Search Results

You are looking at 1 - 10 of 141 items for :

  • "targeted therapy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

2670 Yau, T., Chan, P., Epstin, R. és mtsa: Management of advanced hepatocellular carcinoma in the era of targeted therapy. Liver Int., 2009, 29 , 10

Open access

Napjainkban az előrehaladott colorectalis carcinoma mindennapos onkológiai kihívásként jelenik meg a kezelőorvos számára. Az utóbbi években bevezetett protokolloknak köszönhetően jelentős terápiás előrelépésnek lehetünk tanúi. A neoadjuváns kemoterápia biológiai válaszmódosítókkal történt kiegészítése nagymértékben növelte a terápiára adott klinikai választ a májmetasztázisos betegek körében. Az ezredfordulót követően egyre gyakrabban találkozunk a májáttétek teljes eltűnésének jelenségével. A májáttétek sebészetével foglalkozó irodalom egyértelmű és világos különbséget tesz a klinikai és patológiai válasz között, ugyanakkor a két válasz között lévő összefüggés pontos kritériumait is rögzítette. A colorectalis carcinoma májmetasztázisainak komplex kezelésében a teljes patológiai válasz jelenti a végső célt. Célok és módszerek: Jelen kutatás 2009. január 1.–2010 augusztus 31. közötti időszakban, 39 betegben vizsgálta a klinikai és patológiai választ. A májreszekciós műtétet neoadjuváns kemo- és targetterápia előzte meg. Eredmények: Teljes patológiai válasz két betegben (5,71%), major patológiai válasz (necrosis >50%) 12 betegben, minor patológiai válasz (necrosis <50%) 22 betegben alakult ki, míg 3 betegben egyáltalán nem volt necrosis. Következtetések: A colorectalis carcinoma májmetasztázisainak neoadjuváns és célzott terápiás kezelése során a patológiai válasz elérésére kell törekedni. Jelenleg a patológiai választ tartjuk a legfontosabb prognosztikus faktornak, amely az R0 reszekciót követő hosszú távú túlélést döntően és alapvetően határozza meg. Ellentmondásos a májmetasztázisok teljes eltűnésének megítélése, mivel műtéttechnikailag ez igen nehéz helyzet elé állítja az operatőrt. Ebben az értelemben az áttétek teljes eltűnése nemkívánatos mellékhatás, amely miatt a stratégia azt kívánja, hogy májmetasztázisos beteg ne legyen „túlkezelve”, amíg az áttét/áttétek teljesen eltűnnek, hanem a multidiszciplináris onkoteam hozza meg időben a döntést a májműtét indikációját illetően a még lokalizálható metasztázis/metasztázisok eltávolítására. Orv. Hetil., 2010, 47, 1956–1960.

Restricted access

Abstract  

Several human tumors such as neuroendocrine tumors, medullary thyroid carcinoma, etc., express somatostatin receptors which specifically bind somatostatin and its analogues such as lanreotide, octreotide, etc. In order to prepare a therapeutic agent for targeting such tumors, attempts were made to prepare 90Y-DOTA-Lanreotide. Lanreotide could be successfully conjugated with the macrocyclic chelating agent DOTA (1,4,7,10-tetraaza cyclododecane tetracetic acid) which forms stable complexes with 90Y. 90Y-DOTA-Lanreotide could be prepared in >98% radiochemical purity and remained stable for 72 hours at room temperature. The tracer showed specific binding to A431 cells. Biodistribution studies in C57BL6 mice bearing melanoma showed ∼1.3% uptake pergram of tumor at 24-hour p.i.

