Search Results

You are looking at 1 - 10 of 116 items for :

  • "teenagers" x
  • All content x
Clear All

. KASESNIEMI, Eija-LIISA-RAUTIAINEN, Pirjo 2002: Mobile Culture of Children and Teenagers in Finland, in: KATZ, J.-AAKHUS, M. (eds), perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, Public Performance. Cambridge : Cambridge University Press. Mobile

Restricted access

Introduction The Czech Republic has long been known as a country with exceptionally high prevalence rates of health risk behavior among teenagers ( Dzúrová, Spilková, & Vraný, 2016 ; Spilková, Pikhart, & Dzúrová, 2015 ), often

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsanett Csoma, Zsuzsanna Erdei, Dóra Bartusek, Éva Dósa-Rácz, Attila Dobozy, Lajos Kemény, and Judit Oláh

A melanoma malignumban szenvedő betegek száma évről évre emelkedik a világ számos országában, köztük hazánkban is. A betegség kialakulásában szerepet játszó konstitucionális és környezeti tényezők felismerése, ezáltal a fokozott rizikónak kitett személyek azonosítása a primer prevenció elengedhetetlen eszközei. Célkitűzés: Jelen vizsgálatunkban felmértük a különböző festéksejtes bőrelváltozások előfordulásának gyakoriságát serdülő és fiatal felnőtt korosztály körében. Módszerek: Felmérésünkben 1320, 14 és 18 év közötti középiskolai tanuló vett részt. A bőrgyógyászati szűrővizsgálat során a közönséges festéksejtes anyajegy, az atípusos anyajegy, a veleszületett anyajegy, a lentigo és a szeplő prevalenciáját határoztuk meg. A diákok körében szétosztott kérdőív segítségével arra kerestük a választ, hogy a pigmentált bőrelváltozások, illetve az egyes fenotípusos jellegek, napozási szokások, valamint a rosszindulatú festéksejtes daganatok, a nagyszámú anyajegy családban történő esetleges előfordulása között milyen összefüggés áll fenn. Eredmények: A diákok túlnyomó többsége rendelkezett közönséges festéksejtes anyajeggyel: 1–10 számú anyajegy 27%-nál, 10–100 számú anyajegy 67%-nál, míg nagyszámú, 100 feletti anyajegy 5,4%-nál fordult elő. A vizsgálatban részt vett egyének 24,3%-ánál fordult elő klinikailag atípusos anyajegy, a veleszületett anyajegyek gyakorisága 6,2% volt. A vizsgált faktorok közül a nem, a hajszín, a szemszín, a bőrtípus, a gyermekkori hólyagos napégés előfordulása, valamint a családban előforduló nagyszámú festéksejtes anyajegy statisztikailag szignifikáns kapcsolatot mutatott az egyes pigmentált bőrelváltozások előfordulásának gyakoriságával. Következtetések: A világirodalmi adatokhoz képest igen magas volt az atípusos anyajeggyel, illetve a nagyszámú közönséges anyajeggyel rendelkező fiatalok száma, ami már önmagában is egyértelműen jelzi a bőr rosszindulatú festéksejtes daganatának kialakulására való fokozott hajlamot az adott populáción belül. Eredményeink igazolják, hogy a melanoma megelőzését szolgáló felvilágosító programokkal már a fiatal korosztályokat érdemes megcélozni. Rendszeres egészségnevelő tevékenységgel és megfelelő szűrővizsgálatokkal, a magas kockázatú személyek kiemelésén és gondozásán keresztül a melanoma mortalitási arányának jelentős csökkenését érhetjük el.

Restricted access

. There was a general consensus, however, that for some populations, social casino games could influence the transition to online gambling. Specifically, many participants expressed that, for younger teenagers the early exposure to social casino games may

Open access

in screening addiction-prone teenagers in exercise communities and in clinical samples. Exercise addiction prevalence and associated negative behaviors The prevalence proportion for those participants at risk of

Open access

The paper concentrates on the description of common proceedings of youth slang in Czech and French. These common word-formatting categories should be characterized as “slang parasystems”. The youth slang of Czech and French teenagers operates with the actualization of the idioms of old slangs, with semantic neologisms and metaphors. Metaphors are frequently “chained” by synonymic and paronymic attractions. The expressive component in neologisms is erased by high frequency of usage, whereby vulgarisms become quickly banalized. The intensity of expressive idioms is very difficult to translate into Czech and French, as we show in the examples.

