Search Results

You are looking at 1 - 10 of 140 items for :

  • "surgical technique" x
Clear All

A modified surgical technique has been developed for repairing third-degree perineal lacerations in mares. Complications of the currently used methods include rectovaginal fistula formation, urine pooling, complete dehiscence of the repair, constipation, tenesmus and difficulty of performance in the practice. The modified method is simpler and more practical. This method was performed on eight Thoroughbred mares with third-degree perineal lacerations after delivery. The rectovestibular septum was reconstructed by three lines of sutures in a transverse direction in relation to the longitudinal axis of the rectum. In one of the eight cases pneumorectum was observed after using the new method. The conception rate obtained after using the new surgical technique was 62.5%. Pregnant mares delivered normally without any new lacerations at the subsequent parturition. It can be concluded that this new surgical technique can be used successfully for repairing third-degree perineal lacerations in mares.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Ottó Szenci, Kamal Touati, Noelita Melo De Sousa, Jean-Luc Hornick, Gijsbert Cornelis van der Weyden, Marcel Antonie Marie Taverne and Jean-François Beckers

) and in other large domestic animals such as the cow ( Comline et al., 1974 ), mare ( Comline et al., 1975 ) and pig ( Comline and Silver, 1974; Randall, 1977 ). At the same time, no detailed description of the surgical techniques was given, which may

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Ottó Szenci, Kamal Touati, Noelita Melo De Sousa, Jean-Luc Hornick, Gijsbert Cornelis Van der Weyden, Marcel Antonie Marie Taverne and Jean-François Beckers

) and in other large domestic animals such as the cow ( Comline et al., 1974 ), mare ( Comline et al., 1975 ) and pig ( Comline and Silver, 1974; Randall, 1977 ). At the same time, no detailed description of the surgical techniques was given, which may

Open access

A világon az egészségügyi technológiai ipar évente több ezer új eszközt hoz forgalomba. Ugyanakkor nagy szakadék van az egészségügyi műszerek elfogadásának folyamatában és a forgalomba hozatal utáni ellenőrzésben. Bár a gyógyszerek ezrei csak akkor használhatók a klinikumban, ha randomizált, kontrollált vizsgálaton esnek át, világviszonylatban viszonylag kevés eszköznél, új eljárásnál történik hasonló vizsgálat. A sebészet veszélyes üzem, az új technológiáknak komoly betegbiztonsági kockázatuk lehet. Orv. Hetil., 2011, 152, 2091–2095.

Restricted access

Abstract

A secure implant primary (mechanical) stability is positively associated with a successful implant integration and long-term successful clinical outcome. Therefore, it is essential to assess the initial stability at different time-points to ensure a successful osseointegration. The present study critically reviews the factors that may play a role in achieving a successful initial stability in dental implants. Databases were searched from 1983 up to and including October 2013 using different combinations of various keywords. Bone quality and quantity, implant geometry, and surgical technique adopted may significantly influence primary stability and overall success rate of dental implants.

Restricted access

We present a case of a middle-aged female who attended for a routine laparoscopic cholecystectomy as a day case surgery. At operation, she was found to have a distended gallbladder with an unusually prominent distal portion. This has made the dissection of the Calot’s triangle challenging. As a result, the “critical view of safety” technique was applied. This allowed for the clear Calot’s triangle visualization and identification of the cystic duct and artery. This case highlights that the knowledge of various ways of the cystic duct dissection is essential to every surgeon. Furthermore, this helps to adjust the dissection approach on an individual case bases ensuring avoidance of the common bile duct injuries.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Oszkár Hahn, Dávid Bárdos, Péter Kupcsulik, Attila Szijártó, András Fülöp, Bálint Kokas, Damján Pekli, Attila Zsirka-Klein, Ibolyka Dudás, Péter Pajor and László Harsányi

Absztrakt:

