Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "társadalmi részvétel" x
Clear All

. Társadalomkutatás 26. évf. 3, 371–388. Szirmai V. – Baráth G. – Molnár B. – Szépvölgyi Á. (2005): Kinek az érdeke a társadalmi részvétel környezetvédelmi ügyekben? ÖKO/Ökológia – Környezetgazdálkodás – Társadalom 13. évf. 1–2, 46

Restricted access

. Vári A. (1997b): A környezeti döntésekben való társadalmi részvétel és konfliktuskezelés fejlődése Magyarországon. In: Kárpáti Z. (szerk.) Társadalmi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja

Restricted access

Az Európai Unió új tagjaként Magyarország számára is kötelező az EU Víz Keretirányelvben előírt célok elérése, azaz a vizek „jó állapot”-ba hozása s az ehhez kapcsolđ3

Restricted access

2002 Bodorkós, B. (2010): Társadalmi részvétel a fenntartható vidékfejlesztésben. A részvételi akciókutatás lehetőségei (Public Participation in

Restricted access

Blue (Maculinea teleius) – Initial Experiences of a Trial Treatment] . Természetvédelmi Közlemények ( 15 ): 257 – 268 . Lajos , Veronika 2014 Alkalmazott szemléletű társadalomtudomány: társadalmi részvétel, kollaboratív etnográfia és

Restricted access