Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "szubsztrát indukált respiráció" x
  • All content x
Clear All

szubsztrát indukált respirációs módszerrel. Agrokémia és Talajtan. 41 . 227--240. Néhány magyarországi talaj mikrobiális biomassza-C tartalmának meghatározása kloroform fumigációs és szubsztrát indukált respirációs módszerrel

Restricted access

. 49 491 504 SZILI-KOVÁCS T., 2004. Szubsztrát indukált respiráció a talajban. Agrokémia és Talajtan. 53 . 195

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Tibor Szili-Kovács, Ágnes Zsuposné Oláh, János Kátai, Ilona Villányi, and Tünde Takács

fumigációs és szubsztrát indukált respirációs módszerrel. Agrokémia és Talajtan. 41. 227–240. Szili-Kovács , T. & Takács , T., 2008. A talajminőség mikrobiológiai indikációja: lehetőségek és korlátok. In

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Tibor Szili-Kovács, Ágnes Bárány, Anna Füzy, Tünde Takács, Gergely Krett, Ramóna Kovács, and Andrea Borsodi

A szikes talajok szélsőséges vízháztartásuk, nagy sótartalmuk és alkalikus kémhatásuk miatt az élőlények alkalmazkodását alaposan próbára teszik. A talaj mikrobiális közösség katabolikus aktivitás mintázatát hasonlítottuk össze három szikes tó, a Böddi-szék, a Kelemen-szék és a Zab-szék (Felső-Kiskunsági szikes tavak) partközeli vegetációjának rizoszférájában az iszaptól a zsiókáson és a mézpázsiton keresztül a homoki legelőig. Feltételeztük, hogy a szikes jellegben és a növényzetben meglévő különbségek a mikrobiális közösségre is hatást gyakorolnak. Kezdeti eredményeink azt mutatták, hogy a szubsztrát hasznosítási mintázat alapján az egyes minták jól elkülönültek egymástól. Az alaprespiráció elsősorban a talaj humusztartalmával mutatott szoros összefüggést. A katabolikus aktivitás mintázatokat 5 szubsztrát alapján a gázkromatográfiás SIR méréssel a pH és EC, míg 15 szubsztrát alapján mikrorespirációval a pH és humusztartalom szignifikánsan befolyásolta, a növényzet közvetlen hatása kevésbé volt igazolható.

A szélsőséges talajtulajdonságokkal jellemezhető élőhelyeken, mint amilyenek a szikesek, a növények túlélésében az arbuszkuláris mikorhiza (AM) gombák fontos szerepet játszanak. Az AM gombák kolonizációjában jelentős különbség adódott két domináns növényfaj, a sziki őszirózsa és a sziki mézpázsit között, az előbbi jóval erőteljesebb kolonizációt mutatott. Ugyanazon növényfaj AM kolonizációja a három területen eltérő volt, ami nem magyarázható a talaj tulajdonságokkal.

A kutatást az OTKA (K 108572) támogatta.

Restricted access

Szili-Kovács T. , 2004. Szubsztrát indukált respiráció a talajban. Agrokémia és Talajtan. 1 . 1–22. Szili-Kovács T Szubsztrát indukált respiráció a talajban

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Mónika Knáb, Tibor Szili-Kovács, Klaudia Kiss, Márton Palatinszky, Károly Márialigeti, János Móga, and Andrea Borsodi

Szili-Kovács, T.: Szubsztrát indukált respiráció a talajban (szemle). Agrokémia és Talajtan 53 , 195–214 (2004). Szili-Kovács T. Szubsztrát indukált respiráció a talajban (szemle

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Gergely Ujvári, Andrea Borsodi, Júlia Margit Aszalós, Melinda Megyes, Márton Mucsi, Attila Szabó, and Károly Márialigeti

Szili-Kovács T . ( 2004 ) Szubsztrát indukált respiráció a talajban . [review] Agrokémia és Talajtan 53 . ( 1-2 ) 195 - 214

Restricted access

szennyezett talajokban. Agrokémia és Talajtan. 56. 161–172. Szili-Kovács T., 2004. Szubsztrát indukált respiráció a talajban. Agrokémia és Talajtan. 53. 195–214. Szili-Kovács T

Restricted access