Search Results

You are looking at 1 - 10 of 539 items for :

  • All content x
Clear All

Balláné K. A., 2000. Az ionkromatográfia lehetőségei és alkalmazása talaj- és nö-vénykivonatok aniontartalmának meghatározására. PhD értekezés. Debrecen. Balláné K. A. & Filep T., 2000. A különböző SO 4 2- /SO 4 2

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Ferenc Ács, Hajnalka Breuer, Klára Tarczay, and Miklós Drucza

E tanulmányban a talaj és az éghajlat közötti kapcsolatot elemeztük. Az elemzést egy Thornthwaite-típusú biogeokémiai modell alapján végeztük, amelyet Thornthwaite(1948) biofizikai modellje és egy empirikus talajlégzés modell (Peng et al., 1998) alkotja. A modell feltételezi az éghajlat, a növényzet és a talaj közötti egyensúlyt, ebből eredően az éghajlat, a növényzet és a talaj időbeli változatlanságát. Számításainkat globális (egy az egész Földre vonatkozó adatbázis) és lokális (egy hazai adatbázis) léptékű éghajlati adatokkal végeztük. Vizsgálatainkban részletesen elemeztük az éghajlat, a tényleges párolgás és a talajlégzés évi és szezonális karakterisztikáinak egymás közötti kapcsolatát. Eredményeink közül a legfontosabbak a következők: - Az éghajlat, a tényleges párolgás és a talajlégzés évi karakterisztikáinak területi mintázatai között egyértelmű kapcsolat fedezhető fel mind globális, mind lokális léptékben. - A tényleges párolgás (100-1000 kg H 2 O·m -2 ·év -1 ) átlagban három nagyságrenddel nagyobb, mint a hozzátartozó talajlégzés (100-1000 g C·m -2 ·év -1 ). A tényleges párolgás értékek összemérhetőek a talajban tárolt vízmennyiséggel. Ezzel szemben a talajlégzés értékek nem mérhetőek össze a talajban tárolt szénmennyiség értékekkel. - A talajlégzés szezonális változásait döntően meghatározza az adott éghajlathoz tartozó évi hő- és vízellátottság. Mivel Magyarországon az évi hő- és vízellátottság értékek között nincsenek nagy különbségek, a talajlégzés különböző klímatípusokhoz tartozó szezonális változásai között az eltérések szintén kicsik. Elemzéseinkben azt is megmutattuk, hogy a hasznos vízkészlet alapvető fontosságú talajparaméter. Változásai módosítják nemcsak a talajból kibocsátott vízgőz- és szén-dioxid-áramokat, hanem az éghajlatot is mind globális, mind lokális léptékben. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy az éghajlat modellezésében a talaj hasznos vízkészletének számításba vétele nélkülözhetetlen. Elemzéseinkben kizárólag a tényleges párolgásra és a talajlégzésre összpontosítottunk, ugyanis a talaj és az éghajlat szempontjából e két anyagáram a legfontosabb. A talaj szempontjából azért, mert a víz és a szén-dioxid, valamint a vele kapcsolatos szén meghatározza a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait; az éghajlat szempontjából pedig azért, mert a vízgőz és a szén-dioxid a légkör két legfontosabb üvegházhatású gáza. 

Restricted access

. Kádár I. , 1995 . A talaj–növény–állat–ember tápláléklánc szennyezodése kémiai elemekkel Magyarországon . MTA TAKI. Budapest

Restricted access

. Magyarország növénytársulásai Buzás I. (szerk.) 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezőgazd. Kiadó. Budapest. Finnern, H. (ed.), 1994. Bodenkundliche

Restricted access

. Soil Sci. Soc. Am. J. 55 563 566 Buzás I. (szerk.), 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv. 2

Restricted access

Buzás I. , 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. Buzás I

Restricted access

. Di Gléria J. 1962 . Talaj- és trágyavizsgálati módszerek . Mezogazdasági Kiadó . Budapest

Restricted access

melléktermékekkel kezelt talaj vizsgálata tenyészedényes modellkísérletben . Agrokémia és Talajtan . 63 . 341 – 352 . G ULYÁS M. , F UCHS M. , F UTÓ Z. , H OLES

Restricted access

Tanulmányunkban a talaj időjárás alakító szerepével foglalkoztunk. Vázoltuk a talaj lehetséges időjárás alakító szerepét mind a nyári, mind a téli évszakban. Elemezve a zivatartevékenységnek a talaj hidraulikus tulajdonságaira való érzékenységét megállapítottuk, hogy az időjárást markánsan meghatározó csapadékhullás nagyon érzékeny a talaj hidraulikus tulajdonságainak változásaira mezo-γ(2–20 km) és mikro- (0–2 km) léptékben (Orlanski, 1975). E vizsgálatok eredményei a lokális talaj adatbázisok alkalmazásának fontosságára is utalnak. Azt ugyan még nem _b

Restricted access

termésére és tápelemtartalmára . Agrokémia és Talajtan . 35 . 95 – 104 . S arkadi J. , 1979 . Az intenzív tápanyagellátás hatása a talaj

Open access