Search Results

You are looking at 1 - 10 of 42 items for :

  • "tehetség" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Tehetség a munkahelyen 1. A tehetség elméleti megközelítése munkahelyi kontextusban

Talent at Work 1. A Theoretical Approach to Talent in a Workplace Context

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dóra Klajkó, Bonnie Bakurecz, Gyöngyvér Csapó, Nikoletta Fejes, Szilvia Kázmér-Mayer, and Andrea Czibor

-szegmensnek a szervezet mindennapjait tekintve (Chuai, Preece és Iles, 2008; Creelman, 2004). A TM kapcsán megfogalmazódó definíció éppen ezért számos esetben megragad a tehetség definiálásának szintjén (e.g., Ashton és Morton, 2005; Sloan, Hazucha és Van Katwyk

Open access

A tehetség változó koncepciói

Changing Concepts Of Giftedness

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Rebeka Jávor, György Révész, László Séra, and János Szabó

hasonlata; Arisztotelész: logosz, az emberi lélek tudatos része). A mentális kiválóság, tehetség – talentum – az ókori világban eredeti jelentése szerint tömeget, illetve pénzegységet, tehát értéket, értéket megjelenítő embert jelentett. A

Open access

): Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek . Magyar Pedagógia , 2 , 135 – 153 . 28. Gyarmathy Éva ( 2000 ): Tanulási zavarok, átlagon

Restricted access

Tudományegyetem . 15. Gyarmathy Éva ( 1998 ): Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek . Magyar Pedagógia , 2 , 135 – 153

Restricted access

. G YARMATHY É. ( 2007 ). A tehetség — Háttere és gondozásának gyakorlata . Budapest: E LTE Kiadó. G YARMATHY É. ( 2009 ). Atipikus agy

Restricted access

É. ( 1998 ) Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek . Magyar Pedagógia , 2 , 135 – 153 . Gyarmathy

Restricted access

BEVEZETÉS A tehetség eredetét ebben a tanulmányban kétféle nézőpontból vesszük szemügyre. Megvizsgáljuk az egyéni fejlődés szintjén, és megvizsgáljuk a törzsfejlődés keretében. Az előbbi esetben elsősorban arra keresünk választ, hogy milyen

Open access

Tehetség a munkahelyen 2. A tehetségmenedzsment gyakorlati szempontjai

Talent at Work 2. Practical Aspects of Talent Management

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dóra Klajkó, Szilvia Kázmér-Mayer, Nikoletta Fejes, Gyöngyvér Csapó, Bonnie Bakurecz, and Andrea Czibor

szellemi tőke és a tehetség a stratégiai siker kritikus összetevőinek tekinthetők, függetlenül a gazdasági viszonyoktól (Morley, Scullion, Collings és Schuler, 2015). TM-PROGRAMOK Makroszintű tehetségprogramok A tehetség megtalálására, fejlesztésére és

Open access

Tehetség és idegtudomány: Adatok a kreativitás és a matematika területéről

Giftedness and Brain Research: Creativity and Mathematics

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Czigler, Petra Csizmadia, Boglárka Nagy, and Zsófia Anna Gaál

terület elméleti és fogalmi megújulása vezethetne csak el ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen a kreativitás megértésében. MATEMATIKAI TEHETSÉG ÉS IDEGTUDOMÁNY Féltekei aktiváció A terület kutatásairól összefoglalójukban nem festenek túl optimista képet

Open access

Az előszó a tematikus számban szereplő elméleti és empirikus tanulmányok fontosabb üzeneteit emeli ki, melyek a hazai tehetséggondozás műhelyeinek munkájába nyújtanak bepillantást . A tehetség fogalma, jelentése viták kereszttüzében áll, ebben

Restricted access