Search Results

You are looking at 1 - 10 of 32 items for :

  • "technical progress" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

We argue that the information technology revolution has brought about the differentiation of secular capital-using and labour-saving direction of technical change. Based on the example of the US manufacturing industry, asset and sector specific differences in the bias of technical change are documented. While the clear ICT- and intangible capital-using bias of technical change is well-documented in the literature, this paper provides evidence for the non-ICT capital-saving bias of technical change in the fifth Kondratieff cycle. In the past decade the US manufacturing sector displayed a noticeable deceleration of capital accumulation and capital intensity increase, a trend that diverges from the one observed in the other two sectors of the economy: in agriculture and in services. Non-ICT capital-saving technical change provokes increasing divergence between the development strategies of technological followers (characterised by tangible investment-led growth, and increasing capital-output ratios), and of technological leaders (marked by increasing intangible capital-intensity and diminishing tangible capital-intensity).

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Jonathan F. Cogliano
,
Roberto Veneziani
, and
Naoki Yoshihara

to measure and understand some important characteristics of capitalist economies – such as the dynamics of productivity and profitability, or the implications of technical progress – that are not immediately visible by focusing on monetary magnitudes

Restricted access

Abstract  

In this article the research topics dealt with at Research Group for Applications of Nuclear Reactions to Chemical Analysis (GARNAC) are described. Particular emphasis is laid on the main contribution of the GARNAC to the development and the evolution of charged particle activation analysis, evolving with the analytical studies performed and with the scientific and technical progress realized in material and semiconductors science.

Restricted access

Abstract  

We have developed a laser flash apparatus for simultaneous measurements of thermal diffusivity and specific heat capacity of solid materials by introducing recent technical progress: uniform heating by a homogenized laser beam using an optical fiber with a mode mixer, measuring transient temperature of a specimen with a calibrated radiation thermometer, analyzing a transient temperature curve with a curve fitting method, to achieve differential laser flash calorimetry. Thermal diffusivity, specific heat capacity and thermal conductivity of glassy carbon and molybdenum were measured in the temperature range from 300 to 1100 K.

Restricted access

Complex aortaaneurysmák kezelési lehetőségei – saját tapasztalatok

Treatment options for complex aortic aneurysms – own experiences

Magyar Sebészet
Authors:
Csaba Dzsinich
,
László Szentpétery
,
Gabriella Nagy
,
Tibor Pataki
,
Gábor Darabos
, and
László Barta

Összefoglaló. Complex aortaaneurysmáról beszélünk, ha az több, egymástól anatómiailag nem elválasztható aortaszegmentumra terjed, és/vagy az aneurysma egy vagy több életfontosságú mellékág szájadékát is magában foglalja. Kettős vagy többszörös aortaaneurysmák egymástól sebészileg jól szeparálható elváltozásokat jelentenek. Míg a complex elváltozások egy ülésben vagy időben, egymást néhány nappal követő beavatkozással kezelendők, addig a kettős/többszörös aneurysmák szeparált megoldásokkal uralhatók. E kiterjedt elváltozások kezelése jelentős javallati és technikai kihívásokkal társul. A kezelési lehetőségek széles spektrumával rendelkezünk. Korábban a nagy sebészi traumával, jelentős morbiditással és mortalitással járó nyitott műtétek nagy rizikóval terhelt betegeken siker reményében nem voltak elvégezhetők. Napjainkban a sebészi és endograft technikákkal végzett hybrid műtétek, illetve a tisztán endovascularis megoldások a kiterjedt elváltozások kezelésének javallatát jelentősen kiszélesítették. Dolgozatunkban ismertetjük a lehetséges, és az általunk már alkalmazott technikákat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyeket a rohamos technikai fejlődés kínál.

Summary. Complex aortic aneurysms extend to more aortic segments, and/or include one or more orifices of highly important side branches. Meanwhile complex aneurysms need reconstructive solutions in one sitting or hybrid procedures timely close to each other, multiple aneurysms can be treated technically and timely separated. Previously, open surgery was the only opportunity to intervene, which was associated with significant surgical trauma and was not suitable for high risk patients when devastating complications were likely. Recently combination of lower risk surgery with endovascular treatment options – the so called hybrid techniques – resulted in that indications for treatment remarkably widened. In addition, permanent technical progress made available pure endovascuar solutions, so a wide range of surgical procedures provide number of options for treatment. In this paper we report on the treatment options of complex aortic aneurysms, and present our own relevant experience.

Open access

Parliament, Brussels. Commission directive 98/101/EC adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances Directive 2006/66/EC

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Fanni Kriston
,
László Rovó
,
József Géza Kiss
, and
János András Jarabin

Absztrakt:

Az otosclerosis egy komplex csontremodellinggel járó multifaktoriális, humánspecifikus fülbetegség. A csontos labyrinthust érinti, aminek következtében típusosan a stapes rögzül az ovális ablakban. A betegség során kialakult hallócsontláncolati fixatio által csökken a középfül akusztikusimpedancia-illesztő, -erősítő funkciója, így jellemzően vezetéses típusú halláscsökkenés jön létre. A halláscsökkenés progresszív, a későbbiekben a belső fül érintettségének jeleként sensorineuralis komponenssel egészül ki. Mindezen folyamat egy időben elvégzett hallásjavító műtéttel megelőzhető vagy jelentősen lassítható. A stapessebészet fejlődése átíveli a XX. századot, és bár a főbb, Shea és Marquet által már az 1960-as években lefektetett műtéti lépések meglehetősen konzervatívak, finom módosítások, elsősorban a technikai fejlődésnek köszönhetően, még ma is folyamatosan történnek. Számos tanulmány igazolja, hogy otosclerosisban továbbra is a stapedotomia az elsőként választandó terápiás eljárás. Megfelelő műtéti technikával a légvezetéses hallásban jelentős javulás érhető el, a beszédfrekvenciákon a csont–lég-köz minimalizálható, illetve zárható, ami a betegek életminőségét jelentősen javítja. A jelen közleményben az otosclerosissal kapcsolatban fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalmat tekintjük át, kitérve a kórfolyamat legújabb diagnosztikus és kezelési lehetőségeire is. Orv Hetil. 2020; 161(19): 780–788.

Restricted access

. (1985): Productivity, Scale Economies and Technical Progress. International Journal of Industrial Organization , 3. Productivity, Scale Economies and Technical Progress International Journal of

Restricted access

tecnico (Oligopoly and Technical Progress). Milano: Giuffré. (Translated into English and published by Cambridge, MA : Harvard University Press , 1962.) Varoufakis , Y. – Holland

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Patricio Pérez
,
Marta Bengoa
, and
Adolfo Fernández

Capital and Technical Progress in the G-5 Countries. Journal of Applied Economics , XIV(2): 343–361. Fernández A.C. Technological Capital and Technical Progress in the G-5 Countries

Restricted access