Search Results

You are looking at 1 - 10 of 42 items for :

  • "sztereotípiák" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A homoszexualitás minden korban létezett: voltak korok, amelyekben elítélték, büntették a homoszexualitást, majd betegségnek, később normasértésnek tekintették. Manapság néhány országban már szabadon választott életforma. A homoszexualitást számos sztereotípia övezi ma is, amelyhez az is hozzájárul, hogy a homoszexuálisok sajátosságait nehéz felmérni rejtőzködésük miatt. Jelen tanulmány célja, hogy megtudjuk, hogyan vélekednek magukról a homoszexuálisok, illetve hogyan vélekednek róluk a heteroszexuálisok. A véleményeket a leggyakoribb sztereotípiák tükrében értékeltük. A strukturált interjúk 11 fő heteroszexuális és 10 fő homoszexuális alannyal készültek. Az eredmények azt mutatják, hogy a bűn és a betegség diskurzus, néhány kivételtől eltekintve, már nem része a sztereotípiáknak. Az is jól látható, hogy a sztereotípiáknak van valóságalapjuk, azonban sok esetben éppen maguk a homoszexuálisok azok, akik elfogadják ezeket.

Restricted access

) Amikor a sztereotípiák sztereotipizáláshoz vezetnek: Sztereotípiák használata a személypercepcióban. In Hunyady Gy., Nguyen Luu L. A. (szerk.) Sztereotípiakutatás - Hagyományok és irányok . 133-150. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Restricted access

HUNYADY GY. (1996) Sztereotípiák a változó közgondolkodásban . Akadémia Kiadó, Budapest Sztereotípiák a változó közgondolkodásban LOBEL, T

Restricted access

vizsgálata . Tankönyvkiadó, Budapest Hunyady Gy. (1996) Sztereotípiák a változó közgondlkodásban . Akadémiai Kiadó, Budapest Hunyady Gy. (1997) A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe

Restricted access

Pszichoszomatika , 5: 27—53. Hunyadi Gy. (1996): Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Akadémiai Kiadó, Budapest Hunyady Gy. (1997): A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. Új Pedagógiai

Restricted access

Lehrwerken 1994 Hunyady, Gy. (1996) Sztereotípiák a változó közgondolkodásban (Akadémiai: Budapest

Restricted access

Nikétas Chóniatés a 12. század legjelentősebb és legismertebb bizánci történetírója. A dolgozat célkitűzése a szerző magyarokról szóló tudósításainak vizsgálata, különös tekintettel a történetíró magyarokról kialakított képére. Az elemzés kisebb részben a Chóniatés alkalmi beszédeiben található elszórt adatokra, nagyobb részben kortörténetének magyarokra vonatkozó szemelvényeire támaszkodik. A szöveg vizsgálata alapján két főbb következtetést vonhatunk le: 1. Nikétas Chóniatés magyarságképét alapvetően kora sztereotípiái határozták meg, de olykor már érezhető nála is a 12. századi Bizánc nyitottabb magatartása az idegenekkel szemben. 2. Chóniatés elbeszélésében a magyarok ugyanúgy „statiszták” csupán, mint a többi nem bizánci nép, az ábrázolás pedig gyakran a szerző történetírói felfogásának van alárendelve.

Restricted access

attitüdök és hiedelmek. In Banaji, M. R. (szerk.) Rejtözködö attitüdök és sztereotípiák. 255-283. Osiris, Budapest A nökkel és a férfiakkal kapcsolatos tudattalan attitüdök és hiedelmek

Restricted access

A férfi emlőrák előfordulását, kockázati tényezőit, valamint a pszichológiai sajátosságok etiológiai szerepét övező információhiány mellett, az érintettek tájékozódását, gondozását és a betegséggel való megküzdésüket hamis hiedelmek is nehezítik. A szakirodalmi adatok áttekintését a nemi szerep szocializációjának rövid jellemzésével egészítettük ki, abban a meggyőződésben, hogy az interiorizált maszkulin sztereotípiák figyelembe vétele elengedhetetlen a betegek adekvát pszichés támogatásának tervezésében.

Restricted access

. HUNYADY, György 1996: Sztereotípiák a változó közgondolkodásban [Stereotypes in changing public thinking]. Budapest: Akadémiai. Sztereotípiák a változó közgondolkodásban [Stereotypes in changing public thinking]

Restricted access