Restricted access

F Petrelli 2008 Toxicity of targeted therapies in elderly patients Expert Rev Anticancer Ther 8 1965 1976

Restricted access

vascular endothelial growth factor action by SS18-SSX and composite vascular endothelial growth factor- and chemokine (C-X-C motif) receptor 4-targeted therapy in synovial sarcoma. Cancer Sci., 2014, 105 (9

Restricted access

Summary  

Due to interesting biological properties of palladium-thiosemicarbazono complexes, production of a 103Pd-labeled anti-cancer complex, i.e., [103Pd]-2-acetylpyridine 4N-methylthiosemicarbazone ([103Pd]-APMTS) was developed. Palladium-103 (T 1/2 = 16.96 d) produced via the 103Rh(p,n)103Pd nuclear reaction using natural rhodium target, was separated from the irradiated target material. Proton energy was 18 MeV with 200 mA irradiation for 15 hours (final activity 700 mCi of 103Pd2+, RCY>95%, radionuclidic purity>99%). The final activity was eluted in form of Pd(NH3)2Cl2 in order to react with 2-acetylpyridine-4 N-methylthiosemicarbazone to yield [103Pd]-APMTS. Chemical purity of the final product was confirmed to be within the accepted limits by polarography. [103Pd]-APMTS was prepared with a radiochemical yield of more than 80% at room temperature after 3 hours. The labeling reaction was optimized for time, temperature and radioactivity and ligand ratio. A mixture of APMTS and Pd activity in ethanol was heated at 90 °C for 3 hours followed by reverse phase SPE purification using C18 plus Sep-Pak. Radiochemical purity of more than 99% using RTLC and specific activity of about 12500 Ci/mol was obtained. The stability of the tracer was checked in the final product and the presence of human serum at 37 °C up to 3 hours. The partition coefficient of the final complex was determined by octanol : saline buffer distribution.

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors:
A. Jalilian
,
L. Mirsadeghi
,
Y. Yari-kamrani
,
P. Rowshanfarzad
,
M. Kamali-dehghan
, and
M. Sabet

Abstract  

Copper-64 was produced as a by-product of 55Co via 64Ni(p,n)64Cu by 15 MeV proton bombardment of natNi resulting in a thick target yield of 5.31 MBq/μAh (143.5 μCi/μAh) and a radiochemical separation yield of 95% (radionuclide purity >97% after 25 hours of bombardment). Rituximab was successively labeled with [64Cu]-CuCl2. N-succinimidyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA-NHS) was prepared at 25 °C using DOTA and N-hydroxy succinimide (NHS) in CH2Cl2 followed by the addition of 1 ml of a Rituximab pharmaceutical solution. Radiolabeling was performed at 37 °C in 3 hours. Radio thin-layer chromatography showed an overall radiochemical purity of 90–95% at optimized conditions (specific activity=30 GBq/mg, labeling efficacy; 82%) using various chromatography systems. The final isotonic 64Cu-DOTA-Rituximab complex was passed through a 0.22 μm filter and checked by gel electrophoresis for radiolysis control. Stability of the final product was checked in the formulation and in presence of human serum at 37 °C.

Restricted access

Az IGHV mutációanalízis jelentősége krónikus lymphocytás leukémiában

IGHV mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Viktória Fésüs
,
Ediz Eyupoglu
,
Richárd Kiss
,
Emma Ádám
,
András Kozma
,
Zoltán Mátrai
, and
Csaba Bödör

Absztrakt:

Bevezetés: Az elmúlt években megjelent új célzott terápiás szereknek köszönhetően nagy áttörés történt a krónikus limfocitás leukémia kezelésében, különösen a magas rizikójú betegcsoportban. Az optimális kezelés megválasztásának elősegítése céljából egyre több biomarker kerül be a nemzetközi ajánlásokba, melyek rutinszerű vizsgálata értékes prognosztikus vagy prediktív információt szolgáltat. Jelenleg a legmegbízhatóbb paraméterek közé sorolják a szérum β-2-mikroglobulin szintet, a TP53-státuszt és az immunglobulin-nehézlánc gén (IGHV) mutációs státuszt. Célkitűzés: Jelen tanulmány célja az IGHV mutációs státusz eloszlásának vizsgálata, továbbá, az IGHV-státusz prognosztikai és prediktív szerepének, valamint hazai rutinszerű vizsgálatának ismertetése volt. Anyag és Módszer: Az IGHV mutációanalízist Sanger-szekvenálással végeztük el 173 krónikus lymphocytás leukémiában szenvedő beteg esetében a legújabb nemzetközi ajánlásoknak megfelelően. A kapott eredményeket online platformok segítségével értékeltük. Eredmények: A betegek 54%-ában nem mutált, 40%-ában mutált és 6%-ában borderline IGHV-t azonosítottunk. A mutált IGHV génnel rendelkező betegcsoport teljes túlélésben és az első kezelésig eltelt időben egyaránt szignifikánsan kedvezőbb (p < 0,0001) kimenetellel bírt a nem mutált csoporttal összehasonlítva. Következtetések: Az IGHV mutációs státusz megbízható prognosztikus biomarker, melynek rutinszerű vizsgálata a nemzetközi ajánlásokban is kötelező elemként szerepel már. A mutációanalízis elvégzésével magas rizikójú betegek azonosíthatók, akik számára a közeljövőben ígéretes választás lehet majd az újonnan megjelent célzott terápiák egyike.

