekről. Megállapítom, hogy az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek átlagosan drágábbak még a legdrágább termékeket összehasonlítva is, ám ezek árai a vizsgált főcsoportokban minden esetben kisebb eltérést mutatnak, mint a legolcsóbbaké. A nagy élelmiszer-áruházban a felső kategóriás termékek felára összességben már „csak” 20% körüli, és megnő azon konkrét termékek száma, amelyek e csoporton belül relatíve olcsóbbak. A második fő részben szemügyre veszem a 2008. évi biotematikájú rendezvényeket és a hasonló magazinokat, weboldalakat, amelyek elemzésével közelebb juthatunk a biofogyasztáshoz kötődő speciális – nemritkán, sőt alapvetően ellentmondásokat generáló – értékek meghatározásához. Az egészség, környezet, család és a hagyományok jól kitapintható fontossága mellett a modern fogyasztói lét örömeit sem vetik meg a szubkultúra tagjai, viszont az ezotériához fűződően nem sikerült kimutatnom különleges viszonyt. Legvégül az eladók szemszögéből járom körül a témát, egy speciális elosztási csatornát, a biotermékek on-line kereskedelmét elemezve: korlátozott eszközeimmel megpróbálom bebizonyítani az értékesítői oldal erős „behálózottságát”. A ténylegesen kontrollált bioélelmiszert előállító vagy azzal kereskedő személyek, cégek nagy része megjelenik a világhálón, s jellegzetesen vásárolni is lehet honlapjaikon – akár az ökopiacot, akár közvetlenül az internetet használjuk ennek alátámasztására.

Restricted access

A tetoválás és a piercing „művészete” archaikus időkre nyúlik vissza. Manapság pedig, posztmodern társadalmunk sokszor tévhitekkel körbevett és negatív reakciókat kiváltó jelensége. Egyre több fiatal vállalkozik arra, hogy testét színesebbé, érdekesebbé tegye. Ez szorosan összefügg azzal, hogy az ember önmagáról alkotott képe, a saját testéhez, a körülötte lévő világhoz, kultúrához való viszonya átalakulóban van. Kutatásunk során félig strukturált interjú módszerrel két nagy kérdéscsoportot vizsgáltunk. Az első a testmódosításokkal, a tetoválásokkal és/vagy piercingekkel kapcsolatos kérdések körét, a második a jegyekkel kapcsolatos reakciókat, a társadalmi megítélés kérdését tartalmazza. A mintába 10 férfi és 10 nő került be. Az interjúalanyok többsége jól átgondoltan, és nem hirtelen felindulásból jutott el arra a pontra, hogy tetoválást, testékszert csináltasson magának. A motivációk nagyon változatos képet mutatnak, abban azonban megegyeznek, hogy mindenképpen egyfajta önkifejezést hordoznak az egyén számára. Az egyediség kifejezése szinte ugyanolyan erős, mint az önkifejezésé.

Restricted access

: Tömegkommunikációs Kutatóközpont. NYERGES, Ágnes 1980: Mai fiatalok [Young people today]. Budapest: Kozmosz Könyvek. Mai fiatalok RÁCZ, József 1992: Ifjúsági szubkultúrák [Youth subcultures], in: GAZSÓ, Ferenc

Restricted access

. Schouten , J. W. – McAlexander , J. H. ( 1995 ): Subcultures of Consumption: An Ethnography of the New Bikers . Journal of Consumer Research 22 ( 3 ): 43 – 61 . Sirgy , M. J

Restricted access

discussions in the qualification system frequently, which confirms the existence and intensity of this school of style. Members and successors of the Nomadic Generation brought a real subculture into existence, the key value of which is the high standard and

Open access

Rate of amiloride-sensitive Na+ uptake into cultured rumen epithelial cells was studied in order to clarify the influence of culture conditions on Na+/H+ exchange (NHE). Cell cultures were exposed to Na-n-butyrate or not for seven days or subcultured. On the 14th day of culturing, primary cell cultures without butyrate exposure showed both non-stratified and stratified growth. Na-n-butyrate treated 14-day-old cultures and 3-day-old subcultures contained mostly non-stratified, i.e. non-keratinised cells. Both n-butyrate treatment and subculturing increased total and amiloride-sensitive Na+ uptake. Our results indicate that Na+ uptake via NHE is determined by the amount and the ratio of non-stratified (non-keratinised) cells.

Restricted access

Southern California: narcissism and fascism in bodybuilding subculture. Journal of Psychoanalytic Anthropology, 10: 117–137. Lantz, C. D., Rhea, D. J., Cornelius, A. E. (2002): Muscle dysmorphia in elite-level power lifters and

Restricted access

Cells of the astaxanthin-producing yeast Xanthophyllomyces dendrorhous were subjected to successive 60 Co and UV irradiation. Colonies exhibiting increased pigmentation were recovered from different non-selective plates. Mutant strains were subcultured to ensure their genetic homogeneity and their pigment production was characterized. Analysis of the metabolic patterns of 7 pigment-overproducing mutants (derived from 3 wild-type parental isolates) revealed different patterns of carotenoid production: the greatest increase in astaxanthin production (6.7-fold) was found for X. dendrorhous strain ATCC 24229/S119 (274 μ g g −1 dry weight). Mutant strains with increased total carotenoid content, but without significant change in astaxanthin production, were also isolated.

Restricted access

Cannabis sativa L. is one of the most popular psychoactive plants in our days. It is widely used as a medicine, a recreational drug and also as an entheogen. Archaeological findings suggest that the hemp plant was known in China as early as the 5th millennium B.C. The first written source documenting the use of cannabis as a drug is from a much later period and dates back to the 5th century B.C. The present paper offers an outline of the history of the use of cannabis as a mind altering drug among Turkic peoples from ancient times up to the late 15th century, a period of flourishing cannabis subculture both in Anatolia and in Central Asia.

Restricted access