Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "szabványosítás" x
  • All content x
Clear All

. Bölcskei A . 2010 . A szabványosítás online vetülete: angol nyelvű webhelyek . Magyar Terminológia 3 ( 1 ), 21 – 40 . 6. Cabré M. T

Restricted access

Absztrakt

A szabványosított terminológiák alapvető fontosságúak számos cél és alkalmazás számára, mert a definiált terminusok és az egyéb szerkesztett tartalom:

  • – kulcsfontosságú a szabványok konzisztenciájának és koherenciájának biztosításához;
  • – garantálja az alapfogalmak nemzetközi szintű érthetőségét;
  • – segítségével elkerülhető, hogy az ISO és tagjai eltérjenek a szabályoktól;
  • – segítségével elkerülhetők a nemzeti és nemzetközi szabványok közötti ellentétek;
  • – segíti az ISO tagjait, hogy a saját nemzeti szabályozásukat a Nemzetközi Szabványokhoz igazítsák;
  • – referenciaként szolgál a szabványfejlesztő szervezetek (mint pl. az OASIS) és a szabványügyi szervezetek számára (mint pl. OECD, UNESCO, WHO, ENSZ/Európai Gazdasági Bizottság), valamint az egyéb „előíró” szervezetek számára, nemzetközi, régiós és nemzeti szinteken egyaránt;
  • – lehetővé teszi, hogy a szakemberek és végeredményben bármelyik felhasználó vagy újrafelhasználó megbízhasson az ilyen „minőségi pecséttel ellátott” adatokban.

Ezen túl, a terminológiai munka szabványosított és harmonizált alapelvei és módszerei nem csak a kommunikáció területén bizonyulnak hasznosnak, hanem egyben a jó minőségű fordítás alapkövetelményei is. Ma ezek alapvető elemei a terminológia tudományának, és egyben a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO/TC 37 „Terminológia és más nyelvi források műszaki bizottságának” munkaterülete is. Másrészről, a terminológiai szabványosítás még mindig számos rejtett és nyilvánvaló problémával küzd. Egyrészt, mert bonyolult, nem vonzó és nem gyümölcsöző területnek tartják, másrészt, mert nem rendelkezik megfelelő képzéssel, irányítással, és felhasználóbarát rendszertámogatással stb. Ebben az írásban néhány fent említett problémára igyekszünk megoldási javaslatot adni. A cikk második részében áttekintjük az ISO folyamatban lévő fejlesztéseit.

Restricted access

Irodalom Bölcskei A. 2010 . A szabványosítás online vetülete: angol nyelvu webhelyek . Magyar Terminológia 3 ( 1

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány három nemzetközi (International Organization for Standardization; International Electrotechnical Commission; International Telecommunication Union), három regionális (European Committee for Standardization; European Committee for Electrotechnical Standardization; European Telecommunications Standards Institute) és hat nemzeti (BSI British Standards; National Standards Authority of Ireland; American National Standards Institute; Standards Council of Canada; Standards Australia Limited; Standards New Zealand) szabványosítással foglalkozó szervezet webhelyének tartalmát mutatja be. A weblapok törekszenek meggyőzni az oldalak látogatóit a szabványosítás gazdasági és társadalmi hasznosságáról; informálnak a szervezetek felépítéséről és működéséről; árulnak érvényben lévő szabványokat; elmagyarázzák, miként kivitelezhetők a szabványkidolgozási projektek, a megfelelőségértékelési és igazolási eljárások, valamint részvételre buzdítanak. Két másik, a szabványosítással kapcsolatos ismeretek minőségi oktatásának szentelt webhely is tárgyalásra kerül. A szerző két terminológiai adatbázis (Electropedia: International Electrotechnical Vocabulary és IEC Glossary: Compilation of electrotechnical terminology) ismertetése és a fent említett intézmények által kínált alkalmazott nyelvészeti szolgáltatások bemutatása kapcsán igyekszik feltárni a szabványosítás nyelvészeti vonatkozásait is.

Restricted access

Absztrakt

A szabvány az élet minden területén a megismételhetőségnek, a kölcsönös elfogadásnak és a szándékos vagy véletlen félreértés elkerülésének eszköze. Önként vállalható, közmegegyezéssel létrehozott feltételrendszer. Egyesíti magában a hagyományos és a legkorszerűbb ismereteket (fogalmak, műszaki jellemzők, vizsgálati módszerek, eljárások stb.).

Restricted access

Summary

This contribution focuses on domain-specific multilingual structured content (including terminology). In eApplications, such as eBusiness, eHealth, eLearning, etc., terminology today is mostly embedded in or combined with other kinds of content (most frequently occurring in specialized texts) – increasingly, however, occurring in combination with other kinds of structured content. In order to make the development of structured content less expensive (because of its labour-intensiveness), new methods for web-based, distributed, cooperative creation of structured content (and the respective workflow management) are needed.

This adds a new dimension to technical and other kinds of interoperability: content interoperability, a fundamental requirement for achieving the aims of the semantic web. ISO/TC 37 “Terminology and other language and content resources” is gradually moving into this area, bringing in its competence and experience with the data modelling of multilingual terminological data and other language resources (LRs) from the point of view of ‘content’ as seen by domain experts.

A new generation of content repositories, such as the ISO Concept DataBase (ISO/CDB), the DIN Properties Dictionary and the eCl@ss multilingual product classification are important developments in the direction outlined above. They are based on international standards, which will also pave the way for new kinds of certification and quality management in the enterprise.

Restricted access

Summary

The present paper represents an overview of the work of the Committee TE21 of the Hellenic Organization for Standardization (ELOT). The main activities are presented under the subtitles Administrative organization, Mission, Operation, The production plan, The communication plan and more details about activities in this field are provided.

Restricted access

: Verda Stelo. 97/98. 4. Wüster , E. 1931 . Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik. [Nemzetközi nyelvi szabványosítás a technikában

Restricted access

Absztrakt

A cikk áttekinti a romániai terminológia helyzetét. Röviden felvázoljuk a terminológia fejlődésének fontosabb lépéseit, majd kitérünk a terminológia műveléséhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokra is. A főbb terminológiai tevékenységek a “Kutatás” és “Kiadványok” alcímek alatt olvashatók. Az ezt követő részek, az “Információ és dokumentáció”, a “Szabványosítás” és a “Hálózatépítés” további részletekkel szolgálnak tevékenységi körünkről, és teljesebbé teszik a képet.

Restricted access