Restricted access

Absztrakt

A csontáttétképzés számos szolid daganat progressziójának jellegzetessége, mely kiváló példát szolgáltat az áttéti folyamat szervspecificitására. Megvalósulása mind a vénás, mind az artériás rendszeren keresztüli szóródás révén történhet. Az oszteolitikus vagy oszteoplasztikus áttétek keletkezése eltérő molekuláris útvonalakat feltételez, de a gyakorlatban a két folyamat keveredése révén zajlik. Mai tudásunk szempontjából alapvető jelentőségű az oszteoklasztok daganatsejtek általi aktiválódása és az ennek révén létrejövő csontreszorpció, mely a csontbomlás ördögi körének kialakulásához vezet. A csontáttétek kezelésében forradalmat jelentett az oszteoklaszt–csontmatrix kölcsönhatást gátló biszfoszfonátok felfedezése és klinikai sikere. A folyamat molekuláris alapjainak tisztázása azonban újabb terápiás célpontokat jelölt meg az oszteoklaszt-differenciálódásban, melyet a a TNF-receptorcsalád egyik tagja, a RANK–RANK-ligand rendszer szabályoz. Ennek az új terápiás megközelítésnek életképességét már sikeres klinikai vizsgálatok támasztják alá, melyekben RANKL-ellenes antitestet alkalmaztak. Ennek klinikai sikeressége tovább erősíti azt a nézetet, hogy a daganatokban zajló molekuláris történések pontos megismerése képezi az alapját az egyre hatékonyabb terápiás eljárások kifejlesztésének.

Restricted access

Emlőműtéttől a HER2-státuszig, avagy a sebész szerepe a molekulárisan célzott terápiában

From breast surgery to HER2 status: the role of the surgeon in molecular targeted therapy

Magyar Sebészet
Author:
Zsuzsanna Kahán

Absztrakt

Napjainkban az onkológiai kezelés új korszakát éljük: egyre nagyobb teret kap az egyénre szabott, molekuláris diagnosztika és a célzott terápia. Az új lehetőségek átalakították a szemléletünket, és a terápiás döntéshozatalt. A megváltozott klinikai gyakorlat eredményeképpen a daganatos betegek gyógyulási illletve kezelési eredményei tovább javultak. A molekulárisan célzott terápia sikerességére vonatkozó egyik első elméleti és gyakorlati jelentőségű példa a HER2-pozitív emlőrák kezelésére kifejlesztett trasztuzu-mab alkalmazása. A trasztuzumab a HER2-pozitív korai emlőrák adjuváns kezelésének részeként adva drámaian javítja a gyógyulás esélyét. A betegek sikeres interdiszciplinális ellátásában a sebésznek kettős felelőssége van: egyrészt a daganat eltávolításával megteremti a kuratív kezelés alapját, másrészt a meg-felelő minőségű műtéti szövetminta biztosításával hozzájárul a terápiát, és ezáltal a beteg sorsát befolyásoló molekuláris labordiagnosztika eredményességéhez, illetve közvetve az egyénre szabott, műtét utáni kezeléshez.

Restricted access