Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,899 items for :

Clear All

Economic Literature 36 ( 4 ): 1947 – 1982 . Deng , Z. – Guo , H. – Zhang , W. – Wang , C. ( 2014 ): Innovation and Survival of Exporters: A Contingency Perspective

Open access
Authors: Rosa M. Lopez-Gigosos, Alberto Mariscal, Mario Gutierrez-Bedmar, Macarena Real and Eloisa Mariscal-López

environments, and also possibly through the air [ 3 , 4 ]. The prolonged environmental survival of this pathogen and its high capacity to acquire resistance to multiple antibiotics makes its eradication difficult once it has become endemic [ 5 ]. In recent

Restricted access
Authors: Augusto Carluccio, Ippolito De Amicis, Monica Probo, Brunella Giangaspero and Maria Cristina Veronesi

bovine obstetric practice, reaching mortality rates above 25%. In one study, a two-week survival rate of 72.4% ( Gardner et al., 1990 ) was found, with other studies reporting survival rates of 73.5% ( Jubb et al., 1990 ) and 80% ( Murphy and Dobson, 2002

Restricted access

. Annan , N.T. , Borza , A.D. & Hansen , L.T. ( 2008 ): Encapsulation in alginate-coated gelatin microspheres improves survival of the probiotic Bifidobacterium adolescentis 15703t during exposure to simulated gastrointestinal

Restricted access

14 Eisenkop, S. M., Friedman, R. L. és Wang, H. J.: Complete cytoreductive surgery is feasible and maximizes survival in patients with advanced epithelial ovarian cancer: a

Restricted access

A Társadalomkutatás hasábjain az előkészületben lévő Kulcsár–Varga-szerkesztésű Delphi-vitakötet pilot study léptékű „főpróbája” a szenior szerkesztő kutatói életműve egyik fő vonulatából, a modernizációs tematikából hozza a vitaindítót. Erre első válaszként a jelen dolgozat szerzője reagál oly módon, hogy a Kulcsár-tanulmány fogalomtörténetileg előrehaladó perspektíváját megfordítva, a jelen globális válság tényéből visszafelé nyomozva keresi a modernizáció értékrendszeri vetületében megragadható, már eleve krízispotenciált rejtő elemeket. Több szerző idevágó tételeit vizsgálva sorakoztatja fel annak evidenciáit, hogy a modernizáció kétségtelen evolúciós vívmányai parazita mellékhatásaiként kezdettől fogva problematikus tényezők is érlelődtek a folyamat értékkontrolljában. Így egyfelől Hellemans nyomán kimutatja, hogy a hagyományos értékkonzervatív intézmények (pl. a katolikus egyház) kezdeti ellenállásával szemben a modernizáció néhány alapértéke a jövőben is iránymutató marad, miközben másfelől Daniel Bell és Habermas 70-es években folytatott modernizációs vitájából azt emeli ki, hogy a Bell által elítélt „konzumhedonizmusban” implikált bomlási prognózis reálisabbnak bizonyult, mint a Habermas által védett „modernizációs projekt” perspektívája. A két szerző mai nyilatkozatai ezt már vissza is igazolják. A Bell-vonallal összhangban Hofstede az amerikai értékrendszer rövid távú orientációját – a kínai par excellence hosszú távú ellentéteként – teszi alapjában felelőssé a globális krízisért. Wallerstein centrum-periféria elmélete is régi ellentmondásokból eredezteti a jelen krízist. Így a periféria skizofrén helyzetéből, miszerint ez a világgazdaságba való szervesülés előnyére csak emberi tőkéje rohamos amortizációjának árán pályázhat. Schulz emberitőke-modellje ehhez kapcsolhatóan irányítja a figyelmet a hazai férfimortalitás túlélést fenyegető trendjére. A tanulmány itt kapcsolódik Kulcsár vitaindítójának konklúziójához, miszerint a globalizált világ számunkra is élhető modernizációja a társadalom saját feltételei szerinti adaptálódása, együtt e feltételek folyamatos javításával . Így Kosáry Domokos figyelmeztetését követve elkerülhetjük a XX. században elkövetett hibapáros mai megfelelőit: az aktuális világpolitikai mozgástér figyelmen kívül hagyását, illetve a nagyhatalmak és multik „kegyének” való ön-kiszolgáltatásunkat.

Restricted access
Authors: Péter Rajnics, László Krenács, András Kenéz, Zoltán Járay, Enikő Bagdi and Judit Demeter

Kim, T. M., Park, Y. H., Lee, S. és mtsai: Local tumor invasiveness is more predictive of survival than International Prognostic Index in stage IE/IIE extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type. Blood, 2005, 106 , 3785

Restricted access

References Agarwal , R. – Audretsch , D. B. ( 2001 ): Does entry size matter? The impact of the life cycle and technology on firm survival . Journal of Industrial

Restricted access
Authors: Snezana Ivić-Kolevska, Biljana Miljković-Selimović and Branislava Kocić

. Campylobacter 2000 El-Shibiny, A., Connerton, P., Connerton, I.: Survival at refrigeration and freezing temperatures of

Restricted access

Barcina, I., Gonzalez, J. M., Iriberri, J., Egea, L. (1989) Effect of visible light on progressive dormancy of E. coli cells during the survival process in freshwater. Appl. Environ. Microbiol. 55 , 246

Restricted access