Bevezetés: A májtumorok reszekálhatóságának egyetlen biológiai feltétele a májreszekció után megmaradó, a májműködést még biztosítani képes elégséges májszövetmennyiség (FLR). A műtét után visszamaradó májszövet tömege még a műtét előtt megnöveszthető vena portae okklúziós eljárásokkal. A legújabb ilyen eljárás az Associating Liver Partition and Portal vein ligation for Staged hepatectomy (ALPPS), mely a legrövidebb idő alatt a legjelentősebb indukált hipertrófiát biztosítja. A műtét morbiditása és mortalitása az eljárás bevezetése idején azonban elfogadhatatlanul magas volt. Célkitűzés: A szövődmények csökkentése a betegszelekció pontosításával és a műtéti technika módosításával. Módszer: Műtéttechnikai módosításként a ’teljes mobilizálás’ technika helyett klinikánkon ún. ’no touch’ technikát dolgoztunk ki. Klinikánk betegadatait nemzetközi regiszterbe kapcsoltuk, melyben gyűjtjük a demográfiai adatok mellett az alapbetegség, a májműtét, illetve a szövettani jellemzőket, vizsgáljuk a morbiditást (Clavien–Dindo) és a mortalitást. A májtérfogat és -funkció mérésére CT-volumetriát, valamint 99mtechnécium-mebrofenin SPECT/CT-t alkalmazunk. Az adatokat multivarianciaanalízissel vizsgáltuk. Eredmények: A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának I. Sebészeti Klinikáján 2012 és 2018 között 20 ALPPS-műtétet végeztünk. A relatív térfogatnövekmény, illetve a reszekabilitás 96% vs. 86%, illetve 95% vs. 98% volt klinikánk és a regiszter 320 betegét vizsgálva. ’No touch’ technika alkalmazásakor a Clavien–Dindo III–IV. morbiditás és a mortalitás (22%–0%) szignifikánsan alacsonyabb volt, mint ’complete mobilization’ technika esetén (63%–36%; p<0,05). A regiszter betegadatainak multivarianciaanalízise alapján mortalitást fokozó független tényező volt a 60 év feletti kor, a máj macrosteatosisa, a nem colorectalis májtumor, a 300 percnél hosszabb műtét, a több, mint 2 egység vörösvértest-transzfúzió, illetve az elégtelen FLR-funkció a stage 2 előtt (p<0,05). Következtetés: Az ALPPS-műtét morbiditása és mortalitása helyes betegkiválasztással és ’no touch’ műtéttechnikával csökkenthető. Orv Hetil. 2019; 160(32): 1260–1269.

Open access

Six pieces of grafts, 6.5 mm in diameter, 20 mm in length, were taken from each of 170 cadaver hindlimbs, using the cranial surface of the medial femoral trochlea for harvesting. The age of the horses varied between 4 months and 23 years. 30 limbs under the age of 12 years were selected for transplantation. Three of six grafts were transplanted into the medial femoral condyle using different combinations of tunnel depth and dilation. With ageing, a significant decline in transplantability was detected. In general, mosaicplasty cannot be recommended in horses above 11 years. Based on a previous clinical case (Bodo et al., 2000), a good surface alignment was indeed achieved with a combination of graft length drilling and dilation in most cases. However, the occasional entrapment of cartilage debris under the graft prevented perfect alignment in the present cadaver study in 27% of the grafts transplanted in this manner. Since the protrusion of grafts never exceeded 1.5 mm, we conclude that drilling 3–5 mm deeper than graft length with graft length deep dilation can avoid disadvantageous protrusion of the transplanted hyaline cartilage caps, achieving bone decompression at the same time.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Gábor Bognár, Gábor István, György Ledniczky, Loránd Barabás and Pál Ondrejka

Absztrakt

Bevezetés: A laparoscopos splenectomia a haematologiai betegségek műtéti kezelésének elfogadott és egyre jobban terjedő módszere. A műtéti tapasztalatok lehetővé teszik többféle technika kipróbálását. Célkitűzés: Kétféle műtéti technika elemzését és tanulságainak összefoglalását végeztük. Anyag és módszer: 16 betegnél végeztünk laparoscopos splenectomiát. Az anterior és a posteroanterior technika műtéttechnikai részleteit elemeztük a betegek klinikopatológiai adatainak felhasználásával. Következtetések: A posteroanterior technika könnyebb preparálást tesz lehetővé, az accessoricus lép(ek) felismerése biztosabb, és a műtéti szövődmények esélye is alacsonyabb. Szelektált esetekben, kifejezett splenomegalia esetén az anterior technika is választható.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Szentkereszty, Róbert Kotán, László Damjanovich and Péter Sápy

Az enyhe akut pancreatitis kezelése alapvetően konzervatív, míg súlyos esetekben a sebészi kezelésnek jelentős szerepe van. Módszer: A szerzők az utóbbi 10 évben megjelent, a műtét kérdéseit taglaló közlemények alapján elemzik a sebészi kezelés indikációit, időzítését és a műtét technikai kérdéseit. Eredmények/következtetések: A steril pancreasnecrosis csak ritkán, a szeptikus necrosis azonban műtéti indikációt képez, ha a konzervatív kezelés eredménytelen. A terápiarezisztens sokszervi elégtelenség, a súlyos hasi kompartmentszindróma és egyéb sebészi szövődmény, mint a vérzés, perforáció is műtéti beavatkozást tesz szükségessé. Pancreatitist okozó epekövesség talaján kialakult cholestasis esetén sürgős endoszkópos sphincterotomia és később cholecystectomia javasolt. Pancreasnecrosis esetén a műtét ideális időpontja a betegség kezdetétől számított 21. nap utánra tehető, mivel a „korai” műtétek szövődmény- és halálozási aránya magas. Fontos a gondos necrectomia, amelynek a retrocolicus és retroduodenalis terekre is ki kell terjednie. A nyitott has kezelésének több a szövődménye, ezért csak válogatott esetekben javasolják. A műtétet posztoperatív bursa omentalis lavage-zsal érdemes kiegészíteni. Orv. Hetil., 2010, 41, 1697–1701.

Restricted access