Search Results

You are looking at 1 - 10 of 188 items for :

  • "történelem" x
  • All content x
Clear All

, 3, 245–253. Carr, D. (1999) A történelem realitása. In N. Kovács T., Thomka B. (szerk.) A kultúra narratívái. Narratívák 3 . 69–84. Kijárat, Budapest Cohn, M. A., Mehl

Restricted access

prior to 1526. [Szemelvények az 1526 előtti magyar történelem forrásaiból.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993; pp. 3–18. [Hungarian] 8 Lizbauer XF. Collection of Hungary’s Historic Public

Open access

A robotsebészet története mindössze 22 évvel ezelőtt kezdődött. A cikk röviden áttekinti a robotika és a robotsebészet történetét, tárgyalja a da Vinci telemanipulátor-rendszert, valamint néhány más kereskedelmi és kísérleti robotsebészeti fejlesztést, és hangsúlyozza a virtuális realitás alapú sebészeti és robotsebészeti szimuláció fontosságát. A robotsebészetnek megvan a maga helye a következő koncepciók keretében: 1. komputerrel támogatott sebészet, 2. komputert integráló sebészet, 3. sebészeti automatizáció, 4. sebészeti rendszerintegráció és 5. mesterséges intelligencia. Végül felhívja a figyelmet néhány hasznos információs forrásra a robotsebészettel kapcsolatban.

Restricted access
European Journal of Mental Health
Authors: Béla Buda, Teodóra Tomcsányi, János Harmatta, Roger Csáky-Pallavicini, and Gábor Paneth

Losonczi , Á. (2005) Sorsba fordult történelem (Holnap: Budapest). Losonczi Á. Sorsba fordult történelem 2005

Restricted access

A cikk az European Social Survey Európa 27 országában, országos reprezentatív mintákon 2008-ban elvégzett kérdőíves kutatás értékek választásával kapcsolatos adatai elemzésének eredményeire épül. Az elemzés során arra voltunk kíváncsiak, hogy a huszonegyedik század Európájában az emberek értékválasztásainak mintái mutatnak-e összefüggést Európa három középkori régiójával, melyek létét Szűcs Jenő történeti elemzéssel kimutatta. Elemzésünk eredményei azt bizonyítják, hogy a feudalizmus szerkezeti mintái szerint fejlett egykori Nyugat-Európa, a fejletlen Kelet-Európa, valamint a két régió között elhelyezkedő Közép-Európa a mai európai társadalom kulturális térképén is megtalálható. A különbség csak annyi, hogy a XXI. században Észak-Európa vette át az egykori Nyugat-Európa vezető szerepét.

Restricted access

, 28 (4), 301–317. László J., Fülöp É. (2010) A történelem érzelmi reprezentációja a történelemkönyvekben és naiv elbeszélésekben. In Történelemtanítás – Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) I/3. http

Restricted access

: Evangelisches Verlogswerk, 1959–1975) 3:160–70. Vajda, M. (1992) A történelem vége? Közép-Európa – 1989 (Századvég: Budapest). Vajda M

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Fekete, Mária Gósy, Rozália Eszter Ivády, and Péter Kardos

DianePecherés RolfA. Zwaan(szerk.): Grounding cognition: The role of perception and action in memory, language, and thinking (Fekete István)     253 CsépeValéria: Az olvasó agy (Gósy Mária) 256 Kormos, Judit: Speech production and second language acquisition (Ivády Rozália Eszter)      260 MarosánGyörgy: Hogyan készül a történelem? (Kardos Péter) 263

Restricted access

Hans Scharoun (1893–1972), német modernista építész, munkásságát az utókor jellemzően az ún. organikus modern irányzathoz társítja. Egyedi életútját nagyban befolyásolta a viharos 20. századi európai történelem. Számos rendkívüli alkotása ellenére életműve még mindig nem kellőképpen feldolgozott, illetve megfelelően kiértékelt, az összkép vele kapcsolatban csak lassan válik teljessé. A földrajzi közelség ellenére munkáinak jelentős része magyar viszonylatban nem kellően, vagy egyáltalán nem ismert. Scharoun életpályájának korai, 1933 előtti szakasza meghúzódik a II. világháborút követő rendkívül termékeny és jól ismert időszakának árnyékában, annak ellenére, hogy fiatalon is számos jelentős alkotása született. A két periódus közötti bő évtized történései, az 1933 utáni évek pedig sokáig homályban maradtak, az első ezzel is foglalkozó publikáció csak 1978-ban jelent meg. Nem meglepő, hogy a róla kialakult összkép leegyszerűsítő. Írásunkban arra teszünk kísérletet, hogy Scharoun életművének, annak periódusainak megítélését árnyaljuk, korszakait a történelem tükrében és épületeinek vizsgálataival újraértelmezzük.

Open access

Through the developments of the education sciences and the education system, this study presents two major historical changes of the post World War II period in Hungary – hopes regarding democratic reconstruction and their quelling after 1945, and the aspirations of the years of political change in the 1990s following the collapse of the communist dictatorship to restore and develop a pluralised, democratic society and education system. Through the changes to the conditions surrounding education sciences, the first part of the study displays the consequences of the political dictatorship taking over power, regarding the development of scientific institutions, professional journals, the professional sphere and the lives of individual researchers. It introduces the illusions of the post-war years, the hope of constructing a democratic Hungarian society, the revival of various schools of pedagogy (human sciences, cultural pedagogy, nation-education, popular movements and reform pedagogy trends), and the realisation of pluralism in professional literature. This is followed by the ‘results’ of the communist takeover – establishing political control over scientific institutions, steeping professional manifestations in politics, persecuting civil pedagogies, and sidelining their representatives, regardless of whether their views were opposed or closely related to socialist ideals, and whether they chose political opposition or varying degrees of conformism in their individual behaviour. Pointing to the political, economic and social reasons for the collapse of the dictatorship, the second part of the study lays out the background of the different views concerning the construction of a democratic society – the concepts building on Hungarian precedents and stressing continuity, the efforts calling for copying the examples of western democracies, and finally the proposals drawing on a trusted and particular Central and Eastern European way. The results of the three political and social approaches are three different school systems, education governance systems that are based on different sets of values. As a result of political preferences, these differences on the professional level turned into ammunition in the fight between parties, and consequently raise serious barriers in the way of carrying out democratic change. The final part of the study summarises the changes required that are the basic conditions for decentralising and democratising the education system – accepting pluralism in pedagogy, a new approach to the role of the school and teacher, to understanding freedom and responsibility in pedagogy, to schools open towards society and the parents, and to the necessity of new procedures in the training of teachers.

Restricted access