Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "suggestibility" x
Clear All

Bruck, M., & Ceci, S. J. (1999). The suggestibility of children’s memory. Annual Reviews of Psychology, 50, 419–439. Bruck, M., & Ceci, S. J. (2004). Forensic developmental psychology. Current

Restricted access

suggestibility of young children . Current Directions in Psychological Science , 6 , 75 – 79 . 4. Bruck , M. , Ceci , S. ( 1999 ): The suggestibility of children's memory . Annual Review of

Restricted access

importance of eyes: How infants interpret adult looking behavior. Developmental Psychology , 38 ( 6 ), 958 – 966 . 3. Bruck , M. , Ceci , S. ( 1999 ): The suggestibility of children

Restricted access

A tanulmány közös jellemzőket, valamint megkülönböztető jegyeket azonosít a placebo/nocebo, illetve a szuggesztió jelenségei között. A placebóhatás jobb megértéséhez érdemes figyelembe venni azt, hogy a beteg ember szuggesztiók iránti fogékonysága felfokozott, és egész más szabályok érvényesülnek esetükben a kommunikatív „üzenetek” értelmezésekor, mint a racionális, éber egészséges embernél. Így a napi gyógyító munkában - a placebóhatás jobb kihasználása, illetve a nocebóhatás minimalizálása érdekében - nagyobb szerepet kaphatna a tudatosan alkalmazott szuggesztív kommunikáció, amely a páciensek elvárás-, illetve hitrendszerére hatva a legkülönfélébb testi folyamatokat képes befolyásolni.

Restricted access

Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig

I. A placebo-reszponder személyiség

Authors: Ferenc Köteles and György Bárdos

Summary

Kétrészes narratív összefoglalónk első részében áttekintjük a placebo-reaktor („reszponder”) személyiség kutatásának korai és modern mozgatórugóit, visszásságait és problémáit. Összefoglaljuk a legfontosabb és legismertebb kutatási eredményeket, és részletesen foglalkozunk néhány különösen ígéretes és sokat vizsgált személyiségvonással (szuggesztibilitás, szociabilitás, konformitás-tradicionalizmus és optimizmus). A szuggesztibilitás kapcsán javasoljuk a fogalom eredeti jelentésének és a placebo-irodalomban használt értelmezésének szétválasztását, mivel érzésünk szerint az utóbbi esetben sokkal inkább informálásró_9

Restricted access

. Eisen, M.L., & Carlson, E.B. (1998). Individual differences in suggestibility: Examining the influence of dissociation, absorption, and a history of childhood abuse. Applied Cognitive Psychology, 12 , 47–61. Fassler, O., Knox

Restricted access
Authors: Edit Szomják, Henrietta Dér, György Kerekes, Katalin Veres, Judit Tóth, Sándor Olvasztó, Csaba Herczku and Pál Soltész

A perifériás artériás érbetegség napjainkban is aluldiagnosztizált kórkép. Kialakulásában és progressziójában számos befolyásolható és nem befolyásolható rizikótényező bír szereppel. Mint rendszerbetegség részjelensége és indikátora is lehet fatális kimenetelű cardio- és cerebrovascularis eseményeknek. Esetismertetés: A betegség multilokularitását jól példázza a szerzők által ismertetett 73 éves férfi beteg esete, akinél egyidejű carotisérintettség és az alsó végtagok kritikus végtagischaemiáját okozó és aortobifemoralis bypassra szoruló eltérés mellett a szív vonatkozásában többszörös, mechanikai szövődménnyel társult infarktus, inoperábilis coronariastátus, valamint implantálható cardioverter defibrillátort igénylő kamrai ritmuszavar volt jelen. Következtetések: A perifériás artériás érbetegek kezelése során mindenképpen számolni kell a betegség teljes érrendszert involváló természetével, és a körültekintő, komplex terápia mellett is számítani kell a betegség progressziójára, súlyos cardialis, valamint cerebralis események bekövetkeztére, amelyek a beteg halálához is vezethetnek.

Restricted access

Szabó, Cs., Mészáros, I., Takács, A. (2002) Suggestibility in Ericksonian Hypnosis and Shamanic Trance. I. Hypnosis International Monographs (In press) Suggestibility in Ericksonian Hypnosis and Shamanic Trance. I

Restricted access

. B K Hayes K Delamothe 1997 Cognitive interviewing procedures and suggestibility in children's recall Journal of Applied

Restricted access
Authors: Józsa Emese, Költő András, Bányai Éva and Varga Katalin

Models and Perspectives (pp. 564 – 598 ). New York, USA : Guilford Press . Barnes , S. M. , Lynn , S. J. , & Pekala , R. J. ( 2009 ). Not all group hypnotic suggestibility

Open access