Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "társadalmi kontextus" x
  • All content x
Clear All

* A tanulmány az NKFIH NN 124539 számú pályázat ( Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl ) támogatásával jött létre.

Restricted access

* A tanulmany az NKFIH NN 124539 szamu palyazat ( Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl ) tamogatasaval jott letre.

Open access

BESZÁMOLÓ A BYZANZ UND DAS ABENDLAND VII. KONFERENCIÁRÓL

(ELTE Eötvös József Collegium -2019. november 25-28.)*

Antik Tanulmányok
Author: HORVÁTH LÁSZLÓ

* A konferencia és a beszámoló az NKFIH 124539 ( Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizánconinnen és túl ) pályázat támogatásával valósult meg.

Restricted access

* A tanulmány az NKFIH NN 124539 számú pályázat ( Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl) támogatásával készült.

Open access

Bizánc bukásának „relatív” történelemfilozófiai értelmezése

Megjegyzések az imbrosi Kritobulos történelemszemléletéhez

Antik Tanulmányok
Author: Tóth Iván

* A tanulmány az NKFIH NN 124539 sz. „Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl” pályázat, valamint a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával készült.

Restricted access

A kutatás két többségi társadalom, a magyar és az olasz, cigányságról alkotott szociális reprezentációját tárja fel több módszeres megközelítéssel. A jelentéskonstrukciókban talált különbségeket konstruktivista nézőpontból értelmezi: a két kontextus e specifikus többség/kisebbség viszonyának különbségeivel és az általános társadalomtörténethez szorosan kapcsolódó többségi identitáskonstrukciók minőségi különbségeivel magyarázza.

Restricted access

* A tanulmány az NKFIH NN 124539 számú „Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl” című pályázat, a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja és az Információs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19

Open access

A kert fontos épített természeti környezet az ember számára. A kertalkotók kompozícióikat elsosorban a természeti elemekre formálják. A kerttervezok nem az alkotórészek teljes átalakítására, hanem inkább azok tervszeru elrendezésére törekszenek, hiszen a kertmuvészet célzottan esztétikai-érzelmi igényeket szolgál. Kevéssé feltárt, ugyanakkor fontos terület a kertek és kertépítészeti stílusok környezetpszichológiai jelentése. A kert környezetpszichológiai jelentése többek között például kifejezheti a kertalkotó ember és a természet viszonyát. Két alapveto kertstílust szokás megkülönböztetni: 1. formális kerttípus, amelyben a muvi oldal a meghatározó - ebben a kertben az ember uralja a természetet. 2. kötetlen, tájképi stílus, amelyben természetesség uralkodik. A kompozíció a természetit emeli ki: a kert - alakított formában - maga a természet. A tanulmányban néhány ázsiai és európai kerttípus összehasonlításával szemléltetjük, hogy az épített természeti környezetek egyik speciális formájának, a kertnek és alkotóelemeinek pszichológiai jelentését befolyásolja a kulturális és társadalmi kontextus.

Restricted access

1 77 86 Bodor Á. (2013a): „Mivel van baj?” — A társadalmi kontextus megjelenése az innovációs szakemberek problémaérzékelésében. In: Gál Z. (szerk

Restricted access

Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl” című pályázat támogatásával készült.

Restricted access