Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • "tehetséggondozás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A hazai tehetséggondozás programjai, változások az elmúlt három évtizedben

The Programs of Hungarian Gifted Education, The Changes of the Last Thirty Years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
László Balogh

érvényesülését, az itthoni szakmapolitikai és szakmai változásokat, valamint a gyakorlati fejlesztő programok eredményességét és ma is meglevő gyenge pontjait. Ezek közül három fő aspektust emelek ki elemzésemben: A magyarországi tehetséggondozás

Restricted access

Az előszó a tematikus számban szereplő elméleti és empirikus tanulmányok fontosabb üzeneteit emeli ki, melyek a hazai tehetséggondozás műhelyeinek munkájába nyújtanak bepillantást . A tehetség fogalma, jelentése viták kereszttüzében áll, ebben

Restricted access

Bentlakó labdarúgó-korosztályok pszichés-mentális jellemzői

Psychological and mental characteristics of young football players living in dorms

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zoltán Kiss
,
Barbara Fózer-Selmeci
,
István Csáki
, and
József Bognár

Czeizel, E. (1997). Sors és tehetség . Budapest: FITT IMAGE/Minerva Kiadó 6 Csáki, I., Bognár, J., Trzaskoma-Bicsérdy, G., Zalai, D., Mór, O., Révész, L., et al. (2013). A sportágválasztás, tehetséggondozás

Restricted access

Az edző–sportoló kapcsolat egy labdarúgó akadémián

The Coach–Athlete Relationship at a Football Academy

Educatio
Author:
Máté Kasuba

–18. 6 Csáki I., Bognár J., Trzaskoma-Bicsérdy G., Zalai D., Mór O., Révész L. & Géczi G. (2013b) A sportágválasztás, a tehetséggondozás és az edző–sportoló kapcsolat vizsgálata elit utánpótlás korú

Open access

Az adaptív és maladaptív perfekcionizmussal együtt járó motivációs mintázatok feltáró vizsgálata

Exploratory Research of Motivational Patterns Related to Adaptive and Maladaptive Perfecionism*

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tímea Olajos
,
Ágnes Hőgye-Nagy
,
Katalin Héjja-Nagy
, and
Mária Dávid

területén enélkül nem jöttek volna létre kiemelkedő alkotások, új eredmények. Az árnyalt megközelítés érdekében a tehetséggondozás terén is célszerű megkülönböztetni az úgynevezett „egészséges” vagy adaptív perfekcionizmust és a maladaptív „kóros

Open access

Pozitív pszichológia a tehetséggondozásban

Positive psychology in talent development

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Szilvia Péter-Szarka

A pozitív pszichológia és a tehetséggondozás területe külön-külön számos eredménnyel és jelentős szakirodalmi háttérrel rendelkezik, ugyanakkor e két terület még kevéssé talált egymásra. A tanulmány célja elsosorban az, hogy áttekintést nyújtson a pozitív pszichológia olyan vonatkozásairól, melyek az oktatás, és ezen belül is a tehetséggondozás, területén új lehetőségeket és új irányt mutatnak a kutatás és a gyakorlat számára. A cikk első része röviden bemutatja a pozitív pszichológia alapelveit, melyek megalapozzák a tanításban való alkalmazás lehetőségét. Ezután a pozitív pszichológia és a tehetséggondozás kapcsolatának részletesebb ismertetése következik. Néhány általános összefüggés mellett az egyéni tapasztalatok, a személyes erősségek és az intézmények vonatkozásában ismertetünk olyan kutatási eredményeket, melyek meggyőzően támasztják alá a pozitív pszichológia és a tehetséggondozás kapcsolatának továbbgondolását, annak létjogosultságát és szükségességét.

Restricted access

A nemzetközi szakirodalomban sokféle kifejezéssel jelölik a fogalmat — dual, double, twice, multiple exceptional. A hazai szakirodalomban még egyáltalán nem honosodott meg a kettős/többszörös különlegességű tehetség elnevezése. Ennek oka elsősorban az, hogy a hazai tehetséggondozásban a fogalomhoz szükséges szemléleti háttér épp csak kezd formálódni. A jelenlegi képesség- és teljesítménycentrikus tehetségszemlélet nem épít az egyén és környezete folyamatos, finom interakciójára. Ezzel leszűkül a tehetség fogalma, és így megjelenésének valószínűsége is kisebb a lehetségesnél. A különleges vagy hátrányos helyzetű tehetségek felhívják a figyelmet a jelenlegi tehetségfogalomnak és a tehetségesek ellátásának gyenge pontjaira. A tanulmány a szemléletváltás szükségszerűségét mutatja be a váltás lehetséges irányainak és hatásainak elemzésével együtt.

Restricted access

Labdarúgó akadémiások sporton kívüli tevékenységei

Non-Sporting Activities of Soccer Academies’ Players

Educatio
Authors:
József Bognár
,
Zoltán Kiss
,
Diána Déri
, and
István Csáki

., Trzaskoma-Bicsérdy G., Zalai D., Mór O., Révész L. & Géczi G. (2013b) A sportágválasztás, a tehetséggondozás és az edző-sportoló kapcsolat vizsgálata elit utánpótláskorú labdarúgók körében

Open access

A tehetség nem egyszerűen a képességek kiemelkedő volta, hanem sajátos attitűd és viszonyulás, amelynek alapja a kiemelkedő teljesítményekhez vezető szokásostól eltérő észlelést és reakciómódot adó különleges idegrendszer. Olyan eltérés, amely gyakran zavaró a társadalom számára, s így beilleszkedési nehézségeket okoz. Ezért tehetségként legtöbbször az „átlag tehetséget” tudjuk azonosítani, akik kiemelkedő képességekkel rendelkeznek, és csak annyira térnek el az átlagtól, amennyit még a környezet tolerálni képes. A zseniális gondolkodók esetében a szokásos eljárások, legyenek azok vizsgálatok, nevelési módszerek vagy szocializációs hatások, kevésbé működnek, mert ezek az átlagosakra vagy közel átlagosakra méretezettek.

Restricted access

Globális tendenciák a tehetségnevelésben - Tehetséggondozó programok

Global Tendencies in Gifted Education: Gifted Development Programs

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
János Gordon Győri

tehetséggondozás különféle formáira – így a jelen tanulmányban bemutatottakra is – érdemes inkább úgy tekinteni, mint próbálkozásokra, amelyek több-kevesebb sikerrel képesek megoldani egyes dilemmákat, miközben másokat megválaszolatlanul hagynak, és akár maguk is

Open access