Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "szélerózió" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

kiadvány . B artus M. , F arsang A. , S zatmári J. , B arta K. 2013 . Szélerózió becslése és modell alapú területhasználat optimalizáció a

Open access

Szélerózió okozta talaj-, humusz- és tápanyag-áthalmozás különbségeinek feltárása különböző szerkezeti adottságú csernozjom talajokon terepi szélcsatorna kísérletek alapján

Exploring the differences in soil, humus and nutrient accumulation caused by wind erosion on chernozem soils with different structural properties by field wind tunnel experiments

Agrokémia és Talajtan
Authors:
Andrea Farsang
,
Károly Barta
,
József Szatmári
, and
Máté Bartus

Szélcsatorna Kísérletekre Alapozott Szélerózió Veszélyeztetettség Becslése Agrokémia És Talajtan . 68 . ( 2 ) 225 – 242 . Bielders , C.L ., Rajot , J ., Amadou , M . , 2002 . Transport Of Soil And Nutrients By Wind In Bush Fallow Land And Traditionally

Open access

talajok szélerózió okozta tápanyagáthalmozódásának becslése szélcsatorna kísérletekkel. Agrokémia és Talajtan. 60 . 87–102. Farsang A Csernozjom talajok szélerózió okozta

Restricted access

. 372–383. Bodolay I.-né, Máté F. & Szűcs L., 1976. A szélerózió hatása a Bácskai löszháton. Agrokémia és Talajtan. 25 . 96–103. Borsy Z., 1972. A szélerózió

Restricted access

, A. , Barta , K. , Szatmári , J. , Bartus , M. , 2017 . Szélerózió okozta humusz-és tápanyag áthalmozás terepi szélcsatorna kísérleteken alapuló értékelése Dél-alföldi csernozjom talajokon . Talajvédelem . 1 . 317 - 327

Restricted access

A bemutatott tanulmányok alátámasztják MCBRATNEY és ODEH (1997), valamint JETTER és KOK (2014) összegzését, akik a fuzzy modellezés jelenlegi helyzetének részletes értékelése során kifejtették, hogy a fuzzy rendszerek és modellek a jövő fontos kutatási eszközei lehetnek. A „lágy” számítási módszerek a talaj- az, agrár- és a környezettudományok területén egyre nagyobb teret hódítanak meg. Nagy előnyt jelent a bizonytalan, nem vagy nehezen számszerűsíthető adatok használatának és a határvonalak nem éles, kategóriánként eltérő kijelölésének lehetősége. Megfelelő matematikai és interdiszciplináris kutatói hátteret feltételezve egyszerű, gyors és olcsó módszer, amely a hagyományos eljárásoknál pontosabb, és a laikusok által is értelmezhető eredményeket szolgáltat.

Restricted access

törvényszeruségei és védekezés a szélerózió ellen . Akadémiai doktori értekezés . Kézirat . pp. 322 . Borsy , Z. , 1977 . A magyarországi

Restricted access