Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "szervezetszociológia" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány a bírósági szervezetek működését elemzi. Bemutatja azokat a szervezeti mechanizmusokat, amelyek a korrupciót megalapozzák. A problémát a szervezeti hatalmi rendszer elemzésére alapozza. Kimutatja, hogy a bíróság olyan szervezet, amely nem a klasszikus erőforrás elméleti megközelítéssel írható le. A bíróságok felelőtlen szervezetek, amelyek immunisak a környezeti visszacsatolásra. A szervezet működéséből hiányzik a kontroll is. Különösen élesen jelentkezik ez a probléma azoknál az eljárásoknál, ahol szakértő bevonására is sor kerül. A tanulmány elméleti elemzéseihez felhasznál a témában készített interjúkat és dokumentumokat is.

Restricted access

Szervezeti hatalom és konfliktus

Esettanulmány a nemzetbiztonsági szolgálatok átszervezéséről

Társadalomkutatás
Author: Gábor Budai

A dolgozat a titkosszolgálatok átszervezése nyomán lezajló hatalmi játszmákat és konfliktusokat teszi vizsgálat tárgyává szervezetszociológiai nézőpontból. Ennek megfelelően először röviden áttekinti a nemzetbiztonsági szolgálatok rendszerváltás utáni kiépülését, és felvázolja az államigazgatáson belüli strukturális-funkcionális helyüket. Ezt követően kerül sor a reformelképzelé__

Restricted access

A politikai korrupció szervezeti struktúrája

Egy lehetséges szervezetszociológiai modell

Társadalomkutatás
Author: István Jávor

A tanulmány a szervezetek közötti hatalmi és érdekkapcsolatok elemzésére fókuszál. Azt vizsgálja, hogy hogyan működnek ezek a kapcsolatok, és milyen hatalmi érdekek, szervezeti és egyéni viselkedések mozgatják az együttműködést. Három szereplő, a pol__

Restricted access

, Englewood Cliffs, N. J. Power in and around organizations Perrow, Ch. (1997): Szervezetszociológia. Osiris Kiadó, Budapest

Restricted access

. Macmillan, London. Industry and labour. Jávor I. (1993): A szervezetszociológia gondolati rendszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Restricted access

1998 Perrow, C. (1994): Szervezetszociológia. Osiris-Századvég , Panem-McGraw Hill, Budapest. Perrow C

Restricted access