Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,053 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Monica Chavez Vivas
,
Hector Fabio Villamarin Guerrero
,
Antonio Jose Tascon
, and
Augusto Valderrama-Aguirre

. Correlations between variables were determined by using the Pearson correlation analysis for normally distributed variables, and by the Wilcoxon correlation analysis for IL-6 at time admission and IL-6 at 48 h in patients with sepsis and septic shock. Survival

Open access

Economic Literature 36 ( 4 ): 1947 – 1982 . Deng , Z. – Guo , H. – Zhang , W. – Wang , C. ( 2014 ): Innovation and Survival of Exporters: A Contingency Perspective

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Augusto Carluccio
,
Ippolito De Amicis
,
Monica Probo
,
Brunella Giangaspero
, and
Maria Cristina Veronesi

bovine obstetric practice, reaching mortality rates above 25%. In one study, a two-week survival rate of 72.4% ( Gardner et al., 1990 ) was found, with other studies reporting survival rates of 73.5% ( Jubb et al., 1990 ) and 80% ( Murphy and Dobson, 2002

Restricted access

14 Eisenkop, S. M., Friedman, R. L. és Wang, H. J.: Complete cytoreductive surgery is feasible and maximizes survival in patients with advanced epithelial ovarian cancer: a

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Rosa M. Lopez-Gigosos
,
Alberto Mariscal
,
Mario Gutierrez-Bedmar
,
Macarena Real
, and
Eloisa Mariscal-López

The success of Acinetobacter baumannii as an emerging organism is probably linked to its high resistance to adverse environmental conditions. This study was conducted to analyze the association between some factors that may favor the dissemination of A. baumannii clinical isolates. A total of 47 clinical strains of A. baumannii were evaluated to carbapenem, the ability to produce biofilm, the susceptibility to some antiseptics, and the survival time on cotton fabrics. Most of the isolates were resistant to carbapenem (72.3%), produced biofilm (83%), and survived more than 7 (51%) days on fabrics. A significant association between decreased susceptibility to antiseptics containing chlorhexidine or triclosan and carbapenem resistance and survival on fabrics could be observed. The resistance to carbapenem was significantly associated with survival on fabric, but not with the ability to form biofilm. The survival of the isolates on fabric was not associated with the ability to produce biofilms. Characteristics, such as resistance to antibiotics, ability to form biofilm, and survival on dry surfaces, probably contribute to the proliferation of this organism when selected in the hospital environment and can partly explain its success as responsible for nosocomial infection.

Restricted access

The present study was to evaluate the survival rate of free and encapsulated Bifidobacterium bifidum BB28 under simulated gastrointestinal conditions and its stability during storage. Results showed that non-microencapsulated Bifidobacterium bifidum BB28 was more susceptible to simulated gastrointestinal conditions than microencapsulated bacteria. Microencapsulated Bifidobacterium BB28 exhibited a lower population reduction than free cells during exposure to simulated gastrointestinal conditions, the viable count of monolayer microcapsules, double layer microcapsules, and triple layer microcapsules decreased by nine magnitudes, four magnitudes, and one magnitude after 2 h, respectively. The enteric test showed that the microorganism cells were released from the monolayer, double layer, and triple layer microcapsules completely in 40 min. Moreover, the optimum storage times of free Bifidobacterium BB28, monolayer microcapsules, double layer microcapsules, and triple layer microcapsules were 21 days, 21 days, 28 days, and more than 35 days in orange juice, pure milk, and nutrition Express (a commercially available milk based drink), and the viable counts were maintained at 1×106 CFU g−1 or more, which means that the double layer and triple layer of microcapsules of B. bifidum BB28 have great potential in food application.

Restricted access

A Társadalomkutatás hasábjain az előkészületben lévő Kulcsár–Varga-szerkesztésű Delphi-vitakötet pilot study léptékű „főpróbája” a szenior szerkesztő kutatói életműve egyik fő vonulatából, a modernizációs tematikából hozza a vitaindítót. Erre első válaszként a jelen dolgozat szerzője reagál oly módon, hogy a Kulcsár-tanulmány fogalomtörténetileg előrehaladó perspektíváját megfordítva, a jelen globális válság tényéből visszafelé nyomozva keresi a modernizáció értékrendszeri vetületében megragadható, már eleve krízispotenciált rejtő elemeket. Több szerző idevágó tételeit vizsgálva sorakoztatja fel annak evidenciáit, hogy a modernizáció kétségtelen evolúciós vívmányai parazita mellékhatásaiként kezdettől fogva problematikus tényezők is érlelődtek a folyamat értékkontrolljában. Így egyfelől Hellemans nyomán kimutatja, hogy a hagyományos értékkonzervatív intézmények (pl. a katolikus egyház) kezdeti ellenállásával szemben a modernizáció néhány alapértéke a jövőben is iránymutató marad, miközben másfelől Daniel Bell és Habermas 70-es években folytatott modernizációs vitájából azt emeli ki, hogy a Bell által elítélt „konzumhedonizmusban” implikált bomlási prognózis reálisabbnak bizonyult, mint a Habermas által védett „modernizációs projekt” perspektívája. A két szerző mai nyilatkozatai ezt már vissza is igazolják. A Bell-vonallal összhangban Hofstede az amerikai értékrendszer rövid távú orientációját – a kínai par excellence hosszú távú ellentéteként – teszi alapjában felelőssé a globális krízisért. Wallerstein centrum-periféria elmélete is régi ellentmondásokból eredezteti a jelen krízist. Így a periféria skizofrén helyzetéből, miszerint ez a világgazdaságba való szervesülés előnyére csak emberi tőkéje rohamos amortizációjának árán pályázhat. Schulz emberitőke-modellje ehhez kapcsolhatóan irányítja a figyelmet a hazai férfimortalitás túlélést fenyegető trendjére. A tanulmány itt kapcsolódik Kulcsár vitaindítójának konklúziójához, miszerint a globalizált világ számunkra is élhető modernizációja a társadalom saját feltételei szerinti adaptálódása, együtt e feltételek folyamatos javításával . Így Kosáry Domokos figyelmeztetését követve elkerülhetjük a XX. században elkövetett hibapáros mai megfelelőit: az aktuális világpolitikai mozgástér figyelmen kívül hagyását, illetve a nagyhatalmak és multik „kegyének” való ön-kiszolgáltatásunkat.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Zsolt Káposztás
,
Katalin Kalmár
,
László Cseke
,
László Illényi
,
Dezső Kelemen
, and
Örs Péter Horváth

. 7. A Cuschieri S Weeden J Fielding 1999 Patient survival

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Varga
,
Judit Jeager
,
Ágnes Harmath
,
Botond Berecz
,
Tímea Kollár
,
Barbara Pete
,
Zsófia Magyar
,
János Rigó jr.
, and
Éva Romicsné Görbe

al.: Improving survival of extremely preterm infants born between 22 and 25 weeks of gestation. Obstet. Gynecol., 2012, 119 (4), 795–800. Tyson, J. E., Parikh, N. A., Langer, J., et al.: Intensive care for

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Rajnics
,
László Krenács
,
András Kenéz
,
Zoltán Járay
,
Enikő Bagdi
, and
Judit Demeter

Kim, T. M., Park, Y. H., Lee, S. és mtsai: Local tumor invasiveness is more predictive of survival than International Prognostic Index in stage IE/IIE extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type. Blood, 2005, 106 , 3785

Restricted access