Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,064 items for :

  • All content x
Clear All
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Rosa M. Lopez-Gigosos, Alberto Mariscal, Mario Gutierrez-Bedmar, Macarena Real, and Eloisa Mariscal-López

environments, and also possibly through the air [ 3 , 4 ]. The prolonged environmental survival of this pathogen and its high capacity to acquire resistance to multiple antibiotics makes its eradication difficult once it has become endemic [ 5 ]. In recent

Restricted access

Economic Literature 36 ( 4 ): 1947 – 1982 . Deng , Z. – Guo , H. – Zhang , W. – Wang , C. ( 2014 ): Innovation and Survival of Exporters: A Contingency Perspective

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Augusto Carluccio, Ippolito De Amicis, Monica Probo, Brunella Giangaspero, and Maria Cristina Veronesi

bovine obstetric practice, reaching mortality rates above 25%. In one study, a two-week survival rate of 72.4% ( Gardner et al., 1990 ) was found, with other studies reporting survival rates of 73.5% ( Jubb et al., 1990 ) and 80% ( Murphy and Dobson, 2002

Restricted access

. Annan , N.T. , Borza , A.D. & Hansen , L.T. ( 2008 ): Encapsulation in alginate-coated gelatin microspheres improves survival of the probiotic Bifidobacterium adolescentis 15703t during exposure to simulated gastrointestinal

Restricted access

14 Eisenkop, S. M., Friedman, R. L. és Wang, H. J.: Complete cytoreductive surgery is feasible and maximizes survival in patients with advanced epithelial ovarian cancer: a

Restricted access

A Társadalomkutatás hasábjain az előkészületben lévő Kulcsár–Varga-szerkesztésű Delphi-vitakötet pilot study léptékű „főpróbája” a szenior szerkesztő kutatói életműve egyik fő vonulatából, a modernizációs tematikából hozza a vitaindítót. Erre első válaszként a jelen dolgozat szerzője reagál oly módon, hogy a Kulcsár-tanulmány fogalomtörténetileg előrehaladó perspektíváját megfordítva, a jelen globális válság tényéből visszafelé nyomozva keresi a modernizáció értékrendszeri vetületében megragadható, már eleve krízispotenciált rejtő elemeket. Több szerző idevágó tételeit vizsgálva sorakoztatja fel annak evidenciáit, hogy a modernizáció kétségtelen evolúciós vívmányai parazita mellékhatásaiként kezdettől fogva problematikus tényezők is érlelődtek a folyamat értékkontrolljában. Így egyfelől Hellemans nyomán kimutatja, hogy a hagyományos értékkonzervatív intézmények (pl. a katolikus egyház) kezdeti ellenállásával szemben a modernizáció néhány alapértéke a jövőben is iránymutató marad, miközben másfelől Daniel Bell és Habermas 70-es években folytatott modernizációs vitájából azt emeli ki, hogy a Bell által elítélt „konzumhedonizmusban” implikált bomlási prognózis reálisabbnak bizonyult, mint a Habermas által védett „modernizációs projekt” perspektívája. A két szerző mai nyilatkozatai ezt már vissza is igazolják. A Bell-vonallal összhangban Hofstede az amerikai értékrendszer rövid távú orientációját – a kínai par excellence hosszú távú ellentéteként – teszi alapjában felelőssé a globális krízisért. Wallerstein centrum-periféria elmélete is régi ellentmondásokból eredezteti a jelen krízist. Így a periféria skizofrén helyzetéből, miszerint ez a világgazdaságba való szervesülés előnyére csak emberi tőkéje rohamos amortizációjának árán pályázhat. Schulz emberitőke-modellje ehhez kapcsolhatóan irányítja a figyelmet a hazai férfimortalitás túlélést fenyegető trendjére. A tanulmány itt kapcsolódik Kulcsár vitaindítójának konklúziójához, miszerint a globalizált világ számunkra is élhető modernizációja a társadalom saját feltételei szerinti adaptálódása, együtt e feltételek folyamatos javításával . Így Kosáry Domokos figyelmeztetését követve elkerülhetjük a XX. században elkövetett hibapáros mai megfelelőit: az aktuális világpolitikai mozgástér figyelmen kívül hagyását, illetve a nagyhatalmak és multik „kegyének” való ön-kiszolgáltatásunkat.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Rajnics, László Krenács, András Kenéz, Zoltán Járay, Enikő Bagdi, and Judit Demeter

Kim, T. M., Park, Y. H., Lee, S. és mtsai: Local tumor invasiveness is more predictive of survival than International Prognostic Index in stage IE/IIE extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type. Blood, 2005, 106 , 3785

Restricted access

References Agarwal , R. – Audretsch , D. B. ( 2001 ): Does entry size matter? The impact of the life cycle and technology on firm survival . Journal of Industrial

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Zsolt Káposztás, Katalin Kalmár, László Cseke, László Illényi, Dezső Kelemen, and Örs Péter Horváth

. 7. A Cuschieri S Weeden J Fielding 1999 Patient survival

Restricted access

. Campylobacter 2000 El-Shibiny, A., Connerton, P., Connerton, I.: Survival at refrigeration and freezing temperatures of

Restricted access