Restricted access

A környezet és a saját énkép által támasztott egyre növekedő elvárások, a személyiségbeli és motivációs rendszer sajátosságai, valamint az előzetes tapasztalatok alapján rögzült válaszadási módok egyaránt befolyásolják az agresszív viselkedés sajátosságait és az alkalmazott megküzdési stílust a serdülők körében. Jelen tanulmányban célunk a serdülők agresszív megnyilvánulásainak jobb megértése, valamint a megküzdés sajátosságainak feltérképezése volt. Vizsgálatunk az agresszió kifejezésének nemek és életkor szerinti különbözőségeit, valamint az agresszió és a megküzdés kapcsolatát elemzi. Eszközeink a magyarországi populációra adaptált Spielberger-féle Harag és Düh Kifejezési Mód Skála, valamint a megküzdési stílust vizsgáló Lazarus és Folkman-féle Konfliktusmegoldó Kérdőív, Rózsa és mtsai adaptációja után. A vizsgált minta 148 serdülőt tartalmaz a 9–12. évfolyamos korcsoportból, átlagéletkoruk 17 év volt. Eredményeink szerint a fiúk és a lányok agressziója hasonló mértékűnek bizonyult, ugyanakkor a két nem megküzdési stílusa különbözött. A lányok inkább alkalmaznak érzelmi megküzdést és a visszahúzódást, mint a fiúk. Ugyanakkor az általunk vizsgált mintában az érzelmi indíttatású cselekvések és a visszahúzódás következetes alkalmazása figyelhető meg a megküzdés folyamatában. Az agresszió mind a problémacentrikus, mind az érzelemcentrikus megküzdés formáiban jelen van, azonban az utóbbi esetén az agresszió kifejezési formáinak jelenléte nyilvánvalóbb.

Restricted access

In this research, the effect of gender on fast-food consumption has been studied to determine fast-food consumption habits with a survey given to 900 people including Tekirdag city centre high school students and Namık Kemal University students. Also, the relationship between fast-food consumption and overweight, and whether the students have trust for hygiene applications of fast food producing and service enterprises has been studied. 900 people in total were involved in this research (459 females and 441 males). According to the results of the survey, a significant relationship between gender and fast-food choice type, portion size, consumption frequency, trust for complying hygiene rules, the need of being informed about food security, being affected by commercials, food poisoning and the reaction to it, and not consuming fast-food has been found.Many Turkish adolescents are becoming increasingly more westernized and have greater convenience when they eat out. Fast-food type nutrition which is popular among children and teenagers contains deficient or excess nutrients. High schools and universities are appropriate establishments for students to gain correct nutritional habits. This research has been planned to determine fast-food preferences of different gender.

Restricted access

Armed teenagers who fought in the 1956 revolution are preserved in the nation's memory as “the kids from Pest”, among them, there were several girls who did not get a separate designation, however several photographs of them survived and some appeared widely in the world press. My fellow researcher, a French journalist Phil Casoar, and I selected a captivating photograph of an armed young man and a young woman wearing a red-cross armband that might be described as the extraordinary starting point of our research. In November 1956, numerous prominent western weekly magazines published the photo; subsequently books, documentary films and exhibitions made it widely known. It first appeared as the opening image in a series of articles about the Hungarian revolution, entitled “Budapest Heroes”, appearing in the magazine Paris Match. During the Cold War, the image became well-known in the west as well as the east, but it was placed on opposite poles. In the west, the characters were portrayed as heroes who defied the Soviet tanks; in socialist Hungary and in the east, they were officially considered to be criminals along with other armed rebels. Subsequently, the Hungarian political police used the photos as conclusive evidence during trials. In my presentation I use approximately 35 photographs and documents related to the Paris Match picture to discuss our investigation since 1999, the fate of the young woman appearing in that picture, and the different usages of the Paris Match picture.

Restricted access

Absztrakt

Lényeges, mikor találkozik először a droggal a fiatalkorú szerhasználó. A kutatások azt mutatják, hogy 70%-uk életének abban az ötéves periódusában ismerkedik meg a szerekkel, amely a serdülőkorra esik. A kamasz kísérletezik, kockázatvállaló, keresi az újdonságot, érzékeny a közösségi nyomásra, ám az idegrendszere másként reagál, ha ebben a korban kerül kapcsolatba a droggal, mint később. Kritikus pontokon következhet be károsodás. Az addiktív szerek olyan változásokat idézhetnek elő az agy multiplex memóriarendszerében, amely hosszú távon képes fenntartani magát a függőséget. A szerhasználat felülvezérli, átírja a természetes jutalmazó rendszert, így tudattalanul is további drogkeresést indikál, függetlenül attól, mennyire volt kellemes a droghasználat. Orv. Hetil., 2015, 156(46), 1843–1846.

Restricted access